Toglo gwelededd dewislen symudol

Parc Sglefrio'r Mwmbwls

Cyfleuster awyr agored o'r radd flaenaf ar hyd Prom Abertawe yw Parc Sglefrio'r Mwmbwls.

Mumbles Skatepark.

Mumbles Skatepark.

Gellir ei ddefnyddio am ddim ac mae ar agor drwy'r flwyddyn.  
 
Mae'n lle gwych i bobl o bob oedran ddod at ei gilydd mewn amgylchedd diogel a chyfeillgar.  
 
Rheolir Parc Sglefrio'r Mwmbwls gan Gyngor Cymuned y Mwmbwls. 

Rhagor o wybodaeth

Cyfarwyddiadau 

Gyrrwch allan o Abertawe tuag at y Mwmbwls. Lleolir y parc sglefrio ar ôl Lido Blackpill, ychydig cyn cylchfan fach West Cross, ar yr ochr chwith.

Côd Post - SA3 5TW

Close Dewis iaith