Chwilio'r wefan
English
Market stall

Basgedi crog i fusnesau

Archebwch fasgedi crog, basgedi polyn lamp a chafnau bariau i roi lliw i'ch busnes y gwanwyn/haf hwn.

*Rydym bellach wedi gwerthu pob basged grog ar gyfer eleni*

Os hoffech wybod pan fyddant ar gael i'w harchebu ar gyfer y flwyddyn nesaf, cofrestrwch ar gyfer ein cylchlythyr e-bost.

 

Bwriadwn ddechrau dosbarthu basgedi yn ystod mis Mai, gan ddibynnu ar dyfiant y fasged ac os bydd y tywydd yn caniatáu. Gwnewch yn siŵr eich bod wedi gosod bracedi fel gallwn eu hongian i chi.

Sylwer, os ydych chi'n bwriadu gosod basgedi polyn lamp neu gafnau bariau lle nad ydynt wedi cael eu gosod o'r blaen, bydd angen i chi gysylltu â ni cyn archebu er mwyn i ni wirio nad ydynt yn amharu ar ddiogelwch ffyrdd. E-bostiwch alan.hughes@abertawe.gov.uk neu ffoniwch 01792 297486.

Dyddiad olaf i archebu: 30 Ebrill 2021 (wrth i fasgedi fod ar gael)

Amodau a Thelerau

  • Mae Dinas a Sir Abertawe'n cadw'r hawl i wrthod archebion pan fo'n angenrheidiol.
  • Mae archebu'n ddibynnol ar leoliad eich cartref a nifer y preswylwyr/busnesau sy'n cymryd rhan yn eich ardal.
  • Ni fydd Dinas a Sir Abertawe'n gyfrifol am gynnig basgedi newydd os caiff basgedi eu dwyn neu'u difrodi.
Wedi'i bweru gan GOSS iCM