Toglo gwelededd dewislen symudol

Arddangosfa Bythynnod De Cymru ac adeiladu Townhill a Mayhill

Rôl flaengar Abertawe yng nghynlluniau Gardd-ddinasoedd yng Nghymru

Townhill

Cottage Exhibition Main
Gan mlynedd yn ôl, pan oedd llawer o deuluoedd tlawd yn byw mewn slymiau anaddas a chyfyng, penderfynodd Abertawe fabwysiadu dull blaengar ar gyfer cynllunio tai fforddiadwy ar rent. O ganlyniad, adeiladwyd stâd ardd-ddinas yn Townhill a Mayhill.

Darllenwch mwy am amodau byw'r teuluoedd tlawd a sut yr ymatebodd y cyngor.

Close Dewis iaith