Toglo gwelededd dewislen symudol

Coedwig y Cocyd

Parc dymunol gyda choed a choetir aeddfed gerllaw safle o bwysigrwydd cadwraeth natur o'r enw Coedwig a Pharc y Cocyd. Coetir derw yw prif nodwedd yr ardal hon heblaw am waelod y dyffryn lle gwelir gwern yn bennaf.

Hygyrchedd

Mynedfa 1. Mae'r fynedfa ger Garej Broadway'n hygyrch i'r rhan fwyaf o bobl. Ceir llethr gymedrol 20 gradd.
Mynedfa 2: Cilfan Broadway. Mae'r fynedfa hon yn hygyrch i'r rhan fwyaf o bobl. Mae gris yn arwain at lethr 40 gradd.
Mynedfa 3: Rhwystr Lôn Dan y Coed. Mae'r fynedfa hon yn hygyrch i bawb.

Gwybodaeth am fynediad

Lôn Dan y Coed, y Cocyd, Abertawe SA2 0TU
Cyfeirnod Grid SS630938
Map Explorer yr Arolwg Ordnans 165, Abertawe

Mynedfa oddi ar Lôn Dan y Coed sydd oddi ar Heol Townhill oddi ar Heol y Cocyd (A4216)