Toglo gwelededd dewislen symudol

ParkLives

Mae ParkLives yn cynnig gweithgareddau difyr mewn parciau, gan annog pobl i wneud ffrindiau newydd a mwynhau mannau gwyrdd yn eu cymunedau lleol.

Parklives

­­­­­

Active Older Adults (IS)
O feiciau cydbwysedd a sesiynau dros dro i droeon iechyd yn y gymuned, yn ogystal â T'ai Chi, cerdded Nordig a ffitrwydd llai heriol, mae amrywiaeth o sesiynau ParkLives sy'n addas i bawb. Mae'r gweithgareddau a nodir ar yr amserlen fel arfer yn awr o hyd ac yn cael eu harwain gan arweinwyr sesiwn cefnogol, cyfeillgar a hyfforddedig a gwirfoddolwyr o'r gymuned leol.

Sesiynau ParkLives ar hyn o bryd

Gall yr holl sesiynau newid. Bydd ParkLives yn newid ei sesiynau'n unol â chanllawiau cyfredol y llywodraeth.

Dydd Llun

  • Cylchedu ar gyfer pob gallu, Parc Coed Gwilym, 6.00yn

Dydd Mawrth

  • Cerdded Nordic, Parc Cwmdonkin, 10.00yb

Dydd Mercher

  • Low Impact Fitness for Older Adults, Canolfan Gymunedol Parc Sgeti, 10.00yb
  • Companion Cycling, Clwb Rugbi Dunvant, 10.00yb (info@bikeabilitywales.org.uk neu cysylltwch a Cez ar 07584044284).
    Bydd y sesiynau Beicio gyda Chydymaith yn dod i ben ddydd Mercher olaf mis Hydref ac yn ailddechrau ym mis Ebrill 2023.
  • Bydd pilates yn dechrau ar 19 Hydref yn Neuadd Bentref Pontlliw.

Dydd Gwener 

  • Zumba, Parc Jersey, 9.45am

Dydd Sadwrn

  • Tai Chi, Canolfan Gymunedol San Phillip, 10.00yb

Cynhelir mynyddfyrddio ddwywaith y mis ar benwythnosau - mae'r parciau a'r diwrnodau'n amrywio, felly gweler y ddolen archebu am ddyddiadau a lleoliadau penodol.

Cymerwch gip ar y rhestr lawn o weithgareddau ac archebwch le drwy ticketsource: www.ticketsource.co.uk/swanseasportandhealth

Am fwy o wybodaeth, e-bostiwch: Park.Lives@abertawe.gov.uk


Y newyddion diweddaraf

Cadwch lygad ar ein tudalennau cyfryngau cymdeithasol i gael rhagor o wybodaeth am sesiynau a digwyddiadau sydd ar ddod Chwaraeon ac Iechyd Abertawe Twitter a Chwaraeon ac Iechyd Abertawe Facebook.

Mae menter ParkLives yn cael ei arwain yn uniongyrchol gan dîm Chwaraeon ac Iechyd Cyngor Abertawe. Fe'i sefydlwyd yn wreiddiol o ganlyniad i ymrwymiad gan Coca-Cola Great Britain i fuddsoddi mewn prosiectau cymunedol.

Close Dewis iaith