Toglo gwelededd dewislen symudol

ParkLives

Mae ParkLives yn cynnig gweithgareddau difyr mewn parciau, gan annog pobl i wneud ffrindiau newydd a mwynhau mannau gwyrdd yn eu cymunedau lleol. Rydym hefyd wedi cynnig sesiynau rhithwir i gadw Abertawe'n actif yn ystod y pandemig.

Parklives

­­­­­Active Older Adults (IS)Mae ParkLives fel arfer yn cynnig gweithgareddau difyr mewn parciau, gan annog pobl i wneud ffrindiau newydd a mwynhau mannau gwyrdd yn eu cymunedau lleol. Fodd bynnag, ers y pandemig bu'n rhaid i ni weithio mewn ffordd wahanol. O feiciau cydbwysedd a sesiynau untro i droeon iachus yn y gymuned, yn ogystal â sesiynau cylchedu a zumba rhithwir, mae amrywiaeth o sesiynau ParkLives i blesio pawb. Mae'r gweithgareddau, sydd wedi'u hamserlenni, fel arfer yn para awr a chânt eu harwain gan arweinwyr sesiwn cefnogol a chyfeillgar sydd wedi'u hyfforddi a gwirfoddolwyr o'r gymuned leol.

 

Sesiynau ParkLives ar hyn o bryd

Gall yr holl sesiynau newid. Bydd ParkLives yn newid ei sesiynau'n unol â chanllawiau cyfredol y llywodraeth.

Dydd Mawrth

 • Nordic Walk (oedolion yn unig)
  10.00am - 11.00am, Parc Cwmdoncyn (cwrdd wrth y fynedfa ar Park Drive) - am ddim

Dydd Mercher

 • Ffitrwydd Effaith Isel ar gyfer Oedolion Hŷn (oedolion yn unig)
  10.00am-10.45am, Canolfan Gymunedol Parc Sgeti - am ddim
 • Cylchedau Dechreuwyr (oedolion yn unig)
  6.15pm-7.00pm, Canolfan Gymunedol Gellifedw - tâl o £2 y sesiwn

Dydd Sadwrn

 • Tai Chi (oedolion yn unig)
  10.00am - 11.00am, Canolfan Gymunedol San Phillip - am ddim

Cymerwch gip ar y rhestr lawn o weithgareddau ac archebwch le drwy ticketsource: www.ticketsource.co.uk/swanseasportandhealth

Am fwy o wybodaeth, e-bostiwch: Park.Lives@abertawe.gov.uk

 

Y newyddion diweddaraf

Cadwch lygad ar ein tudalennau cyfryngau cymdeithasol i gael rhagor o wybodaeth am sesiynau a digwyddiadau sydd ar ddod Chwaraeon ac Iechyd Abertawe Twitter a Chwaraeon ac Iechyd Abertawe Facebook.

Mae menter ParkLives yn cael ei arwain yn uniongyrchol gan dîm Chwaraeon ac Iechyd Cyngor Abertawe. Fe'i sefydlwyd yn wreiddiol o ganlyniad i ymrwymiad gan Coca-Cola Great Britain i fuddsoddi mewn prosiectau cymunedol.