Toglo gwelededd dewislen symudol

Cynllun Hamdden Actif i bobl dros 60 oed

Gweithgarwch corfforol a chwaraeon i bobl dros 60 oed yn Abertawe.

Active Older Adults (IS)

60+ Active Leisure Scheme logo
Yn ddiweddar, mae cadw'n gorfforol heini yn un ffordd o'n helpu i gadw'n fywiog yn feddyliol ac yn gorfforol.

Rydym yn gyffrous i fod yn rhan o ymgyrch newydd ledled Cymru i gynnwys pobl hŷn mewn chwaraeon a gweithgarwch corfforol. Byddwn yn gweithio mewn partneriaeth â'n partneriaid lleol, Freedom Leisure (Yn agor ffenestr newydd)Sesiynau a Gweithgareddau Chwaraeon ac Iechyd  a'n Cynllun Atgyfeirio Cleifion i Wneud Ymarfer Corff Cymru i ddatblygu rhaglen weithgareddau ddifyr ac amrywiol ar draws Abertawe.

Rydym yma i'ch:

  • ysgogi. Mae cadw'n heini'n fanteisiol iawn i'ch iechyd meddwl a chorfforol.
  • cefnogi chi.
  • Dawns - Iechyd a ffitrwydd, Dydd Llun, Forge Fach (Clydach), 10.30am -12.30pm. Dosbarth difyr i wella cydbwysedd, cryfder, ystwythder a hyblygrwydd i gefnogi hirhoedledd ac atal cwympiadau. Bydd paned a sgwrs ar ôl y dosbarth. Ffoniwch Vic ar 07795 295409 am ragor o wybodaeth ac i gadw lle.
  • Cerdded Nordig 16+, dydd Mawrth, Parc Cwmdoncyn, 10.00am - 10.45am.
  • Reidiau gyda chydymaith, Dydd Mercher, Clwb Rygbi Dyfnant, 10.00am - 12.00pm. Rhaid archebu'n uniongyrchol â Bike Ability Wales drwy ffonio 07584 044284.
  • Ffitrwydd Ysgafn i Oedolion Hŷn, dydd Mercher, Canolfan Gymunedol Parc Sgeti, 10.00am - 10.45am.
  • Pilates 16+, dydd Mercher, Neuadd Llewelyn, 10.30am - 11.15 am.
  • T'ai Chi 16+, dydd Sadwrn, Canolfan Gymunedol San Phillip, 10.00am - 11.00am.

Cymerwch gip ar y rhestr lawn o weithgareddau a chadwch le

Mae rhagor o ddosbarthiadau'n cael eu cyflwyno gan Freedom Leisure, a gallwch fod yn rhan o'u Cymuned Heini - byddwch yn heini, byddwch yn gymdeithasol, byddwch yn chi eich hun! 

Cymerwch gip ar yr amserlen yma: Oedolion Hŷn Freedom Leisure Freedom Leisure Older Adults (Yn agor ffenestr newydd)
Gallwch gadw lle ar-lein yma: Mewngofnodi i Hwb Freedom Leisure Freedom Leisure Hub log in (Yn agor ffenestr newydd)

Am ragor o wybodaeth, e-bostiwch Chwaraeon ac Iechyd Abertawe

Cyfleoedd ychwanegol i fod yn actif yn Abertawe:

60+ Active Leisure Scheme logo

I gael y newyddion diweddaraf am y rhaglenni, dilynwch Chwaraeon ac Iechyd ar Chwaraeon ac Iechyd Abertawe X (Yn agor ffenestr newydd) a Chwaraeon ac Iechyd Abertawe Facebook (Yn agor ffenestr newydd)

Close Dewis iaith