Chwilio'r wefan
English
heart

Us Girls

Mae ein gwersylloedd arobryn Us Girls ar gyfer merched rhwng 8 ac 14 oed yn ôl!

Us Girls logo

Er bydd ein gwersylloedd yn edrych ychydig yn wahanol yn ystod yr amgylchiadau hyn, gallwn eich sicrhau y bydd yr un hwyl ac egni i'w cael yn y sesiynau ag yn ein gwersylloedd Us Girls traddodiadol.

Gydag amrywiaeth o weithgareddau a gweithdai ar gael trwy sesiynau awr o hyd, bydd rhywbeth at ddant pawb gan gynnwys dawns, rygbi, sesiynau hunanamddiffyn, mynyddfyrddio, gweithgareddau adeiladu tîm, gweithdai iechyd emosiynol a mwy!

Cadwch lygad ar ein tudalennau cyfryngau cymdeithasol i gael rhagor o wybodaeth am sesiynau a digwyddiadau Us Girls sydd ar ddod.

Twitter
@Chwaraeon_DSA

facebook
SportAndHealthSwansea

E-bost: UsGirls@Swansea.gov.uk

Wedi'i bweru gan GOSS iCM