Toglo gwelededd dewislen symudol

Canolfannau Abertawe

Mae gan Abertawe nifer o ganolfannau hamdden a chwaraeon ar draws y ddinas. Mae ein holl ganolfannau hamdden a chwaraeon mawr yn cael eu rheoli gan ein partner Freedom Leisure sy'n cynnig amrywiaeth eang o weithgareddau, cyfleusterau ac opsiynau aelodaeth.

Leisure and Sports Centres (IS)

Canolfan Hamdden Pen-lan

Mae Canolfan Hamdden Pen-lan yn gyfleuster cymunedol arbennig gyda phwll nofio wyth lôn gwych, amrywiaeth eang o ddosbarthiadau ffitrwydd a champfa sy'n llawn y cyfarpar diweddaraf. Rheolir Canolfan Hamdden Penlan gan ein partner Freedom Leisure.

Canolfan Hamdden Penyrheol

Mae Canolfan Hamdden Penyrheol yn cynnig rhaglen ffitrwydd helaeth ar gyfer oedolion a phobl ifanc. Mae hefyd yn cynnig rhaglen nofio ac mae cyrtiau sboncen ar gael i'w llogi, yn ogystal â nifer o gyfleusterau chwaraeon eraill. Rheolir Canolfan Hamdden Penyrheol gan ein partner Freedom Leisure.

Canolfan Hamdden Treforys

Pwll 25 metr, clwb rhedeg i fenywod poblogaidd, rhaglen ffitrwydd wych i oedolion, yn ogystal â chyfarpar ffitrwydd penigamp yn y gampfa a llawer o weithgareddau i blant hefyd. Rheolir Canolfan Hamdden Treforys gan ein partner Freedom Leisure.

Yr LC

Yn gartref i barc dŵr dan do mwyaf Cymru, mae gan yr LC hefyd beiriant syrffio dan do, wal ddringo dan do, neuadd chwaraeon, campfa a sba. Rheolir yr LC gan ein partner Freedom Leisure.

Canolfan Chwaraeon Llandeilo Ferwallt

P'un a ydych am gadw'n heini ar yr offer newydd yn y gampfa, mwynhau gyda ffrindiau mewn dosbarth ymarfer corff i grŵp, neu drefnu parti penblwydd i'ch plentyn, mae digon o ddewis ac amrywiaeth yn Llandeilo Ferwallt. Rheolir Canolfan Chwaraeon Llandeilo Ferwallt gan ein partner Freedom Leisure.

Canolfan Hamdden Cefn Hengoed

Mae amrywiaeth o ddosbarthiadau ymarfer corff ac ystafell ffitrwydd llawn cyfarpar ar gael yng Nghefn Hengoed. Mae hefyd nifer o gaeau chwaraeon, neuadd amlbwrpas a champfa. Rheolir Canolfan Hamdden Cefn Hengoed gan ein partner Freedom Leisure.

Lleoliadau chwaraeon eraill

Mae nifer o leoliadau eraill yn Abertawe sy'n darparu cyfleusterau gwych ar gyfer amrywiaeth o chwaraeon.
Close Dewis iaith