Chwilio'r wefan
English
Oak tree

ParkLives

Mae ParkLives yn cynnig gweithgareddau difyr mewn parciau, gan annog pobl i wneud ffrindiau newydd a mwynhau mannau gwyrdd yn eu cymunedau lleol. Rydym hefyd wedi cynnig sesiynau rhithwir i gadw Abertawe'n actif yn ystod y pandemig.

ParkLives new logo

­­­­­Mae ParkLives fel arfer yn cynnig gweithgareddau difyr mewn parciau, gan annog pobl i wneud ffrindiau newydd a mwynhau mannau gwyrdd yn eu cymunedau lleol. Fodd bynnag, ers y pandemig bu'n rhaid i ni weithio mewn ffordd wahanol. O feiciau cydbwysedd a sesiynau untro i droeon iachus yn y gymuned, yn ogystal â sesiynau cylchedu a zumba rhithwir, mae amrywiaeth o sesiynau ParkLives i blesio pawb. Mae'r gweithgareddau, sydd wedi'u hamserlenni, fel arfer yn para awr a chânt eu harwain gan arweinwyr sesiwn cefnogol a chyfeillgar sydd wedi'u hyfforddi a gwirfoddolwyr o'r gymuned leol.

Sesiynau ParkLives ar hyn o bryd

Gall yr holl sesiynau newid. Bydd ParkLives yn newid ei sesiynau'n unol â chanllawiau cyfredol y llywodraeth.

Dydd Mawrth
  • Taith Gerdded Iach (oedolion yn unig) 10.00 - 11.00, Coed Bach Park, cwrdd ger y cyrtiau tenis
  • Nordic Walk (oedolion yn unig) 10.00 - 11.00, Parc Ravenhill Park
  • Cylchedau (oedolion yn unig) 18.00 - 18.45, Lawnt Fowls, Parc Ravenhill
Dydd Mercher
  • Beicio gyda Chydymaith (oedolion yn unig) 10.00 - 12.00, Clwb Rygbi Dunvant. Rhaid cadw le trwy Bikeability, galwch 07968109145 neu email info@bikeabilitywales.org.uk
  • Taith Gerdded Iach (oedolion yn unig) 10.30 - 11.30, Parc Singleton (cwrdd ger y Bwthyn Swistiriol)
Dydd Iau
  • Cylchedau (oedolion yn unig) 12.30 - 13.15, Laent Fowlio, Parc Llewellyn
Dydd Gwener
  • Ffitrwydd Ysgafn Rhithwir (ar lein, dros 60 oed) 10.00 - 10.45
  • Zumba (oedolion yn unig) 10.00 - 11.00, Lawnt Fowlio, Parc Ravenhill
  • Zumba (oedolion yn unig) 12.30 - 13.30, Bowling Green, Brynmill Park

 

Book now

Am fwy o wybodaeth, e-bostiwch: Park.Lives@abertawe.gov.uk

 

Y newyddion diweddaraf

Cadwch lygad ar ein tudalennau cyfryngau cymdeithasol i gael rhagor o wybodaeth am sesiynau a digwyddiadau sydd ar ddod.

Twitter
@Chwaraeon_DSA

facebook
SportAndHealthSwansea

 

Mae menter ParkLives yn cael ei arwain yn uniongyrchol gan dîm Chwaraeon ac Iechyd Cyngor Abertawe. Fe'i sefydlwyd yn wreiddiol o ganlyniad i ymrwymiad gan Coca-Cola Great Britain i fuddsoddi mewn prosiectau cymunedol.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM