Toglo gwelededd dewislen symudol

Pobl Ifanc Actif

Hoffai Tîm Pobl Ifanc Actif Abertawe weld pob plentyn yn 'gwirioni ar chwaraeon' am oes

Active Young People (IS)

Yn ôl arolwg chwaraeon ysgol diweddaraf Chwaraeon Cymru (2018) a gynhaliwyd yng Nghymru, cymerodd 46.8% o ddisgyblion yn Abertawe ran mewn gweithgaredd a drefnwyd (h.y. chwaraeon allgyrsiol neu fel rhan o glwb) ar dri achlysur neu fwy'r wythnos.  Mae'r weledigaeth ar gyfer Chwaraeon yng Nghymru'n cyfeirio at hyn fel 'gwirioni ar chwaraeon'.

Hoffai Tîm Pobl Ifanc Actif Abertawe weld pob plentyn yn 'gwirioni ar chwaraeon' am oes, a cynhelir llawer o brosiectau, mentrau a digwyddiadau ledled y ddinas i annog ac ysbrydoli ein pobl ifanc o'r blynyddoedd cynnar drwy oedran ysgol a thu hwnt! 

Ein Tîm Pobl Ifanc Actif:

  • Gwrando ar anghenion pobl ifanc drwy roi cyfleoedd yr hoffent gymryd rhan ynddynt.
  • Cynnwys pob person ifanc, a hynny'n llwyr
  • Darparu sesiynau chwaraeon a gweithgarwch corfforol mewn amgylchedd diogel, hwyl nad yw'n gystadleuol
  • Ein nod yw creu cenhedlaeth o blant a phobl ifanc sy'n gwirioni ar chwaraeon am oes.'
  • Rhennir ein Tîm PIA yn bedair ardal glwstwr ar draws Dinas Abertawe. Gweler gwybodaeth gyswllt swyddogion a hyfforddwyr yn eich ardal isod

Llysgenhadon Ifanc

Un o ddyheadau Chwaraeon Cymru yw sicrhau bod pob plentyn yn gwirioni ar chwaraeon am oes.

Hawliau'r Plentyn y Cenhedloedd Unedig ac Tîm Pobl Ifanc Actif

Mae'r Tîm Pobl Ifanc Actif wedi gwreiddio Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau'r Plentyn (CCUHP) yn y ffordd rydym yn gweithio.

Llythrennedd corfforol

Mae llythrennedd corfforol yn gysyniad sy'n helpu gyda datblygiad cyfannol pob unigolyn fel y gall barhau i fod yn gorfforol actif drwy gydol ei oes.
Close Dewis iaith

Rhannu'r dudalen hon

Eicon Facebook Eicon Twitter Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu
Addaswyd diwethaf ar 20 Mehefin 2024