Toglo gwelededd dewislen symudol

Cofio'r Blits Abertawe

Cofeb i'r meirwon sifil a fu farw yn ystod yr Ail Ryfel Byd

Blitz

Remembering the Blitz 1
Fe'i disgrifiwyd fel 'y digwyddiad mwyaf arwyddocaol yn hanes Abertawe'. Arweiniodd cyfres o gyrchoedd bomio gan y Luftwaffe drwy gydol yr Ail Ryfel Byd at dair noson o ddinistr rhwng 19 a 21 Chwefror 1941 pan drowyd canol Abertawe, canolbwynt masnachol a phreswyl prysur, yn bentwr o rwbel.

Efallai fod ailddatblygiad dilynol y dref wedi gwella creithiau'r dirwedd, ond beth am y bobl? Er bod y milwyr a fu farw'n cael eu coffáu bob mis Tachwedd, mae'n anodd dod o hyd i enwau'r meirwon sifil a fu farw, felly dyma'n teyrnged iddyn nhw.

Lluniom y rhestr hon gan ddefnyddio cofrestr o Archifau Gorllewin Morgannwg: mae'n cofnodi sut cafodd y 390 o sifiliad a fu farw yn Abertawe yn ystod yr Ail Ryfel Byd eu darganfod, eu hadnabod a'u claddu. Mae'r gofrestr arlein yma.

Rydyn ni wedi casglu gwybodaeth hefyd am y claddedigaethau a ddigwyddodd yng Ngorllewin Morgannwg, gyda mynediad i'r cofrestri claddedigaeth lle y maent ar gael.

Er mai Abertawe a ddioddefodd yr ymosodiadau mwyaf, beth am ardaloedd eraill? Rydym hefyd wedi coladu manylion am y lladdedigion yng Nghastell-nedd a Phort Talbot


Y Rhestr o Enwau

[A]  [B]  [C]  [D]  [E]  [F]  [G]  [H]  [J]  [K]  [L]  [M]  [N]  [O]  [P]  [Q]  [R]  [S]  [T]  [U]  [V]  [W]

A

Beryl ABSALOM o 18 Brynsifi Terrace, yn 22 oed.
Darganfyddwyd yn Brynsifi Terrace, 24/01/1941 a dodwyd i farwdy Brynymor.
Claddwyd yn Mynwent Ystumllwynarth, 03/03/1941.

Elizabeth Ann ABSALOM o 18 Brynsifi Terrace, yn 48 oed.
Darganfyddwyd yn Brynsifi Terrace, 22/02/1941 a dodwyd i farwdy Brynymor.
Claddwyd yn Mynwent Ystumllwynarth, 03/03/1941.

Gordon Terrence ABSALOM o 18 Brynsifi Terrace, yn 12 oed.
Darganfyddwyd yn Brynsifi Terrace, 22/02/1941 a dodwyd i farwdy Brynymor.
Claddwyd yn Mynwent Ystumllwynarth, 03/03/1941.

John Peter ADOMAITIS o 15 Heathfield, Mount Pleasant, yn 15 oed.
Darganfyddwyd yn 15 Heathfield, 21/02/1941 a dodwyd i farwdy St. Faith, Ffordd Sain Helen
Claddwyd yn Mynwent Treforys, 28/02/1941.

William Hayden ALLEN o 45 Myrddin Rd., Bôn-y-maen, yn 21 oed.
Darganfyddwyd yn Mansel Square, Bôn-y-maen, 21/02/1941 a dodwyd i farwdy St. Faith, Ffordd Sain Helen
Claddwyd yn Eglwys Llansamlet, 02/03/1941.

Trevor ANDERSON o 7 Penygraig Rd., Townhill, yn 15 oed.
Darganfyddwyd yn Elphin Rd., Mayhill, 20/02/1941 a dodwyd i farwdy St. Faith, Ffordd Sain Helen
Claddwyd yn Eglwys Sant Pedr, Y Cocyd, 01/03/1941.

Elizabeth ARMARINE o Ffordd Sain Helen, yn 58 oed.
Darganfyddwyd yn Holes Shop, Ffordd Sain Helen, 17/02/1943 a dodwyd i farwdy Neuadd Wycliffe, Clarence St.
Claddwyd yn Mynwent Treforys, 19/02/1943.

Catherine Reed ASHFORD o 19 Brynsifi Terrace, yn 73 oed.
Darganfyddwyd yn Brynsifi Terrace, 21/02/1941 a dodwyd i farwdy Brynymor.
Claddwyd yng Nghapel Bethel, Sgeti, 28/02/1941.

William ASHFORD o 19 Brynsifi Terrace, yn 72 oed.
Darganfyddwyd yn Brynsifi Terrace, a dodwyd i farwdy Brynymor.
Claddwyd yng Nghapel Bethel, Sgeti, 28/02/1941.

Henrik ASPEUIK o Is-gennad Norwy, yn 36 oed.
Darganfyddwyd yng Ngwesty Pembroke, Ffordd Sain Helen, 02/09/1940 a dodwyd i farwdy Neuadd Wycliffe, Clarence St.
Claddwyd yn Mynwent Danygraig, 06/09/1940.

Thomas ATHERTON o 27 Mysydd Terrace, Glandŵr, yn 38 oed.
Darganfyddwyd yn Corporation Stables, Strand, 28/11/1941 a dodwyd i farwdy Neuadd Wycliffe, Clarence St.
Claddwyd yn Mynwent Cwmgelli, 02/12/1941.

David John AUBREY o 62 Waun Wen Rd., yn 51 oed.
Darganfyddwyd yn 61 Waun Wen Rd., 21/02/1941 a dodwyd i farwdy St. Faith, Ffordd Sain Helen
Claddwyd yn Mynwent Cwmgelli, 26/02/1941.

B

Elsie BAKER o 4 New Houses, Evans Terrace, yn 21 oed.
Darganfyddwyd yn Evans Terrace, 02/09/1940 a dodwyd i farwdy Neuadd Wycliffe, Clarence St.
Claddwyd yn Mynwent Danygraig, 06/09/1940.

Louis BALTZER o 73 Colbourne Terrace, yn 35 oed.
Bu farw yn Ysbyty Cyffredinol Abertawe, 21/02/1941 a dodwyd i farwdy St. Faith, Ffordd Sain Helen
Claddwyd yng Nghapel Caersalem Newydd, Treboeth, 25/02/1941.

Charles Robert BARKER o 7 St. Ronans Avenue, Redlands, Briste, yn 55 oed.
Darganfyddwyd yn Môr Hafren, 28/05/1940 a dodwyd i'r Marwdy Cyhoeddus, Strand.
Claddwyd yn Mynwent Canford, Briste, 31/05/1940.

Wilfred BARNES o 45 Teilo Crescent, yn 44 oed.
Darganfyddwyd yn Teilo Crescent, 20/02/1941 a dodwyd i farwdy Brynymor.
Claddwyd yn Mynwent Ystumllwynarth, 05/03/1941.

David Henry BELLAMY o 43 Myrddin Rd., Bôn-y-maen, yn 34 oed.
Darganfyddwyd yn Mansel Square, Bôn-y-maen, 21/02/1941 a dodwyd i farwdy St. Faith, Ffordd Sain Helen
Claddwyd yn Eglwys Llansamlet, 02/03/1941.

Leonard BERRY o 25 Nicholl St., yn 19 oed.
Darganfyddwyd yn Teilo Crescent, 21/02/1941 a dodwyd i farwdy Neuadd Wycliffe, Clarence Street.
Claddwyd yng Nghapel Bethel, Sgeti, 27/02/1941.

Sidney George BEYNON o 37 Villiers Street, Hafod, yn 59 oed.
Darganfyddwyd yn y Mole, Doc y Brenin, 10/07/1940 a dodwyd i farwdy Neuadd Wycliffe, Clarence Street.
Claddwyd yn Mynwent Cwmgelli, 13/07/1940.

Bernard BIJA o 37 Teilo Crescent, yn 16 oed.
Darganfyddwyd yn Teilo Rd., Mayhill, 21/02/1941 a dodwyd i farwdy St. Faith, Ffordd Sain Helen
Claddwyd yn Mynwent Treforys, 04/03/1941.

Kenneth BIJA o 37 Teilo Crescent, yn 15 oed.
Darganfyddwyd yn Teilo Rd., Mayhill, 21/02/1941 a dodwyd i farwdy St. Faith, Ffordd Sain Helen
Claddwyd yn Mynwent Treforys, 04/03/1941.

Harold BILLINGTON, yn 43 oed.
Darganfyddwyd yn Noc y Brenin ac yn marw yn Ysbyty Abertawe, 10/07/1940 a dodwyd i farwdy Ysbyty Llygaid a Chyffredinol Abertawe.
Claddwyd yn Mynwent Danygraig, 13/07/1940.

Gwendoline BIRD o 159 Cwm Rd., Bôn-y-maen, yn 38 oed.
Darganfyddwyd yn 159 Cwm Rd., Bôn-y-maen, 20/01/1941 a dodwyd i farwdy Neuadd Wycliffe, Clarence St.
Claddwyd yng Nghapel y Cwm, Bôn-y-maen, 25/01/1941.

Mary Ann BIRD o 159 Cwm Rd., Bôn-y-maen, yn 2 oed.
Darganfyddwyd yn 159 Cwm Rd., Bôn-y-maen, 19/01/1941 a dodwyd i farwdy Neuadd Wycliffe, Clarence St.
Claddwyd yng Nghapel y Cwm, Bôn-y-maen, 25/01/1941.

Wilfred George BIRD o 159 Cwm Rd., Bôn-y-maen, yn 6 oed.
Darganfyddwyd yn 159 Cwm Rd., Bôn-y-maen, 19/01/1941 a dodwyd i farwdy Neuadd Wycliffe, Clarence St.
Claddwyd yng Nghapel y Cwm, Bôn-y-maen, 25/01/1941.

Wilfred Luther BIRD o 159 Cwm Rd., Bôn-y-maen, yn 39 oed.
Darganfyddwyd yn 159 Cwm Rd., Bôn-y-maen, 19/01/1941 a dodwyd i farwdy St. Faith, Ffordd Sain Helen
Claddwyd yng Nghapel y Cwm, Bôn-y-maen, 25/01/1941.

Ralph BIRLISON o SS Marwarri, Prince of Wales Dry Dock.
Darganfyddwyd yn Palmers Dry Dock, 14/10/1939 a dodwyd i'r Marwdy Cyhoeddus, Strand.
Claddwyd yn Mynwent Bishopswermouth, Sunderland, 19/10/1939.

John Ernest Murray BISHOP o 38 Teilo Crescent, yn 26 oed.
Darganfyddwyd yn Teilo Crescent, Mayhill, 21/02/1941 a dodwyd i farwdy St. Faith, Ffordd Sain Helen
Claddwyd yn Mynwent Ystumllwynarth, 25/02/1941.

Margaret BLACKWELL o 16 Norfolk St., yn 67 oed.
Darganfyddwyd yn 14 Norfolk St., 22/02/1941 a dodwyd i farwdy Brynymor.
Claddwyd yn Mynwent Ystumllwynarth, 05/03/1941.

Robert John BOND o H.M. Drill Hall, yn 30 oed.
Darganfyddwyd yn Drill Hall, 18/01/1941 a dodwyd i farwdy Neuadd Wycliffe, Clarence St.
Claddwyd yn Mynwent Pontybrenin, Gorseinon, 21/01/1941.

Evan John BOWERS o 11 Highfield Ter. Cwmdu, yn 47 oed.
Darganfyddwyd yn Stryd y Castell, 21/02/1941 a dodwyd i farwdy Brynymor.
Claddwyd yn Mynwent Treforys, 01/03/1941.

Claude Hamilton BOYD o 130 Ffordd Caerfyrddin, yn 33 oed.
Darganfyddwyd yn 172 Cwm Rd., Hafod, 20/01/1941 a dodwyd i farwdy St. Faith, Ffordd Sain Helen
Claddwyd yn Mynwent Ystumllwynarth, 23/01/1941.

John BUCKLEY o 15 Teilo Crescent, Mayhill, yn 14 oed.
Darganfyddwyd yn 15 Teilo Crescent, Mayhill, 22/02/1941 a dodwyd i farwdy St. Faith, Ffordd Sain Helen
Claddwyd yn Mynwent Treforys, 04/03/1941.

Timothy BUCKLEY o 15 Teilo Crescent, yn 49 oed.
Darganfyddwyd yn Islwyn Rd., 21/02/1941 a dodwyd i farwdy St. Faith, Ffordd Sain Helen
Claddwyd yn Mynwent Treforys, 04/03/1941.

Sydney Borland BURGESS o 105 Heol Dyfnant, Dyfnant, yn 58 oed.
Darganfyddwyd yn Stryd y Castell, 24/02/1941 a dodwyd i farwdy Brynymor.
Claddwyd yn Mynwent Ystumllwynarth, 03/03/1941.

Joseph Martin BURKE o 225 Stryd Uchel, yn 16 oed.
Darganfyddwyd yn Picture House, Stryd Uchel, 27/02/1941 a dodwyd i farwdy Brynymor.
Claddwyd yn Eglwys Sant Pedr, Y Cocyd, 03/03/1941.

Evelyn (Peggy) BURRIDGE o 141 Pentre Estyll, yn 24 oed.
Darganfyddwyd yng Nghefn Coed (Princess Royal Emergency Hospital), 20/02/1941 a dodwyd i farwdy Cefn Coed (Princess Royal Emergency Hospital).
Claddwyd yn Mynwent Treforys, 01/03/1941.

William BUTLER o 22 Plymouth St., yn 70 oed.
Darganfyddwyd yn 22 Plymouth St., 20/02/1941 a dodwyd i farwdy Neuadd Wycliffe, Clarence St.
Claddwyd yn Mynwent Danygraig, 25/02/1941.

C

Constance Barbara CAMBDEN o 16 Mayhill Rd., yn 11 oed.
Darganfyddwyd yn Mayhill Rd., 20/02/1941 a dodwyd i farwdy Neuadd Wycliffe, Clarence St.
Claddwyd yn Mynwent Danygraig, 28/02/1941.

Constance Judith CAMBDEN o 16 Mayhill Rd., yn 37 oed.
Darganfyddwyd yn Mayhill Rd., 20/02/1941 a dodwyd i farwdy Neuadd Wycliffe, Clarence St.
Claddwyd yn Mynwent Danygraig, 28/02/1941.

Judith Elizabeth CAMBDEN o 16 Mayhill Rd., yn 5 oed.
Darganfyddwyd yn Mayhill Rd., 20/02/1941 a dodwyd i farwdy Neuadd Wycliffe, Clarence St.
Claddwyd yn Mynwent Danygraig, 28/02/1941.

Wallace Desmond CAMBDEN o 16 Mayhill Rd., yn 15 oed.
Darganfyddwyd yn 16 Mayhill Rd., 20/02/1941 a dodwyd i farwdy Neuadd Wycliffe, Clarence St.
Claddwyd yn Mynwent Danygraig, 28/02/1941.

Alexander CAMERON o 18 Barnsbury Terrace Hafod, yn 63 oed.
Darganfyddwyd yn 18 Barnsbury Terrace Hafod, 02/09/1940 a dodwyd i farwdy Neuadd Wycliffe, Clarence St.
Claddwyd yn Mynwent Treforys, 07/09/1940.

Sarah CANNING o 41 Ffordd Sain Helen, yn 44 oed.
Darganfyddwyd yn Ffordd Sain Helen, 26/02/1941 a dodwyd i farwdy St. Faith, Ffordd Sain Helen
Claddwyd yn Eglwys Cilybebyll.

Ronald CARLSON o 22 Islwyn Rd., Mayhill, yn 15 oed.
Bu farw yn Ysbyty Cyffredinol Abertawe, 21/02/1941 a dodwyd i farwdy St. Faith, Ffordd Sain Helen
Claddwyd yn Eglwys Sant Pedr, Y Cocyd, 28/02/1941.

Victor CARLSON o 22 Islwyn Rd., Mayhill, yn 45 oed.
Darganfyddwyd yn Teilo Rd., Mayhill, 21/02/1941 a dodwyd i farwdy St. Faith, Ffordd Sain Helen
Claddwyd yn Eglwys Sant Pedr, Y Cocyd, 28/02/1941.

David CARTMELL o 22 Plymouth St., yn 8 mis oed.
Bu farw yn Ysbyty Cyffredinol Abertawe, a dodwyd i farwdy St. Faith, Ffordd Sain Helen
Claddwyd yn Mynwent Danygraig, 25/02/1941.

George Henry CAUSEY o 17 Barsbury Terrace, yn 38 oed.
Bu farw yn Ysbyty Cyffredinol Abertawe, 17/02/1943 a dodwyd i farwdy Neuadd Wycliffe, Clarence St.
Claddwyd yn Eglwys Sant Pedr, Y Cocyd, 20/02/1943.

Maurice Eric CHESPY o 14 King Edward Rd., yn 7 oed.
Bu farw yn Ysbyty Cyffredinol Abertawe, 21/02/1941 a dodwyd i farwdy St. Faith, Ffordd Sain Helen
Claddwyd yng Nghapel Bethel, Sgeti, 26/02/1941.

Annie CLEAVER o Bryn Newydd Gardens, Sketty Green, yn 47 oed.
Darganfyddwyd yng Nghefn Coed (Princess Royal Emergency Hospital), 16/02/1943 a dodwyd i farwdy Neuadd Wycliffe, Clarence St.
Claddwyd yn Mynwent Ystumllwynarth, 22/02/1943.

William George COATES o 6 Elvet Rd., Mayhill, yn 17 oed.
Darganfyddwyd yng Nghefn Coed (Princess Royal Emergency Hospital), 24/02/1941 a dodwyd i farwdy Cefn Coed (Princess Royal Emergency Hospital).
Claddwyd yn Mynwent Danygraig, 03/03/1941.

Josiah COBLEY o 55 Teilo Crescent, Mayhill, yn 59 oed.
Darganfyddwyd yn Teilo Crescent, 23/02/1941 a dodwyd i farwdy Brynymor.
Claddwyd yn Eglwys Santes Hilary, Cilâ, 27/02/1941.

John COLLINS o 38 Tanymarian Rd., yn 16 oed.
Darganfyddwyd yn Teilo Rd., Mayhill, 21/02/1941 a dodwyd i farwdy St. Faith, Ffordd Sain Helen
Claddwyd yn Mynwent Treforys, 28/02/1941.

Margaret COLLINS o 76 Ffordd Llangyfelach, Pentre Estyll, yn 59 oed.
Darganfyddwyd yn 76 Ffordd Llangyfelach, 22/02/1941 a dodwyd i farwdy St. Faith, Ffordd Sain Helen
Claddwyd yn Mynwent Danygraig, 26/02/1941.

Brinley Joshua COOK o 39 Teilo Crescent, Mayhill, yn 40 oed.
Darganfyddwyd yn Teilo Rd., Mayhill, a dodwyd i farwdy St. Faith, Ffordd Sain Helen
Claddwyd yn Mynwent Treforys, 25/02/1941.

William CORNELIUS o St. John's Crescent, Bedminster, Briste, yn 60 neu 62 oed.
Darganfyddwyd yn HMS (Minesweeper) Ataki per SS Cato, South Dock, 03/03/1940 a dodwyd i'r Marwdy Cyhoeddus, Strand.
Claddwyd yn Mynwent Canford, Briste, 09/03/1940.

Gladys Mabel COTTERELL o 90 Ysgol Street, Danygraig, yn 22 oed.
Darganfyddwyd yn Miers Street, St Thomas, 17/02/1943 a dodwyd i farwdy Neuadd Wycliffe, Clarence St.
Claddwyd yn Mynwent Danygraig, 22/02/1943.

Florence Kate COUGHLIN o 25 Portia Terrace, yn 39 oed.
Darganfyddwyd yn Brynsifi Terrace, 21/02/1941 a dodwyd i farwdy Cefn Coed (Princess Royal Emergency Hospital).
Claddwyd yng Nghapel Bethel, Sgeti, 28/02/1941.

Thomas Ernest COX o 18 Teilo Crescent, Mayhill, yn 56 oed.
Darganfyddwyd yng Nghefn Coed Hospital, 23/02/1941 a dodwyd i Farwdy Cefn Coed.
Claddwyd yn Eglwys Sant Pedr, Y Cocyd, 01/03/1941.

William CRAIG o No. 8 Bomb Disposal Squad. R.E. Caerdydd, yn 22 oed.
Darganfyddwyd yn Stryd y Castell, a dodwyd i farwdy Wycliff Hall, Clarence St.
Claddwyd yn Mynwent Elswick, Newcastle, 03/03/1941 .

Frank CRANE o Swansea Technical College, Mt. Pleasant, yn 23 oed.
Darganfyddwyd yn Mount Pleasant, 21/02/1941 a dodwyd i farwdy Brynymor.
Claddwyd yn Mynwent Sleepyhillock, Montrose, Angus, 05/03/1941.

Florence Kate CRATCHLEY o 29 Teilo Crescent, yn 65 oed.
Darganfyddwyd yn 29 Teilo Crescent, 27/02/1941 a dodwyd i farwdy Brynymor.
Claddwyd yn Mynwent Danygraig, 03/03/1941.

Lewis John CRISP o 2 Clarence Terrace, yn 63 oed.
Darganfyddwyd yng Nghefn Coed (Princess Royal Emergency Hospital), 20/02/1941 a dodwyd i farwdy Cefn Coed (Princess Royal Emergency Hospital).
Claddwyd yn Mynwent Treforys, 08/03/1941.

Percy Gwyne CROCKER o 247 Danygraig Road, Port Tennant, yn 49 oed.
Darganfyddwyd yn y Mole, Doc y Brenin, 10/07/1940 a dodwyd i farwdy Neuadd Wycliffe, Clarence Street.
Claddwyd yn Mynwent Danygraig, 13/07/1940.

D

Elwyn James DANCE, yn 18 oed.
Darganfyddwyd yn Ffordd Castell-nedd, Glandŵr (o dan y draphont), 10/08/1940 a dodwyd i farwdy Clarence Street.
Claddwyd yn Eglwys Llansamlet, 15/08/1940.

Reginald DANIELS o 24 Gomer Rd., yn 34 oed.
Darganfyddwyd yn Teilo Rd., Mayhill, 21/02/1941 a dodwyd i farwdy St. Faith, Ffordd Sain Helen
Claddwyd yn Eglwys Sant Barnabas, Waunarlwydd, 25/02/1941.

Patricia DARMODY o 35 Tanymarian Rd., Mayhill, yn 16 oed.
Darganfyddwyd yn Brynsifi Terrace, 22/02/1941 a dodwyd i farwdy Brynymor.
Claddwyd yn Eglwys Sant Pedr, Y Cocyd, 03/03/1941.

Richard Arthur DARMODY o 35 Tanymarian Rd., Mayhill, yn 13 oed.
Darganfyddwyd yn Brynsifi Terrace, 22/02/1941 a dodwyd i farwdy Brynymor.
Claddwyd yn Eglwys Sant Pedr, Y Cocyd, 02/03/1941.

Cyril John DAVEY o 51 Tymawr St., yn 29 oed.
Darganfyddwyd yn 51 Tymawr St., 02/09/1940 a dodwyd i farwdy Neuadd Wycliffe, Clarence St.
Claddwyd yn Mynwent Danygraig, 05/09/1940.

Jeannette DAVEY o 51 Tymawr St., yn 58 oed.
Darganfyddwyd yn 51 Tymawr St., 02/09/1940 a dodwyd i farwdy Neuadd Wycliffe, Clarence St.
Claddwyd yn Mynwent Danygraig, 05/09/1940.

Winifred Mary DAVEY o 129 Port Tennant Rd., yn 32 oed.
Bu farw yn Ysbyty Cyffredinol Abertawe, 21/02/1941 a dodwyd i farwdy St. Faith, Ffordd Sain Helen
Claddwyd yn Mynwent Ystumllwynarth, 26/02/1941.

Barbara DAVIES o 51 Shelley Crescent, yn 8 oed.
Darganfyddwyd yn 51 Shelley Crescent, Waun Wen, 19/02/1941 a dodwyd i farwdy Neuadd Wycliffe, Clarence St.
Claddwyd yn Eglwys Sant Pedr, Y Cocyd, 25/02/1941.

Beatrice DAVIES o 152 Cwm Rd., Hafod, yn 26 oed.
Darganfyddwyd yn 174 Cwm Rd., Hafod, 20/01/1941 a dodwyd i farwdy Neuadd Wycliffe, Clarence St.
Claddwyd yn Mynwent Treforys, 24/01/1941.

Daniel Winstone DAVIES o Hen Swyddfa Post, Cwmgors, yn 30 oed.
Darganfyddwyd yn Welcome Lane, 28/02/1941 a dodwyd i farwdy Brynymor.
Claddwyd yn Hen Fynwent Capel Carmel, Gwaun-Cae-Gurwen.

David Daniel DAVIES o 233 Ffordd Castell-nedd, yn 53 oed.
Darganfyddwyd yn 233 Ffordd Castell-nedd, Glandŵr, a dodwyd i farwdy Tawe Lodge ARP Mortuary.
Claddwyd yn Mynwent Cwmgelli, 28/02/1941.

David John DAVIES o 46 Ysguborfach St., yn 46 oed.
Darganfyddwyd yn 46 Ysguborfach St., 23/02/1941 a dodwyd i farwdy Brynymor.
Claddwyd yn Eglwys Sant Pedr, Y Cocyd, 01/03/1941.

Evan John DAVIES, yn 42 oed.
Darganfyddwyd yn Teilo Crescent, 21/02/1941 a dodwyd i farwdy Brynymor.
Claddwyd yn Mynwent Ystumllwynarth, 05/03/1941.

Evelyn Maud DAVIES o 152 Cwm Rd., Hafod, yn 13 oed.
Darganfyddwyd yn 152 Cwm Rd., Hafod, 19/01/1941 a dodwyd i farwdy Neuadd Wycliffe, Clarence St.
Claddwyd yn Mynwent Treforys, 24/01/1941.

Gertrude Mary DAVIES o 51 Shelley Crescent, Mayhill, Abertawe, yn 51 oed.
Wedi'i hanafu ar 17 Ionawr 1941 yn 51 Shelley Crescent, Abertawe; bu farw yn 9 Mount Street, Tregŵyr a chladdwdyd yn Eglwys Sant Pedr, Y Cocyd, 31/07/1941.
Ni chynhwysir yn y gofrestr, oherwydd bu farw tu allan i Fwrdeistref Abertawe.
Merch Benjamin a Hannah Rees o 1 Garden Crescent, Garden Village, Gorseinon, a gwraig John Henry Davies.

Ida DAVIES o 5 Townhill Rd., yn 28 oed.
Bu farw yn Ysbyty Cyffredinol Abertawe, 02/09/1940 a dodwyd i farwdy Neuadd Wycliffe, Clarence St.
Claddwyd yn Mynwent Ystumllwynarth, 05/09/1940.

Jean DAVIES o 152, Cwm Rd., Hafod, yn 9 oed.
Darganfyddwyd yn 152 Cwm Rd., Hafod, 20/01/1941 a dodwyd i farwdy Neuadd Wycliffe, Clarence St.
Claddwyd yn Mynwent Treforys, 24/01/1941.

Jean DAVIES o 51 Shelley Crescent, yn 12 oed.
Darganfyddwyd yn 51 Shelley Crescent, Waun Wen, 19/02/1941 a dodwyd i farwdy Neuadd Wycliffe, Clarence St.
Claddwyd yn Eglwys Sant Pedr, Y Cocyd, 25/02/1941.

Jean M DAVIES o 5, Townhill Road, yn 5 oed.
Bu farw yn Ysbyty Abertawe, 02/09/1940 a dodwyd i farwdy Neuadd Wycliffe, Clarence Street.
Claddwyd yn Mynwent Ystumllwynarth, 05/09/1940.

Lillian Alexandra DAVIES o 14 Teilo Crescent, Mayhill, yn 37 oed.
Darganfyddwyd yn Teilo Crescent, Mayhill, 21/02/1941 a dodwyd i farwdy St. Faith, Ffordd Sain Helen
Claddwyd yn Eglwys Sant Pedr, Y Cocyd, 04/03/1941.

Richard DAVIES o Gwynedd Avenue, Mayhill, yn 32 oed.
Darganfyddwyd yn Gwynedd Avenue, 21/02/1941 a dodwyd i farwdy Neuadd Wycliffe, Clarence St.
Claddwyd yn Eglwys Sant Pedr, Y Cocyd, 28/02/1941.

Terry DAVIES o 152 Cwm Rd., Hafod, yn 6 oed.
Darganfyddwyd yn 152 Cwm Rd., 20/01/1941 a dodwyd i farwdy Neuadd Wycliffe, Clarence St.
Claddwyd yn Mynwent Treforys, 24/01/1941.

'Unidentified' - credir ei fod yn Thomas DAVIES, yn 60 oed.
Darganfyddwyd yn Tawe Lodge, 02/03/1941 a dodwyd i farwdy Brynymor.
Claddwyd yn Mynwent Ystumllwynarth, 05/03/1941.

Thomas Joseph DAVIES o 55 Robert Street, Manselton, yn 36 oed.
Darganfyddwyd yn 2 Robert St., Manselton, 18/01/1941 a dodwyd i farwdy Neuadd Wycliffe, Clarence St.
Claddwyd yn Eglwys Sant Pedr, Y Cocyd, 22/01/1941.

William Trevor DAVIES o Robert St., Manselton, yn 4 oed.
Darganfyddwyd yn Robert St. Manselton, 18/01/1941 a dodwyd i farwdy Neuadd Wycliffe, Clarence St.
Claddwyd yn Eglwys Sant Pedr, Y Cocyd, 22/01/1941.

Edward H. DAWE o R.A.F. Chivenor, Dyfnaint, yn 23 oed.
Darganfyddwyd yn y Môr Hafren, De Cymru, 19/08/1942 a dodwyd i farwdy Neuadd Wycliffe, Clarence St.
Claddwyd yn Eglwys Santes Hilary, Cilâ, 31/08/1942.

William Arthur DENNIS o 41 Powell Street, yn 26 oed.
Darganfyddwyd yn y Mole, Doc y Brenin, 10/07/1940 a dodwyd i farwdy Neuadd Wycliffe, Clarence Street.
Claddwyd yn Eglwys Sant Pedr, Y Cocyd, 13/07/1940.

Richard Llewellyn DIXON o 332 Pentregethin Rd., Cwmbwrla, yn 37 oed.
Darganfyddwyd yn 332 Pentregethin Rd, 20/02/1941 a dodwyd i farwdy Neuadd Wycliffe, Clarence St.
Claddwyd yn Mynwent Treforys, 24/02/1941.

John DONOGHUE o 21 Teilo Crescent, Mayhill, yn 62 oed.
Darganfyddwyd yn Teilo Crescent, a dodwyd i farwdy St. Faith, Ffordd Sain Helen
Claddwyd yn Mynwent Ystumllwynarth, 03/03/1941.

Edward James DOUGLAS o Brackenhurst, Higher Lane, Mwmbwls, yn 46 oed.
Darganfyddwyd yn Phillips Parade, 17/02/1943 a dodwyd i farwdy Neuadd Wycliffe, Clarence St.
Claddwyd yn Mynwent St Petrox, Dartmouth, 23/02/1943.

Ruby DRING o 14 Woodlands Tce, yn 40 oed.
Darganfyddwyd yng Ngwesty Pembroke, Ffordd Sain Helen, 02/09/1940 a dodwyd i farwdy Neuadd Wycliffe, Clarence St.
Claddwyd yn Mynwent Ystumllwynarth.

E

Arthur George Edward EARLEY o 59 Fleet St., yn 27 oed.
Bu farw yn Tawe Lodge, 20/04/1942 a dodwyd i farwdy Tawe Lodge.

Jane EATON o 141 Pentre Estyll, yn 84 oed.
Darganfyddwyd yn 141 Pentre Estyll, 21/02/1941 a dodwyd i farwdy Wycliff Hall, Clarence St.
Claddwyd yn Mynwent Treforys, 01/03/1941.

Elizabeth Mary EDMONDS o 88 Ffordd Caerfyrddin Waunwen, yn 60 oed.
Darganfyddwyd yn 88 Ffordd Caerfyrddin, 20/02/1941 a dodwyd i farwdy Neuadd Wycliffe, Clarence St.
Claddwyd yn Eglwys Sant Pedr, Y Cocyd, 24/02/1941.

Llewellyn EDMONDS o 88 Ffordd Caerfyrddin, Waunwen, yn 61 oed.
Darganfyddwyd yn 88 Ffordd Caerfyrddin, 20/02/1941 a dodwyd i farwdy Neuadd Wycliffe, Clarence St.
Claddwyd yn Eglwys Sant Pedr, Y Cocyd, 24/02/1941.

Anne EDWARDS o The Laurels, Grove Place, yn 58 oed.
Darganfyddwyd yn Grove Place, 22/02/1941 a dodwyd i farwdy Brynymor.
Claddwyd yn Mynwent Ystumllwynarth, 27/02/1941.

Eliza EDWARDS o 31 Sea View Terrace, yn 70 oed.
Darganfyddwyd yn Sea View Terrace, 20/02/1941 a dodwyd i farwdy Neuadd Wycliffe, Clarence St.
Claddwyd yn Mynwent Danygraig, 25/02/1941.

Lilian Irene EDWARDS o 7 Llanerch Rd., Bôn-y-maen, yn 20 oed.
Darganfyddwyd yng Nghefn Coed (Princess Royal Emergency Hospital), 20/02/1941 a dodwyd i farwdy Cefn Coed (Princess Royal).
Claddwyd yn Mynwent Danygraig, 26/02/1941.

Phillip Frederick EDWARDS o 24 Courtenay St., Manselton, yn 66 oed.
Darganfyddwyd yn 24 Courtenay St., Manselton, 21/02/1941 a dodwyd i farwdy St. Faith, Ffordd Sain Helen
Claddwyd yn Mynwent Cwmgelli, 26/02/1941.

William Frederick EDWARDS o 9 Llanerch Rd., Bôn-y-maen, yn 14 oed.
Darganfyddwyd yn Mansel Square, Bôn-y-maen, 21/02/1941 a dodwyd i farwdy St. Faith, Ffordd Sain Helen
Claddwyd yn Mynwent Danygraig, 26/02/1941.

Elizabeth ELLIOTT o 38 Park St., yn 74 oed.
Darganfyddwyd yn 38 Park St., 11/03/1941 a dodwyd i farwdy Wycliff Hall, Clarence St.
Claddwyd yn Mynwent Danygraig, 15/03/1941.

David EVANS o Government Buildings, 10 St. Mary's Square, yn 51 oed.
Darganfyddwyd yn y Mole, Doc y Brenin, 10/07/1940 a dodwyd i farwdy Neuadd Wycliffe, Clarence Street.
Claddwyd yn Eglwys Talyllychau, Talyllychau, Sir Gâr, 13/07/1940.

Gwynfa Rees EVANS o 63 Windmill Terrace, St. Thomas, yn 10 oed.
Darganfyddwyd yn 63 Windmill Terrace, St. Thomas, 18/01/1941 a dodwyd i farwdy Neuadd Wycliffe, Clarence St.
Claddwyd yng Nghapel Mynyddbach, 23/01/1941.

Henry Graham EVANS o 38 Ysgol St., St. Thomas, yn 23 oed.
Bu farw yn Ysbyty Cyffredinol Abertawe, 16/02/1943 a dodwyd i farwdy Neuadd Wycliffe, Clarence St.
Claddwyd yn Mynwent Danygraig, 20/02/1943.

John Ambrose EVANS o 63 Windmill Terrace, St. Thomas, yn 7 oed.
Darganfyddwyd yn 63 Windmill Terrace, St. Thomas, 18/01/1941 a dodwyd i farwdy Neuadd Wycliffe, Clarence St.
Claddwyd yng Nghapel Mynyddbach, 23/01/1941.

John Ivor EVANS o 63 Windmill Terrace, St. Thomas, yn 37 oed.
Darganfyddwyd yn Windmill Terrace, St. Thomas, 18/01/1941 a dodwyd i farwdy Neuadd Wycliffe, Clarence St.
Claddwyd yng Nghapel Mynyddbach, 23/01/1941.

John Thomas Frederick EVANS o 37 Terrace Road, yn 35 oed.
Darganfyddwyd yn Terrace Road, 16/02/1943 a dodwyd i farwdy Neuadd Wycliffe, Clarence St.
Claddwyd yng Nghapel Calfaria, Pentyle'rbrain.

Kenneth Trevor EVANS o 1 Mile End, Glandŵr, yn 20 oed.
Darganfyddwyd yn 1264 Ffordd Castell-nedd, Glandŵr, 12/03/1941 a dodwyd i farwdy Neuadd Wycliffe, Clarence St.
Claddwyd yn Mynwent Treforys, 17/03/1941.

Lilian Elaine EVANS o 52 Manor Rd., Manselton, yn 26 oed.
Darganfyddwyd yn 52 Manor Rd, Manselton, 20/02/1941 a dodwyd i farwdy Neuadd Wycliffe, Clarence St.
Claddwyd yn Mynwent Treforys, 24/02/1941.

Mabel Elizabeth EVANS o 63 Windmill Terrace, St. Thomas, yn 35 oed.
Darganfyddwyd yn 63 Windmill Terrace, 18/01/1941 a dodwyd i farwdy Neuadd Wycliffe, Clarence St. .
Claddwyd yng Nghapel Mynyddbach, 23/01/1941.

Mary Jane EVANS o 37 Terrace Road, yn 60 oed.
Darganfyddwyd yn 37 Terrace Road, 16/02/1943 a dodwyd i farwdy Neuadd Wycliffe, Clarence St.
Claddwyd yn Calfaria, Pentyle'rbrain.

Mervyn Stuart EVANS o 16th Welch Regt: 3969573, yn 27 oed.
Darganfyddwyd yn Kilvey, 22/02/1941 a dodwyd i farwdy Brynymor.
Claddwyd yn Mynwent Pant, Merthyr Tudful, 27/02/1941.

Ronald George EVANS o 95 Rhondda St., yn 19 oed.
Darganfyddwyd yn Teilo Crescent, 26/02/1941 a dodwyd i farwdy Brynymor.
Claddwyd yn Eglwys Sant Pedr, Y Cocyd, 06/03/1941.

F

Elizabeth FABIAN o 24 Park Place, Brynmill, yn 57 oed.
Darganfyddwyd yn Park Place, Brynmill, 20/02/1941 a dodwyd i farwdy Neuadd Wycliffe, Clarence St.
Claddwyd yng Nghapel Bethel, Sgeti, 01/03/1941.

Ross P. FAHRNI o R.A. Force, Chivenor, Dyfnaint, yn 22 oed.
Darganfyddwyd yn Briste Channel, S. Wales, 19/08/1942 a dodwyd i farwdy Neuadd Wycliffe, Clarence St.

Henry Collingwood FARMER o H.M.T. "Silja" attached to Swansea Naval Base, yn 37 oed.
Darganfyddwyd rhwng y Mackworth a Rose Hotel, 25/02/1941 a dodwyd i farwdy Brynymor.
Claddwyd yn Mynwent Treforys, 04/03/1941.

Jens FAXE o Denmarc, yn 22 oed.
Darganfyddwyd yn Stryd Uchel, 16/02/1943 a dodwyd i farwdy Neuadd Wycliffe, Clarence St.
Claddwyd yn Eglwys Sant Pedr, Y Cocyd, 19/02/1943.

Margaret Jane FISHER o 15 Evans Terrace, yn 65 oed.
Darganfyddwyd yn 15 Evans Terrace, 18/01/1941 a dodwyd i farwdy Neuadd Wycliffe, Clarence St.
Claddwyd yn Mynwent Danygraig, 23/01/1941.

Iris Eileen FITZGERALD o 56 Gwili Terrace, yn 20 oed.
Darganfyddwyd yn Gwili Terrace, 21/02/1941 a dodwyd i farwdy St. Faith, Ffordd Sain Helen
Claddwyd yn Eglwys Sant Pedr, Y Cocyd, 03/03/1941.

James Michael FITZGERALD o 56 Gwili Terrace, yn 23 oed.
Darganfyddwyd yn Gwili Terrace, 21/02/1941 a dodwyd i farwdy St. Faith, Ffordd Sain Helen
Claddwyd yn Eglwys Sant Pedr, Y Cocyd, 03/03/1941.

Maureen Kathleen FITZGERALD o 56 Gwili Terrace, Mayhill, yn 9 mis oed.
Darganfyddwyd yn Gwili Terrace, 21/02/1941 a dodwyd i farwdy Neuadd Wycliffe, Clarence St.
Claddwyd yn Eglwys Sant Pedr, Y Cocyd, 03/03/1941.

Wm Bolton FLITTER o 28 Windsor St., Uplands, yn 43 oed.
Darganfyddwyd yn Orchard St., 22/02/1941 a dodwyd i farwdy Brynymor.
Claddwyd yn Mynyddbach, 28/02/1941 .

Elizabeth FORD o 106 Marlborough Rd, yn 63 oed.
Darganfyddwyd yn 106 Marlborough Rd, 28/02/1941 a dodwyd i farwdy Brynymor.

James Henry FORD o 106 Marlborough Rd., yn 70 oed.
Darganfyddwyd yn 106 Marlborough Rd., 02/03/1941 a dodwyd i farwdy Brynymor.

Lilian FORD o 106 Marlborough Rd., Brynmill, yn 44 oed.
Bu farw yn Ysbyty Cyffredinol Abertawe, 21/02/1941 a dodwyd i farwdy St. Faith, Ffordd Sain Helen

Bertha FOWLER o Dingleside, 38 Derwen Fawr Road, yn 49 oed.
Darganfyddwyd yn Derwen Fawr Road, 16/02/1943 a dodwyd i farwdy Neuadd Wycliffe, Clarence St.
Claddwyd yn Mynwent Ystumllwynarth, 20/02/1943.

John FROOM o 13 Terrace Rd., yn 19 oed.
Darganfyddwyd yn 19 Terrace Rd., a dodwyd i farwdy Brynymor.
Claddwyd yn Mynwent Ystumllwynarth.

Charles Bertram FRYER o 25 Glais Road, Birchgrove, yn 47 oed.
Bu farw yn Ysbyty Abertawe, 12/07/1940 a dodwyd i farwdy Ysbyty Llygaid a Chyffredinol Abertawe.
Claddwyd yn Eglwys Llansamlet, 16/07/1940.

William Ernest FULLER o "Lynda", Heol Fach, Treboeth, yn 26 oed.
Darganfyddwyd yn Cemetery Road, Cwmgelly, 02/09/1940 a dodwyd i farwdy Neuadd Wycliffe, Clarence Street.
Claddwyd yn Mynwent Cwmgelli, 05/09/1940.

G

George Henry GALE o 49 Brunswick St., yn 69 oed.
Bu farw yn Ysbyty Cyffredinol Abertawe, 21/02/1941 a dodwyd i farwdy St. Faith, Ffordd Sain Helen
Claddwyd yng Nghapel Bethel, Sgeti, 24/01/1941.

Reginald GALVIN, yn 18 oed.
Darganfyddwyd yn Ffordd Castell-nedd, Glandŵr (viaduct), 10/08/1940 a dodwyd i farwdy Clarence Street.
Claddwyd yn Eglwys Llansamlet, 15/08/1940.

William John GREY o 3 New Orchard St., yn 44 oed.
Darganfyddwyd yng Nghefn Coed (Princess Royal Emergency Hospital), 21/02/1941 a dodwyd i farwdy Cefn Coed (Princess Royal Emergency Hospital).
Claddwyd yn Mynwent Danygraig, 27/02/1941.

Hananiah GRIFFITHS o 53 Roberts St., Manselton, yn 79 oed.
Darganfyddwyd yn 53 Roberts St., 19/01/1941 a dodwyd i farwdy St. Faith, Ffordd Sain Helen Swansea.
Claddwyd yn Mynwent Ystumllwynarth, 21/01/1941.

James GRIFFITHS o 31 Teilo Crescent, Mayhill, yn 50 oed.
Darganfyddwyd yn Teilo Crescent, 21/02/1941 a dodwyd i farwdy St. Faith, Ffordd Sain Helen
Claddwyd yn Mynwent Cwmgelli, 28/02/1941.

Mary Hannah GRIFFITHS o 53 Robert St., Manselton, yn 62 oed.
Darganfyddwyd yn 53 Robert St., 18/01/1941 a dodwyd i farwdy St. Faith, Ffordd Sain Helen Swansea.
Claddwyd yn Mynwent Ystumllwynarth, 21/01/1941.

William (Billy) GRIFFITHS o 33 Teilo Crescent, Mayhill, yn 16 oed.
Darganfyddwyd yn Teilo Crescent, 21/02/1941 a dodwyd i farwdy St. Faith, Ffordd Sain Helen
Claddwyd yn Mynwent Danygraig, 03/03/1941.

David John GROVE o 11 Pentre Treharne Rd., Glandŵr, yn 40 oed.
Darganfyddwyd yn 11 Pentre Treharne Rd., Glandŵr, 21/02/1941 a dodwyd i farwdy St. Faith, Ffordd Sain Helen
Claddwyd yng Nghapel Siloam, Cilâ, 26/02/1941.

Annie GUDGEON o 106 Marlborough Rd., Brynmill, yn 30 oed.
Darganfyddwyd yn Marlborough Rd., 20/02/1941 a dodwyd i farwdy Neuadd Wycliffe, Clarence St.
Claddwyd yn Eglwys Llansamlet, 28/02/1941.

H

Hector George HAMMETT, yn 33 oed.
Darganfyddwyd yn 10 Siloh Road, Glandŵr, 10/08/1940 a dodwyd i farwdy Neuadd Wycliffe, Clarence Street.
Claddwyd yn Eglwys Sant Pedr, Y Cocyd, 14/08/1940.

Hubert W. HARRIS o 19 Cwmdonkin Terrace, yn 58 oed.
Darganfyddwyd yn Electric Power Station, Strand, 01/04/1941 a dodwyd i farwdy Neuadd Wycliffe, Clarence St.
Claddwyd yn Mynwent Danygraig, 03/04/1941.

Walter John HARRIS o 2 Hafod Street, yn 14 oed.
Darganfyddwyd yn Upper Strand, 02/09/1940 a dodwyd i farwdy Neuadd Wycliffe, Clarence Street.
Claddwyd yn Mynwent Treforys, 06/09/1940.

Keith HARVEY o 16 Grafog St., Port Tennant, yn 3 oed.
Darganfyddwyd yn 3 Grafog St., 02/09/1940 a dodwyd i farwdy Neuadd Wycliffe, Clarence St.
Claddwyd yn Mynwent Danygraig, 07/09/1940.

Phyllis HARVEY o 16 Grafog St., Port Tennant, yn 28 oed.
Darganfyddwyd yn 3 Grafog St., 02/09/1940 a dodwyd i farwdy Neuadd Wycliffe, Clarence St.
Claddwyd yn Mynwent Danygraig, 07/09/1940.

Eugene Michael HAYNES o 45 Robert St., Manselton, yn 8 oed.
Darganfyddwyd yn 41 Robert St., Manselton, 20/02/1941 a dodwyd i farwdy Neuadd Wycliffe, Clarence St.
Claddwyd yn Mynwent Treforys, 25/02/1941.

John Stewart HAYNES o Lloydminster, Saskatchewan, Canada, yn 20 oed.
Darganfyddwyd yn y Môr Hafren, De Cymru, 19/08/1942 a dodwyd i farwdy Neuadd Wycliffe, Clarence St.

Lawrence Bruce HAYNES o 45 Robert St., Manselton, yn 10 oed.
Darganfyddwyd yn 41 Robert St., Manselton, 20/02/1941 a dodwyd i farwdy Neuadd Wycliffe, Clarence St.
Claddwyd yn Mynwent Treforys, 25/02/1941.

Thomas Richardson HENDERSON o No. 8 Bomb Disposal Co. R.E. Caerdydd, yn 26 oed.
Darganfyddwyd yn Stryd y Castell, a dodwyd i farwdy Wycliff Hall, Clarence St.
Claddwyd yn Quinton, Birmingham.

Michael J. HENNESSY o MMS 38 c/o HMS Gipsey, 46 Cromwell Rd., Milford Haven, yn 35 oed.
Darganfyddwyd yn Stryd Uchel, 16/02/1943 a dodwyd i farwdy Neuadd Wycliffe, Clarence St.
Claddwyd yn Mynwent, Aberdaugleddau, 21/02/1943.

Sydney HENNESSY o Oxford Street, Totterdown, Briste, yn 26 oed.
Darganfyddwyd yn HMS (Minesweeper) Ataki per SS Cato, Doc y De, 03/03/1940 a dodwyd i'r Marwdy Cyhoeddus, Strand.
Claddwyd yn Mynwent Briste General, 08/03/1940.

William John HICKS o 15 Victoria Avenue, yn 49 oed.
Darganfyddwyd yn Stryd Uchel, 16/02/1943 a dodwyd i farwdy Neuadd Wycliffe, Clarence St.
Claddwyd yng Nghapel Bethel, Sgeti, 22/02/1943.

C. Paul HINCH o SS London o Marstall, Denmarc, yn 51 oed.
Bu farw yn Ysbyty Cyffredinol Abertawe, 24/03/1941 a dodwyd i farwdy Ysbyty Cyffredinol Abertawe.
Claddwyd yn Mynwent Danygraig, 27/03/1941.

John HITCHINGS o 38 Park St., yn 68 oed.
Darganfyddwyd yn 38 Park St., 11/03/1941 a dodwyd i farwdy Wycliff Hall, Clarence St.
Claddwyd yn Mynwent Danygraig, 15/03/1941.

Walter Nicholas HITCHINGS o 38 Park St., yn 36 oed.
Darganfyddwyd yn 38 Park St., 11/03/1941 a dodwyd i farwdy Wycliff Hall, Clarence St.
Claddwyd yn Mynwent Danygraig, 15/03/1941.

Jack Albert HOLDER o No. 8 Bomb Disposal Co. R.E. Caerdydd, yn 21 oed.
Darganfyddwyd yn Stryd y Castell, a dodwyd i farwdy Wycliff Hall, Clarence St.
Claddwyd yn Mynwent Brighton Preston, Brighton.

Sarah Jane HOPKINS o 45 Gors Avenue, Mayhill, yn 68 oed.
Darganfyddwyd yn 45 Gors Avenue, 18/08/1940 a dodwyd i farwdy Neuadd Wycliffe, Clarence Street.
Claddwyd yn Mynwent Danygraig, 22/08/1940.

Margaret HOWELL o 21 Woodlands Terrace, yn 64 oed.
Darganfyddwyd yn 21 Woodlands Terrace, 21/02/1941 a dodwyd i farwdy Neuadd Wycliffe, Clarence St.
Claddwyd yn Mynwent Ystumllwynarth, 25/02/1941.

Freda Lavinia HUGHES o 8A Ffordd Llangyfelach, yn 23 oed.
Darganfyddwyd yn Heathfield, 25/02/1941 a dodwyd i farwdy Brynymor.
Claddwyd yn Eglwys Sant Pedr, Y Cocyd, 05/03/1941.

Gwyneth HUGHES o 168 Cwm Rd., Hafod, yn 12 oed.
Darganfyddwyd yn 172 Cwm Rd., Hafod, 19/01/1941 a dodwyd i farwdy St. Faith, Ffordd Sain Helen
Claddwyd yn Mynwent Treforys, 23/01/1941.

Harry HUGHES o 10 Bloomfield Tce., Mount Pleasant, yn 53 oed.
Darganfyddwyd yn Stryd Uchel, 16/02/1943 a dodwyd i farwdy Neuadd Wycliffe, Clarence St.
Claddwyd yn Mynwent Ystumllwynarth, 22/02/1943.

Sonia Mair HUGHES o 168 Cwm Rd., Hafod, yn 02 oed.
Darganfyddwyd yn 172 Cwm Rd., Hafod, 19/01/1941 a dodwyd i farwdy St. Faith, Ffordd Sain Helen
Claddwyd yn Mynwent Treforys, 23/01/1941.

William HUGHES o 16 Pentre Treharne Rd., Glandŵr, yn 39 oed.
Darganfyddwyd yn 16 Pentre Treharne Rd., Glandŵr, 21/02/1941 a dodwyd i farwdy St. Faith, Ffordd Sain Helen
Claddwyd yn Mynwent Treforys, 26/02/1941.

Brian HURFORD o 3 Grafog St., St. Thomas, yn 2 oed.
Darganfyddwyd yn 3 Grafog St., 03/09/1940 a dodwyd i farwdy Neuadd Wycliffe, Clarence St.
Claddwyd yn Mynwent Danygraig, 07/09/1940.

Ivy HURFORD o 3 Grafog St., Port Tennant, yn 30 oed.
Darganfyddwyd yn 3 Grafog St., 02/09/1940 a dodwyd i farwdy Neuadd Wycliffe, Clarence St.
Claddwyd yn Mynwent Danygraig, 07/09/1940.

Mary HURFORD o 3 Grafog St., St. Thomas, yn 4 oed.
Darganfyddwyd yn 3 Grafog St., 03/09/1940 a dodwyd i farwdy Neuadd Wycliffe, Clarence St.
Claddwyd yn Mynwent Danygraig, 07/09/1940.

Thomas Henry HURFORD o 3 Grafog Street, Port Tennant, yn 34 oed.
Darganfyddwyd yn Grafog Street, 02/09/1940 a dodwyd i farwdy Neuadd Wycliffe, Clarence Street Swansea.
Claddwyd yn Mynwent Danygraig.

Ronald HURLOW o 30 Fleet St., yn 7 oed.
Darganfyddwyd yn 30 Fleet St., 21/02/1941 a dodwyd i farwdy Brynymor.
Claddwyd yn Mynwent Danygraig, 01/03/1941.

J

George Brown JACKSON o 23 Walters Rd., yn 50 oed.
Darganfyddwyd yn Stryd y Castell, 24/02/1941 a dodwyd i farwdy Brynymor.
Claddwyd yn Mynwent Ystumllwynarth, 03/03/1941.

Florence Edith JAMES o 88 Ffordd Caerfyrddin, Waunwen, yn 36 oed.
Darganfyddwyd yn 88 Ffordd Caerfyrddin Swansea, 20/02/1941 a dodwyd i farwdy Neuadd Wycliffe, Clarence St.
Claddwyd yn Eglwys Sant Pedr, Y Cocyd, 24/02/1941.

Glenys Mason JAMES o 88 Ffordd Caerfyrddin, Waun Wen, yn 7 oed.
Darganfyddwyd yn 88 Ffordd Caerfyrddin, 20/02/1941 a dodwyd i farwdy Neuadd Wycliffe, Clarence St.
Claddwyd yn Eglwys Sant Pedr, Y Cocyd, 24/02/1941.

Gordon Cave Vincent JAMESON o R.A.F. Chivenor, Dyfnaint, yn 19 oed.
Darganfyddwyd yn y Môr Hafren, De Cymru, 19/08/1942 a dodwyd i farwdy Neuadd Wycliffe, Clarence St.

Jack Harold JENKS o "Trelawney", Cockett Rd., yn 24 oed.
Darganfyddwyd ar gornel Union St. a Park St., 02/09/1940 a dodwyd i farwdy Neuadd Wycliffe, Clarence St.
Claddwyd yn Eglwys Sant Pedr, Y Cocyd, 05/09/1940.

John Owen Thomas JEREMIAH o 10 Tydraw Place, Bôn-y-maen, yn 44 oed.
Darganfyddwyd yn Llanerch Rd., 21/02/1941 a dodwyd i farwdy Neuadd Wycliffe, Clarence St.
Claddwyd yn Mynwent Danygraig, 27/02/1941.

Walter Gordon JOHN o 41 Roger Street, Treboeth, yn 19 oed.
Darganfyddwyd yn Cemetery Road, Cwmgelly, 02/09/1940 a dodwyd i farwdy Neuadd Wycliffe, Clarence Street Swansea.
Claddwyd yn Mynwent Treforys, 05/09/1940.

