Toglo gwelededd dewislen symudol

Arddangosfeydd ac adnoddau arlein

Rydym wedi creu nifer o arddangosfeydd arlein am hanes ein hardal lleol. Gobeithiwn byddwch yn eu mwynhau.

Y Brenin Siarl III: coroniadau'r gorffennol a'r presennol

Dyma hanes sut mae achlysuron cyhoeddi a choroni wedi cael eu dathlu yng Ngorllewin Morgannwg ar hyd y blynyddoedd.

Contract priodas Edward II, 1303

Stori anhygoel dogfen a chwaraeodd ran hollbwysig ym mywyd a marwolaeth drasig un o frenhioedd canoloesol Lloegr.

Cofio'r Blits Abertawe

Drwy gydol yr Ail Ryfel Byd, bomiodd y Luftwaffe Dde Cymru. Dyma ein cofeb i feirwon sifil y rhyfel yng Ngorllewin Morgannwg.

Hanes y Blits Tair Noson Abertawe

Crewyd y ffilm yma o luniau sydd dan ein gofal i ddweud stori y tair noson ddychrynllyd ym mis Chwefror 1941.

Ffoaduriaid o Wlad y Basg yn Abertawe, 1937-1938

Hanes sut rhoddodd Abertawe loches i 80 o blant o Wlad y Basg yn ystod y Rhyfel Cartref Sbaen.

Rhyfel, Blits, Buddigoliaeth ac Ailadeiladu

Wedi'i greu o luniau yn ein casgliadau, mae'r ffilm yn adlywerchiad ar beth oedd Diwrnod VE yn golygu i Abertawe.

Cofebion rhyfel yn Archifau Gorllewin Morgannwg

Gwneud rhestrau anrhydedd a gedwir gennym ar gael i goffáu aberth y rhai fu'n ymladd yn y Rhyfel Byd Cyntaf.

Golygfa o Abertawe yn y cyfnod Edwardaidd

Ffilm ac arddangosfa yn seiliedig ar gyfres hardd o ffotograffau a dynnwyd tua 1905.

Cynulleidfa Hebreaidd Abertawe

Arddangosfa ar-lein i ddathlu hanes cymuned Iddewig hynaf Cymru

Neuadd y Ddinas, Abertawe

Hanes sut y codwyd Neuadd y Dref ym 1934 a'r ddau adeilad a ddefnyddiwyd i'r pwrpas o'r blaen.

Arddangosfa Bythynnod De Cymru ac adeiladu Townhill a Mayhill

Rôl flaengar Abertawe yng nghynlluniau Gardd-ddinasoedd yng Nghymru

Llwybr Taith Cyrnewid y Ffagl Olympaidd trwy Abertawe - trem yn ôl i 1908

Yn 2012 daeth y Fflam Olympaidd trwy Abertawe. Sut roedd y daith yn edrych ym 1908?
  • Blaenorol tudalen
  • 1
  • 2
  • o 2
  • Nesaf tudalen
Close Dewis iaith