Toglo gwelededd dewislen symudol

Ffioedd a thaliadau yn Archifau Gorllewin Morgannwg

Prisiau o Fis Ebrill 2020

Ffioedd a thaliadau yn Archifau Gorllewin Morgannwg

Ymchwil (cynnwys TAW)

Ymchwil a gomisiynir - unigolion

£30.00 yr awr (£15 am hanner awr)

Ymchwil a gomisiynir - cwmnïau

£50.00 yr awr (ac eithrio TAW)

 

 

Ymchwiliad cyflym

£5.00

Llungopïo (cynnwys TAW)

Llungopïo A3 ac A4 o ddogfennau/allbrintiau o ficroform

60c

Allbrint o gyfrifiadur

20c

Sgan A3 neu A4 (allbrint, anfonwyd drwy ebost neu a roddwyd ar Dropbox)

£2.50 y ddelwedd

Allbrintiau microffilm a chopïo dogfennau (A3 ac A4) (archebion a anfonwyd drwy'r post)

60c y ddalen, isafswm o £6.00

Copïau arsytiedig

£10.50

Archebion arbennig neu swmpus

Prisiau ar gael ar gais

Ffioedd copïo: cyhoeddiad (cynnwys TAW)

Cyhoeddiadau anfasnachol, erthyglau o siwrnalau, traethodau estynedig

Dim tâl, ond gofynnir am gopi am ddim o'r cyhoeddiad fel arfer

Llyfrau a chyfnodolion - du a gwyn - hawliau'r byd

£65.00

Llyfrau a chyfnodolion - lliw- hawliau'r byd

£130.00

Llyfrau a chyfnodolion - du a gwyn - hawliau'r iaith Saesneg

£32.50

Llyfrau a chyfnodolion - lliw- hawliau'r iaith Saesneg

£65.00

Ffioedd copïo: darllediad ac eithrio TAW

Ffilmio rostrwm yn yr ystafell chwilio

£105.00 y sesiwn (hyd at hanner diwrnod)

Darlledu darn o ffilm o'r archifau neu luniau llonydd o'r archifau - teledu Cymru (wedi'i drwyddedu i'w hailddefnyddio dros 5 mlynedd)

£5.00 yr eiliad

Darlledu darn o ffilm o'r archifau neu luniau llonydd o'r archifau - teledu'r DU (wedi'i drwyddedu i'w hailddefnyddio dros 5 mlynedd)

£10.00 yr eiliad

Ar gyfer archebion darlledu cymhleth, mae ein hamodau a'n cyfraddau'n dilyn y rhai hynny ar gyfer Archifau Sgrîn a Sain Cenedlaethol Cymru.

 

Tystysgrifau Rhyddid Etifeddol Abertawe (cynnwys TAW)

A3, rhoddir i ryddfreinwyr yn unig

£50.00

Sgyrsiau a sesiynau ysgol

Ffi siaradwr ar gyfer sgyrsiau (sgyrsiau noswaith yn unig)

£25.00

Sesiwn ysgol a rhoddir yn yr Archifdy

Dim tâl

Sesiwn ysgol a rhoddir yn yr ysgol

£50.00 y sesiwn ddosbarth

Close Dewis iaith