Toglo gwelededd dewislen symudol

Cynllun Atgyfeirio Cleifion i Wneud Ymarfer Corff Cymru

Mae'r Cynllun Cyfeirio Ymarfer Corff Cenedlaethol (NERS) yn caniatáu i weithwyr iechyd proffesiynol gyfeirio cleifion ag amrywiaeth o gyflyrau meddygol i raglen tymor byr o weithgareddau corfforol dan oruchwyliaeth mewn lleoliad lleol.

NERS (IS)

Beth yw Cynllun Atgyfeirio Cymru ar gyfer Ymafer (NERS)?

Nod y cynllun yw annog unigolion sy'n anweithgar ar hyn o bryd i gymryd rhan mewn chwaraeon fel rhan o raglen ataliol neu adsefydlu.

Sut gallaf ymuno â'r Cynllun Cenedlaethol i Atgyfeirio Cleifion i Wneud Ymarfer Corff (NERS)?

Gall unigolion gael eu hatgyfeirio gan unrhyw weithwyr iechyd proffesiynol gan gynnwys meddygon teulu, nyrsys practis, dietegwyr, ffisiotherapyddion, nyrsys diabetig neu therapyddion galwedigaethol.
Close Dewis iaith