Chwilio'r wefan
English
heart

Gofalu am eich basged grog

Arweiniad ar sut i ofalu am eich basged grog fel y gallwch wneud yn fawr ohoni a'i chadw yn ei blodau cyhyd â phosib.

Os ydych yn gofalu'n dda am eich basged, dylech fod yn gallu'i mwynhau drwy gydol misoedd yr haf tan fis Medi/Hydref.

Cyn i ni ddanfon eich basged atoch, gwnewch yn siŵr fod gennych fraced diogel yn ei le fel y gallwn ei hongian yn ddiogel i chi.

Dyfrhau

Dyfrhewch eich basged yn rheolaidd - yn syth i mewn i'r pridd yn hytrach na thros y planhigion/blodau eu hunain, hyd yn oed os yw hi'n bwrw glaw. Ni fydd dŵr glaw bob amser yn cyrraedd y pridd, yn enwedig pan fydd y planhigion yn eu blodau, ac mae'n debygol o redeg oddi ar y dail a'r petalau.

Yn ystod diwrnodau poeth yr haf, efallai bydd angen i chi ddyfrhau ddwywaith y dydd i atal y pridd rhag sychu. Gwnewch yn siŵr bod y fasged yn cael gwlychiad da a cheisiwch osgoi dyfrhau pan fo'r haul ar ei anterth fel bod y dŵr yn trwytho'r pridd yn hytrach na sychu'n rhy gyflym.

Cofiwch, po fwyaf y mae'r planhigion yn tyfu, mwyaf o ddŵr y bydd ei angen arnynt.

Bwydo

Dyma'r mathau o fwyd planhigion y mae'n bosib y bydd angen i chi eu defnyddio: bwyd sy'n uchel mewn nitrogen ar gyfer tyfiant; bwyd tomato ar gyfer y blodau; a bwyd cytbwys Miracle Grow fel bwyd cyffredinol.

Gan ddibynnu ar y tywydd:

  • yn ystod yr wythnos 1af a'r 2il wythnos ar ôl i chi dderbyn eich basged, defnyddiwch fwyd cyffredinol gan wneud yn siŵr bod y fasged wedi'i dyfrio'n ddigonol - peidiwch byth â gadael i'r fasged sychu
  • yn ystod y 3edd a'r 4edd wythnos, defnyddiwch fwyd tomato i hybu blodau newydd

Os yw'r fasged yn edrych fel pa bai'n cael trafferthion tyfu, defnyddiwch fwyd sy'n uchel mewn nitrogen.

Ailadroddwch y broses fwydo drwy gydol misoedd yr haf.

Gwiriwch/dilynwch y cyfarwyddiadau ar y pecyn bwyd er mwyn ei ddefnyddio'n ddiogel.

Torri pennau gwywedig blodau

Mae'r rhan fwyaf o'r blodau yn y fasged yn rhai sy'n glanhau eu hunain ac ni fydd angen torri'r pennau gwywedig.

 

Sylwer: arweiniad yn unig yw hwn, nid cyfarwyddiadau. Bydd angen gofal gwahanol ar fasgedi gan ddibynnu ar a ydyn nhw mewn heulwen llawn neu rannol.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM