Toglo gwelededd dewislen symudol

Chwaraeon ac iechyd

Helpu i greu dinas iachach a mwy actif.

ParkLives

Mae ParkLives yn cynnig gweithgareddau difyr mewn parciau, gan annog pobl i wneud ffrindiau newydd a mwynhau mannau gwyrdd yn eu cymunedau lleol.

Us Girls

Gwersylloedd a sesiynau Us Girls arobryn i ferched rhwng 8 a 14 oed.

Newyddion am Chwaraeon ac Iechyd

Cael yr wybodaeth ddiweddaraf gan ein Tîm Chwaraeon ac Iechyd

Pobl Ifanc Actif

Hoffai Tîm Pobl Ifanc Actif Abertawe weld pob plentyn yn 'gwirioni ar chwaraeon' am oes

Oedolion hŷn heini

Gweithgarwch corfforol a chwaraeon i bobl dros 60 oed yn Abertawe.

Canolfannau Abertawe

Mae gan Abertawe nifer o ganolfannau hamdden a chwaraeon ar draws y ddinas. Mae ein holl ganolfannau hamdden a chwaraeon mawr yn cael eu rheoli gan ein partner Freedom Leisure sy'n cynnig amrywiaeth eang o weithgareddau, cyfleusterau ac opsiynau aelodaeth.

Cynllun Atgyfeirio Cleifion i Wneud Ymarfer Corff Cymru

Mae'r Cynllun Cyfeirio Ymarfer Corff Cenedlaethol (NERS) yn caniatáu i weithwyr iechyd proffesiynol gyfeirio cleifion ag amrywiaeth o gyflyrau meddygol i raglen tymor byr o weithgareddau corfforol dan oruchwyliaeth mewn lleoliad lleol.

Gwirfoddoli a hyfforddi

Ffordd wych o gymryd rhan mewn chwaraeon a rhoi rhywbeth yn ôl i'r gymuned leol

Chwaraeon i'r Anabl

Mae llwyth o gyfleoedd i bobl ag anabledd gymryd rhan mewn chwaraeon yn Abertawe.

Gwobrau Chwaraeon Abertawe mewn cydweithrediad a Freedom Leisure

Mae gan Abertawe draddodiad balch o greu chwaraewyr gwych. Mae angen ymroddiad, penderfyniad ac oriau o waith caled i gynnal y ddinas chwaraeon rydym yn ei hadnabod ac yn dwlu arni.

Cyrsiau achub bywyd

Mae'r tîm Diogelwch Dwr yn cynnal nifer o gyrsiau Cymhwyster Achub Bywyd y Pwll Cenedlaethol (NPLQ) 8fed Rhifyn Cymdeithas Frenhinol Achub Bywyd i roi'r gofyniad sylfaenol i ymgeiswyr sy'n gwneud cais am swyddi fel achubwyr bywyd pwll/swyddogion hamdden.
Close Dewis iaith