Chwilio'r wefan
English

A New, Even Better, Abertawe: Rebuilding Swansea 1941-1961 gan Dr Dinah Evans yw ein cyhoeddiad newydd. Prynwch eich copi arlein yma

Archives logo

Gwasanaeth Archifau Gorllewin Morgannwg

Gwasanaeth ar y cyd ar gyfer Cynghorau Dinas a Sir Abertawe a Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot.

Cyd-wasanaeth ar gyfer Abertawe a Chastell-nedd Port Talbot

Gwasanaeth Archifau AchrededigDyma'r lle i ddysgu am hanes eich ardal leol, olrhain hanes eich teulu, ymchwilio am eich traethawd prifysgol, a llawer mwy.

Rydym yn cadw dogfennau, mapiau, lluniau a recordiadau ynglŷn â hanes Gorllewin Morgannwg, sef Abertawe a Chastell-nedd Port Talbot, yn cynnwys Gŵyr a Chymoedd Afan, Nedd a Thawe.

Rydym yn ymroddedig i ddiogelu treftadaeth archifol Gorllewin Morgannwg, a mae ein staff cymwynasgar a gwybyddus yma i helpu chi gyda'ch ymchwiliad.

Mwy o ddolenni cyflym...

 Trefnu ymchwiliad ar eich cyfer | Arddangosfeydd arlein o'r archifau | Adneuo neu rhoddi archifau | Trefnu copiau o ddogfennau | Cyhoeddiadau ar werth yn ein siop arlein | Sgyrsiau ac ymweliadau grŵp | Adroddiad Blynyddol Archifydd y Sir 


Wedi'i bweru gan GOSS iCM