Toglo gwelededd dewislen symudol

Comin Mynydd Bach

Mae Comin Mynydd Bach ar gyrion trefol Abertawe i'r gogledd o Ysgol Mynydd Bach (Ysgol Gynradd Gymraeg Tirdeunaw), dwy fynwent, tai a ffermdir.

Mae'r safle'n cynnwys glaswelltir corsiog yn bennaf, lle ceir glaswellt y gweunydd (Molinia caerulea) a mannau o lystyfiant tra thrwchus.

Mae ceffylau'n pori'r safle ac mae'n bosib o bwys i anifeiliaid di-asgwrn-cefn a rhywogaethau o adar.

Gwybodaeth am fynediad

Heol Llangyfelach, Mynydd Bach, Abertawe
Cyfeirnod Grid 
Map Explorer yr AO 165 Abertawe

Llwybrau troed

Mae mynediad agored i'r safle.

Ceir

Mae'r safle ger Heol Llangyfelach yn y Clâs/Mynydd Bach. Nid oes maes parcio ar y safle. Mae'n bosib parcio ar y strydoedd gerllaw.

Bysus

Y safle bws agosaf yw Mynydd Bach ar Heol Llangyfelach.

Close Dewis iaith