Chwilio'r wefan
English

All playgrounds and play areas across Swansea have now been closed. Please also refrain from using any outdoor gym equipment. Details: www.swansea.gov.uk/coronavirusadvice. Our larger parks are open for the time being. Thanks for your support.

stop watch

Campfeydd awyr agored

Mae gennym 10 gorsaf ffitrwydd o gwmpas Llyn y Fendrod a llwybr ffitrwydd ar hyd Promenâd Abertawe gyda chyfarpar am ddim i bawb ei ddefnyddio.

Campfa Awyr Agored Llyn y Fendrod

Mae'r 10 gorsaf ffitrwydd ar lan Llyn y Fendrod yn berffaith i'r rhai sy'n mwynhau ymarfer yn yr awyr agored neu'r rhai sy'n teimlo bod y gampfa ychydig yn frawychus.

Ffitrwydd ar hyd y Prom

Mae'r llwybr ffitrwydd ar hyd Prom Abertawe'n gylched ymarfer corff sy'n berffaith i'r rhai sy'n mwynhau'r awyr iach, ymarfer corff yn yr awyr agored neu sy'n teimlo'n anghyfforddus yn y gampfa.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM