Chwilio'r wefan
English

12 Mai: Rydym bellach wedi dechrau dosbarthu basgedi crog. Bydd y dosbarthiadau'n glynu at y rheoliadau gadw pellter cymdeithasol presennol a bydd yn parhau dros yr wythnosau nesaf. Os ydych chi wedi archebu basged, sicrhewch fod llwybr clir i'ch braced a bod digon o le i osod ysgol fach drws nesaf iddo.

 

Gofalu am eich basged grog

Flower and leaves

Basgedi crog

Rydyn ni'n creu basgedi crog ac arddangosfeydd blodau eto eleni i roi rhywfaint o liw i strydoedd a blaenau siopau o amgylch Abertawe.

*Rydym bellach wedi gwerthu pob basged grog ar gyfer eleni*

 

Caiff pob basged ei phlannu, ei chludo i'ch drws a'i gosod yn ei lle.

Archebwch yn gynnar i osgoi cael eich siomi.

Hanging baskets in Swansea

Wedi'i bweru gan GOSS iCM