Chwilio'r wefan
English
Oak tree

ParkLives

Mae ParkLives yn cynnig gweithgareddau difyr mewn parciau, gan annog pobl i wneud ffrindiau newydd a mwynhau mannau gwyrdd yn eu cymunedau lleol. Rydym hefyd wedi cynnig sesiynau rhithwir i gadw Abertawe'n actif yn ystod y pandemig.

Parklives logo

­­­­­Mae ParkLives fel arfer yn cynnig gweithgareddau difyr mewn parciau, gan annog pobl i wneud ffrindiau newydd a mwynhau mannau gwyrdd yn eu cymunedau lleol. Fodd bynnag, ers y pandemig bu'n rhaid i ni weithio mewn ffordd wahanol. O feiciau cydbwysedd a sesiynau untro i droeon iachus yn y gymuned, yn ogystal â sesiynau cylchedu a zumba rhithwir, mae amrywiaeth o sesiynau ParkLives i blesio pawb. Mae'r gweithgareddau, sydd wedi'u hamserlenni, fel arfer yn para awr a chânt eu harwain gan arweinwyr sesiwn cefnogol a chyfeillgar sydd wedi'u hyfforddi a gwirfoddolwyr o'r gymuned leol.

 

Sesiynau ParkLives ar hyn o bryd

Gall yr holl sesiynau newid. Bydd ParkLives yn newid ei sesiynau'n unol â chanllawiau cyfredol y llywodraeth.

Zumba Rhithwir - ar-lein

Bob dydd Mawrth, 12.30pm - 1.30pm
Cadwch le ar-lein: https://www.ticketsource.co.uk/swanseasportandhealth/parklives-virtual-zumba/e-dvzydd

Cylchedu Rhithwir - ar-lein

Bob dydd Mercher, 12.30pm - 1.00pm
Cadwch le ar-lein: https://www.ticketsource.co.uk/swanseasportandhealth/parklives-virtual-circuits/e-bxrjvk

Cymerwch gip ar y rhestr lawn o weithgareddau ac archebwch le drwy ticketsource: www.ticketsource.co.uk/swanseasportandhealth

Book now

Am fwy o wybodaeth, e-bostiwch: Park.Lives@abertawe.gov.uk

 

Y newyddion diweddaraf

Cadwch lygad ar ein tudalennau cyfryngau cymdeithasol i gael rhagor o wybodaeth am sesiynau a digwyddiadau sydd ar ddod.

Twitter
@Chwaraeon_DSA

facebook
SportAndHealthSwansea

 

Mae menter ParkLives yn cael ei arwain yn uniongyrchol gan dîm Chwaraeon ac Iechyd Cyngor Abertawe. Fe'i sefydlwyd yn wreiddiol o ganlyniad i ymrwymiad gan Coca-Cola Great Britain i fuddsoddi mewn prosiectau cymunedol.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM