Toglo gwelededd dewislen symudol

Oedolion hŷn heini

Gweithgarwch corfforol a chwaraeon i bobl dros 60 oed yn Abertawe.

Active Older Adults (IS)

Active Older Adults (IS)
Yn ddiweddar, mae cadw'n gorfforol heini yn un ffordd o'n helpu i gadw'n fywiog yn feddyliol ac yn gorfforol.

Rydym yn gyffrous i fod yn rhan o ymgyrch newydd ledled Cymru i gynnwys pobl hŷn mewn chwaraeon a gweithgarwch corfforol. Byddwn yn gweithio mewn partneriaeth â'n partneriaid lleol, Freedom Leisure a'n tîm Atgyfeirio Cleifion i Wneud Ymarfer Corff i ddatblygu rhaglen weithgareddau ddifyr ac amrywiol ar draws Abertawe.

Rydym yma i'ch:

  • ysgogi. Mae cadw'n heini'n fanteisiol iawn i'ch iechyd meddwl a chorfforol.
  • atgoffa i gadw'n ddiogel ac i fod yn gyfrifol. Gall pob un ohonom chwarae ein rhan wrth ddilyn y canllawiau wrth i ni gadw'n heini.
  • cefnogi chi.

Bydd rhagor o wybodaeth am sut gallwch gymryd rhan ar gael yn fuan.

Cyfleoedd ychwanegol i fod yn actif yn Abertawe:

  • Cerdded: Grwpiau a llwybrau cerdded yn Abertawe a Gŵyr

I gael y newyddion diweddaraf am y rhaglenni, dilynwch Chwaraeon ac Iechyd ar Chwaraeon ac Iechyd Abertawe Twitter a Chwaraeon ac Iechyd Abertawe Facebook