Chwilio'r wefan
English

Mae'r holl leoedd ac ardaloedd chwarae ar draws Abertawe ar gau. Peidiwch â defnyddio unrhyw offer campfa awyr agored. Manylion: www.abertawe.gov.uk/CyngorarCoronafeirws Mae ein parciau mwy o faint ar agor am y tro. Diolch yn fawr am eich cefnogaeth. 

stop watch

Campfeydd awyr agored

Mae gennym 10 gorsaf ffitrwydd o gwmpas Llyn y Fendrod a llwybr ffitrwydd ar hyd Promenâd Abertawe gyda chyfarpar am ddim i bawb ei ddefnyddio.

Campfa Awyr Agored Llyn y Fendrod

Mae'r 10 gorsaf ffitrwydd ar lan Llyn y Fendrod yn berffaith i'r rhai sy'n mwynhau ymarfer yn yr awyr agored neu'r rhai sy'n teimlo bod y gampfa ychydig yn frawychus.

Ffitrwydd ar hyd y Prom

Mae'r llwybr ffitrwydd ar hyd Prom Abertawe'n gylched ymarfer corff sy'n berffaith i'r rhai sy'n mwynhau'r awyr iach, ymarfer corff yn yr awyr agored neu sy'n teimlo'n anghyfforddus yn y gampfa.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM