Toglo gwelededd dewislen symudol

Gwobrau Chwaraeon Abertawe mewn cydweithrediad a Freedom Leisure

Dathlu Pencampwyr Chwaraeon 2022

Sports Awards grid tile

Sports Awards logo
Enwebwch eich pencampwyr chwaraeon heddiw. Bydd enwebiadau'n cau ar 31 Rhagfyr 2022.

Mae gan Abertawe draddodiad balch o greu chwaraewyr gwych. Mae angen ymroddiad, penderfyniad ac oriau o waith caled i gynnal y ddinas chwaraeon rydyn ni'n ei hadnabod ac yn dwlu arni. P'un ai'r gwirfoddolwr neu'r hyfforddwr sy'n rhoi awr ar ôl awr o'i amser yn y cefndir, y tîm sydd wedi bod y mwyaf llwyddiannus trwy'r flwyddyn neu'r chwaraewr sydd wedi cyflawni'r mwyaf yn ei gamp, mae Abertawe'n ddinas sy'n llawn pencampwyr chwaraeon.

Rydym yn falch o allu dathlu'n pencampwyr am y tro cyntaf ers 2020. Mae ein hathletwyr wedi gweithio'n galed iawn eleni ac rydym yn edrych ymlaen at gydnabod a nodi eu cyflawniadau a'u cyfraniadau gwych i chwaraeon yn ystod Gwobrau Chwaraeon Abertawe.

Ar gyfer Gwobrau Chwaraeon Abertawe, bydd 13 o wobrau ar draws y categorïau canlynol:

Enwebwch rywun ar gyfer un o Wobrau Chwaraeon Abertawe Enwebwch rywun ar gyfer un o Wobrau Chwaraeon Abertawe

Cynhelir seremoni Gwobrau Chwaraeon Abertawe o 7pm nos Iau 30 Mawrth 2023 yn Neuadd Brangwyn mewn cydweithrediad â Freedom Leisure. Bydd tocynnau ar werth o fis Ionawr 2023.

Am fwy o wybodaeth am enwebu a chyfleoedd noddi, cysylltwch â Chwaraeon ac Iechyd Abertawe

mewn cydweithrediad a Freedom Leisure

Freedom Leisure

 

Enwebwch rywun ar gyfer un o Wobrau Chwaraeon Abertawe

Mae cofrestru unigolyn neu dîm ar gyfer Gwobrau Chwaraeon Abertawe yn gyflym ac yn hawdd.

Noddwyr Gwobrau Chwaraeon Abertawe 2022

Ni fyddai'n bosibl dathlu cyflawniadau a chyfraniadau chwaraewyr a gwirfoddolwyr Abertawe heb gefnogaeth ein noddwyr:

Enillwyr Gobrau Chwaraeon Abertawe 2019

Rydym yn falch o gyhoeddi enillwyr Gobrau Chwaraeon Abertawe 2019.
Close Dewis iaith