Toglo gwelededd dewislen symudol

Gwarchodfa Natur Leol Coed yr Esgob

Mae Gwarchodfa Natur Leol Coed yr Esgob yn cynnwys 46 o erwau (19 hectar) o goetir a glaswelltir calchfaen.

Mae Coed yr Esgob yn enghraifft glasurol o goetir calchfaen, sy'n weddol brin ym Mhrydain. Mae rhan o'r coed wedi ei dynodi'n goetir hynafol oherwydd ei bod yn ardal goediog ers yr ail ganrif ar bymtheg o leiaf, fel y nodwyd yn arolwg 1673 o Faenor Llandeilo Ferwallt.

Dynodiadau

  • Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig (SoDdGA)
  • Ardal Cadwraeth Arbennig (ACA)  

Gwybodaeth am fynediad

Mae Canolfan Cefn Gwlad Coed yr Esgob uwchben Bae Caswell. 

Llwybrau Cerdded

Mae nifer o lwybrau cerdded yn arwain at y warchodfa, gan gynnwys llwybr arfordirol o'r Mwmbwls i Fae Caswell.

Ceir

Ceir dau faes parcio talu ac arddangos ac mae gwasanaeth bws rheolaidd (2) yn teithio o ganol Abertawe i Rodfa Caswell.