Toglo gwelededd dewislen symudol

Cyfeiriannu

Mae Abertawe a Gŵyr yn fannau bendigedig i ymarfer cyfeiriannu.

Mae cyfeiriadu'n weithgaredd gwych sy'n addas i bobl o bob oedran. Mae'n ffordd dda i gadw'n heini am ei fod yn cynnwys llywio trwy dir amrywiol i fannau rheoli mor gyflym ag y bo modd. Mae hefyd yn ffordd wych o weld rhannau o gefn gwlad nad yw llawer o bobl yn cael cyfle i'w gweld.

Mae cyrsiau parhaol wedi'u gosod mewn parciau a choedwigoedd, gan gynnwys Parc Treforys a'r Caeau Plwm, Parc Llywelyn, Coedwig Cymunedol Cilfái, Coed yr Esgob, Bryn y Mwmbwls a Gwaith Brics Dyfnant. Mae'r rhain yn cynnig cyfle gwych i ddechreuwyr ddysgu sut i ddarllen mapiau, defnyddio cwmpawdau a mwynhau cyfeiriadu.

Mae Clwb Cyfeiriannu Bae Abertawe yn defnyddio'r cyrsiau parhaol i gynnal nosweithiau cyflwyno yn ogystal â chymryd rhan mewn cystadlaethau. Cysylltwch â'r clwb i gael y llythrennau sy'n cyfateb i rifau'r rheolyddion ym mhob safle.

Map cyfeiriannu Coed yr Esgob (PDF) [1MB]
Map cyfeiriannu Parc Brynmill a Pharc Cwmdoncyn (PDF) [1MB]
Map cyfeiriannu Castle Wood (PDF) [825KB]
Map cyfeiriannu Dyffryn Clun (PDF) [973KB]
Map cyfeiriannu Parc Coedbach (PDF) [598KB]
Map cyfeiriannu Gwaith Brics Dynfant (PDF) [1MB]
Map cyfeiriannu Parc Heol Las a Pharc Coed Gwilym (PDF) [1MB]
Map cyfeiriannu Coetir Cymunedol Cilfái (PDF) [2MB]
Map cyfeiriannu Parc Treforys (PDF) [1MB]
Map cyfeiriannu Bryn y Mwmbwls (PDF) [670KB]
Map cyfeiriannu Parc Llewellyn (PDF) [1MB]
Map cyfeiriannu Parc Singleton (PDF) [611KB]