Toglo gwelededd dewislen symudol

Gwobrau Chwaraeon Abertawe mewn cydweithrediad a Freedom Leisure

Mae gan Abertawe draddodiad balch o greu chwaraewyr gwych. Mae angen ymroddiad, penderfyniad ac oriau o waith caled i gynnal y ddinas chwaraeon rydym yn ei hadnabod ac yn dwlu arni.

Sports Awards stage

Sports Awards stage
P'un ai'r gwirfoddolwr neu'r hyfforddwr sy'n rhoi awr ar ôl awr o'i amser yn y cefndir, y tîm sydd wedi bod y mwyaf llwyddiannus trwy'r flwyddyn neu'r chwaraewr sydd wedi cyflawni'r mwyaf yn ei gamp, mae Abertawe'n ddinas sy'n llawn pencampwyr chwaraeon.

Bob blwyddyn, rydyn ni'n cydnabod ac yn anrhydeddu eu cyflawniadau a'u cyfraniadau neilltuol i chwaraeon trwy Wobrau Chwaraeon Abertawe.

Mae categorïau gwobrau blaenorol yn cynnwys Chwaraewraig Iau'r Flwyddyn, Chwaraewr Iau'r Flwyddyn, Person Ifanc Ysbrydoledig y Flwyddyn, Gwirfoddolwr y Flwyddyn, Tîm Ysgol y Flwyddyn, Chwaraewr Anabl y Flwyddyn a Chwaraewr y Flwyddyn.

Cyfraniad Gydol Oes at Chwaraeon - bydd y categori hwn yn cydnabod un gwirfoddolwr blaenllaw am ei wasanaeth hir a'i gyfraniadau parhaus at chwaraeon yn ei gymuned leol. Ni dderbynnir enwebiadau ar gyfer y categori hwn a dewisir yr enillydd yn ôl disgresiwn y beirniaid.)

Yn anffodus, oherwydd pandemig 29/21, ni fydd unrhyw seremoni eleni.

Am fwy o wybodaeth am enwebu a chyfleoedd noddi, cysylltwch â Chwaraeon ac Iechyd Abertawe

 

Enillwyr Gobrau Chwaraeon Abertawe 2019

Rydym yn falch o gyhoeddi enillwyr Gobrau Chwaraeon Abertawe 2019.
Close Dewis iaith