Chwilio'r wefan
English
Oak tree

ParkLives

Mae ParkLives yn cynnig gweithgareddau difyr mewn parciau, gan annog pobl i wneud ffrindiau newydd a mwynhau mannau gwyrdd yn eu cymunedau lleol. Rydym hefyd wedi cynnig sesiynau rhithwir i gadw Abertawe'n actif yn ystod y pandemig.

ParkLives new logo

­­­­­Mae ParkLives fel arfer yn cynnig gweithgareddau difyr mewn parciau, gan annog pobl i wneud ffrindiau newydd a mwynhau mannau gwyrdd yn eu cymunedau lleol. Fodd bynnag, ers y pandemig bu'n rhaid i ni weithio mewn ffordd wahanol. O feiciau cydbwysedd a sesiynau untro i droeon iachus yn y gymuned, yn ogystal â sesiynau cylchedu a zumba rhithwir, mae amrywiaeth o sesiynau ParkLives i blesio pawb. Mae'r gweithgareddau, sydd wedi'u hamserlenni, fel arfer yn para awr a chânt eu harwain gan arweinwyr sesiwn cefnogol a chyfeillgar sydd wedi'u hyfforddi a gwirfoddolwyr o'r gymuned leol.

Sesiynau ParkLives ar hyn o bryd

Gall yr holl sesiynau newid. Bydd ParkLives yn newid ei sesiynau'n unol â chanllawiau cyfredol y llywodraeth.

Ffitrwydd Ysgafn Rhithwir (dros 60 oed) - ar-lein

Bob dydd Gwener, 10.00am - 10.45am
Cadwch le ar-lein: https://www.ticketsource.co.uk/whats-on/online/online/parklives-virtual-low-impact-fitness-for-over-60s/e-rqxojl

Beicio gyda Chydymaith mewn cydweithrediad â BikeAbility Wales

Dydd Mercher, 10.00am-12.00pm, y tu ôl i Glwb Rygbi Dynfant

Gallwch gadw lle drwy e-bostio info@bikeabilitywales.org.uk neu ffoniwch 07968 109145

Troeon Iechyd ym Mharc Coed Bach

Dydd Mawrth, 10.00am - 11.00pm
Cadwch le ar-lein https://www.ticketsource.co.uk/whats-on/swansea/coed-bach-park-meet-at-the-tennis-courts/parklives-health-walk/2021-05-11/10:00/t-gkpgrk

Cymerwch gip ar y rhestr lawn o weithgareddau ac archebwch le drwy ticketsource: www.ticketsource.co.uk/swanseasportandhealth

Cylchedau

Dydd Mawrth, 12.30pm - 13.15pm, Parc Ravenhill (Lawnt Fowlio)

Dydd Iau, 18.00pm - 18.45pm, Parc Llewelyn (Lawnt Fowlio)

Cadwch le ar-lein

Zumba

Dydd Gwener, 10.00am - 11.00am, Parc Ravenhill (Lawnt Fowlio)

Dydd Gwener 12.30pm - 13.30pm, Parc Brynmill (Lawnt Fowlio)

Cadwch le ar-lein

Cerdded Nordig

Dydd Mawrth, 10.00am - 11.00am, Parc Ravenhill (Cwrdd y tu fas i'r Lawnt Fowlio)

Cadwch le ar-lein

Book now

Am fwy o wybodaeth, e-bostiwch: Park.Lives@abertawe.gov.uk

 

Y newyddion diweddaraf

Cadwch lygad ar ein tudalennau cyfryngau cymdeithasol i gael rhagor o wybodaeth am sesiynau a digwyddiadau sydd ar ddod.

Twitter
@Chwaraeon_DSA

facebook
SportAndHealthSwansea

 

Mae menter ParkLives yn cael ei arwain yn uniongyrchol gan dîm Chwaraeon ac Iechyd Cyngor Abertawe. Fe'i sefydlwyd yn wreiddiol o ganlyniad i ymrwymiad gan Coca-Cola Great Britain i fuddsoddi mewn prosiectau cymunedol.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM