Toglo gwelededd dewislen symudol

Arddangosfeydd ac adnoddau arlein

Rydym wedi creu nifer o arddangosfeydd arlein am hanes ein hardal lleol. Gobeithiwn byddwch yn eu mwynhau.

Online Exhibitions 2
Cofio'r Blits

Trwy gydol yr Ail Ryfel Byd, targedodd bomwyr Luftwaffe drefi yn Ne Cymru. Abertawe a ddioddefodd fwyaf a chafodd bron 400 o bobl eu lladd rhwng 1940 a 1943, y mwyafrif ohonynt yn ystod y Blitz Tair Noson, 19-21 Chwefror 1941, a ddinistriodd canol y dref yn llwyr. Dyma ein cofeb i feirwon sifil y rhyfel Abertawe a Chastell-nedd Port Talbot.

Hanes y Blits Tair Noson Abertawe

Nid oes lluniau ffilm yn dangos y Blits Tair Noson, felly o luniau sydd dan ofal y Gwasanaeth Archifau, a dyddiadur Blits James R. John, newyddiadurwr ac aelod y Gwarchodlu Cartref, ydyn ni wedi creu'r ddwy ffilm yma i ddweud stori y tair noson ddychrynllyd yna, 19-21 Chwefror 1941.

Ffoaduriaid o Wlad y Basg yn Abertawe, 1937-1938

Mae gorchestion y gwirfoddolwyr Cymreig a gymerodd ran yn Rhyfel Cartref Sbaen yn adnabyddus. Ond wyddoch chi bod Abertawe wedi rhoi lloches i 80 o blant o Wlad y Basg? Mae'r cyflwyniad hwn yn adrodd eu hanes.

Rhyfel, Blits, Buddugoliaeth ac Ailadeiladu

Ar benblwydd 75 Diwrnod VE, mae'r ffilm hon yn adlewyrchiad ar beth oedd hynny'n golygu i Abertawe. Mae wedi cael ei chreu o luniau yn ein casgliadau.

Cofebion rhyfel yn Archifau Gorllewin Morgannwg

Dyma'n rhestr anrhydedd ar-lein i goffáu canmlwyddiant diwedd y Rhyfel Byd Cyntaf. Mae'n cynnwys enwau'r holl bobl a restrir ar y cofebau rhyfel niferus a'r rholiau anrhydedd sydd gennym yn yr Archifau, gyda fersiynau digidol o'r cofebion eu hunain.

Online Exhibitions 1
Abertawe Edwardaidd

Unwaith yn yr haf, tua 1910, tynnodd ffotograffydd gyfres o luniau o Abertawe, yn ei dangos ar ei gorau rhai blynyddoedd cyn y Rhyfel Byd Cyntaf. Dyma rhai ohonyn nhw.

Cynulleidfa Hebreaidd Abertawe

Mae gennym gasgliad pwysig o gofnodion o Gynulleidfa Hebreaidd Abertawe, sydd y gymuned Iddewig hynaf yng Nghymru. Dyma dathliad o'i hanes.

Neuadd y Ddinas, Abertawe

Arddangosfa wedi'i dylunio i ddathlu penblwydd 75 o adeiladu Neuadd y Ddinas Abertawe ym 2009, sydd hefyd yn dweud hanes y neuaddau ddinesig eraill sy wedi bod yn bencadlys i Gorfforaeth Abertawe dros y blynyddoedd.

Arddangosfa Bythynnod De Cymru ac adeiladu Townhill a Mayhill

Wedi'i chreu i ddathlu canmlwyddiant yr Arddangosfa Bythynnod De Cymru yn 2010, mae'r arddangosfa hon am Fudiad y Gardd-ddinasoedd ac adeiladu Townhill a Mayhill.

Llwybr y Taith Cyfnewid y Ffagl Olympaidd trwy Abertawe - trem yn ôl i 1908

Pe bai taith y ffagl Olympaidd yn dod trwy Abertawe ym 1908, sut oedd y llwybr pryd hynny? Mae ein ffilm, a enillodd wobr, yn dangos sut fyddai'r daith.

Hanes Marchnad Abertawe

Wedi'i ail-adeiladu ar ôl y Blits ym 1941, ail-agorwyd Farchnad Abertawe tua 50 o flynyddoedd yn ôl. Mae'r arddangosfa hon yn dangos sut mae marchnadoedd yn Abertwae wedi datblygu dros y blynyddoedd.

Close Dewis iaith