Edna Margaret JOHNSON o 19 Brynsifi Terrace, yn 7 oed.
Darganfyddwyd yn Brynsifi Terrace, 22/02/1941 a dodwyd i farwdy Brynymor.
Claddwyd yng Nghapel Bethel, Sgeti, 01/03/1941.

Eileen Mary JOHNSON o 19 Brynsifi Terrace, yn 15 oed.
Darganfyddwyd yn Brynsifi Terrace, 22/02/1941 a dodwyd i farwdy Brynymor.
Claddwyd yng Nghapel Bethel, Sgeti, 01/03/1941.

Ivy Ethel JOHNSON o 19 Brynsifi Terrace, yn 37 oed.
Darganfyddwyd yn Brynsifi Terrace, 22/02/1941 a dodwyd i farwdy Brynymor.
Claddwyd yng Nghapel Bethel, Sgeti, 01/03/1941.

Mary Stewart JOHNSON o 33 Brynymor Crescent, yn 37 oed.
Bu farw yn Ysbyty Abertawe, 02/09/1940 a dodwyd i farwdy Neuadd Wycliffe, Clarence St.
Claddwyd yn Eglwys Santes Hilary, Cilâ, 06/09/1940.

Robert JOHNSON o 18 Barnsbury Terrace Hafod, yn 73 oed.
Bu farw yn Ysbyty Abertawe (d), 05/09/1940 a dodwyd i farwdy Neuadd Wycliffe, Clarence St.
Claddwyd yn Mynwent Treforys, 10/09/1940.

James Fox JOHNSTONE o No. 8 Bomb Disposal Co. R.E. Caerdydd, yn 23 oed.
Darganfyddwyd yn Stryd y Castell, a dodwyd i farwdy Wycliff Hall, Clarence St.
Claddwyd yn Mynwent Leslie, Leslie, Fife.

Agnes Kate JONES o "Woodville" Mason's Rd. Pontybrenin, Gorseinon, yn 32 oed.
Darganfyddwyd yng Ngwesty Pembroke, Ffordd Sain Helen, 02/09/1940 a dodwyd i farwdy Neuadd Wycliffe, Clarence St.
Claddwyd yn Mynwent Pontybrenin, Gorseinon, 07/09/1940.

Albin Ivor JONES o 188 Pentre Treharne Rd., Glandŵr, yn 49 oed.
Darganfyddwyd yn 118 Pentre Treharne Rd., 21/02/1941 a dodwyd i farwdy St. Faith, Ffordd Sain Helen
Claddwyd yn Mynwent Cwmgelli, 28/02/1941.

Barrington JONES o 172 Cwm Rd., Hafod, yn 8 oed.
Darganfyddwyd yn 172 Cwm Rd., Hafod, 19/01/1941 a dodwyd i farwdy St. Faith, Ffordd Sain Helen Swansea.
Claddwyd yn Mynwent Treforys, 23/01/1941.

David George JONES o 43 Gerald St., Hafod, yn 58 oed.
Darganfyddwyd yn 43 Gerald St., 20/02/1941 a dodwyd i farwdy St. Faith, Ffordd Sain Helen
Claddwyd yn Mynwent Ystumllwynarth, 25/02/1941.

Elaine JONES o 28 Russell St., yn 23 oed.
Darganfyddwyd yn 28 Russell St., 02/09/1940 a dodwyd i farwdy Neuadd Wycliffe, Clarence St.
Claddwyd yn Mynwent Ystumllwynarth, 05/09/1940.

Exel Christian Burman JONES o 45 Station Rd., Glandŵr, yn 36 oed.
Darganfyddwyd yng Nghefn Coed (Princess Royal Emergency Hospital), 21/02/1941 a dodwyd i farwdy Cefn Coed (Princess Royal Emergency Hospital).
Claddwyd yn Mynwent Cwmgelli, 27/02/1941.

Hirwain Alan JONES o 28 Russell St., yn 12 oed.
Darganfyddwyd yn 28 Russell St., 02/09/1940 a dodwyd i farwdy Neuadd Wycliffe, Clarence St.
Claddwyd yn Mynwent Ystumllwynarth, 05/09/1940.

Ivor Llewellyn JONES o Cwm Rd., Pentre, yn 40 oed.
Darganfyddwyd yn Cwm Rd., 19/01/1941 a dodwyd i farwdy St. Faith, Ffordd Sain Helen
Claddwyd yn Mynwent Treforys, 23/01/1941.

John William Treharne JONES, yn 46 oed.
Darganfyddwyd yn Penfilia Road, Brynhyfryd, 10/08/1940 a dodwyd i farwdy Neuadd Wycliffe, Clarence Street.
Claddwyd yn Eglwys Sant Pedr, Y Cocyd, 15/08/1940.

Kenneth JONES o 28 Russell St., yn 15 oed.
Darganfyddwyd yn 28 Russell St., 02/09/1940 a dodwyd i farwdy Neuadd Wycliffe, Clarence St.
Claddwyd yn Mynwent Ystumllwynarth, 05/09/1940.

Luther JONES o 38 Trafalgar Terrace, yn 60 oed.
Darganfyddwyd yn Clarence Terrace, 19/02/1941 a dodwyd i farwdy ?Neuadd Wycliffe.
Claddwyd yn Mynwent Ystumllwynarth, 05/03/1941.

Mary Kate JONES o 28 Russell St., yn 55 oed.
Darganfyddwyd yn 28 Russell St., 02/09/1940 a dodwyd i farwdy Neuadd Wycliffe, Clarence St.
Claddwyd yn Mynwent Ystumllwynarth, 05/09/1940.

Reginald John JONES o 28 Russell St., yn 55 oed.
Darganfyddwyd yn 28 Russell St., 02/09/1940 a dodwyd i farwdy Neuadd Wycliffe, Clarence St.
Claddwyd yn Mynwent Ystumllwynarth, 05/09/1940.

William John JONES, yn 46 oed.
Darganfyddwyd yn Bryn Street, Brynhyfryd, 10/08/1940 a dodwyd i farwdy Neuadd Wycliffe, Clarence Street.
Claddwyd yn Mynwent Treforys, 15/08/1940.

Leif JORGENSEN o Lety Morwyr Sgandinafaidd, 217 Bute St., Caerdydd, yn 26 oed.
Darganfyddwyd yng Ngwesty Pembroke, Ffordd Sain Helen, 02/09/1940 a dodwyd i farwdy Neuadd Wycliffe, Clarence St.
Claddwyd yn Mynwent Danygraig, 05/09/1940.

K

David James KEEST o 120 Pentre Treharne Rd., Glandŵr, yn 45 oed.
Darganfyddwyd yn Pentre Treharne Rd., Brynhyfryd, 20/02/1941 a dodwyd i farwdy Neuadd Wycliffe, Clarence St.
Claddwyd yn Mynwent Treforys, 27/02/1941.

Charles Edwin KENWOOD o 3 Eigen Crescent, Mayhill, yn 49 oed.
Darganfyddwyd yn Teilo Crescent, 21/02/1941 a dodwyd i farwdy St. Faith, Ffordd Sain Helen
Claddwyd yn Mynwent Cwmgelli, 01/03/1941.

Claude Stanley KENWOOD o 3 Eigen Crescent, Mayhill, yn 20 oed.
Darganfyddwyd yn Teilo Crescent, Townhill, 21/02/1941 a dodwyd i farwdy St. Faith, Ffordd Sain Helen
Claddwyd yn Mynwent Cwmgelli, 01/03/1941.

Christian KUHN o Dane M/S Gudrun Maersk, yn 34 oed.
Darganfyddwyd yn Miers St., St. Thomas, 16/02/1943 a dodwyd i farwdy Neuadd Wycliffe, Clarence St.
Claddwyd yn Eglwys Sant Pedr, Y Cocyd, 19/02/1943.

L

William George LANG o 13 Devon Place, Y Mwmbwls, yn 35 oed.
Darganfyddwyd yng Nghefn Coed (Princess Royal Emergency Hospital), 22/02/1941 a dodwyd i farwdy Cefn Coed (Princess Royal Emergency Hospital).
Claddwyd yn Mynwent Ystumllwynarth, 26/02/1941.

John Alfred LEE o 96 Waun Wen Rd., yn 34 oed.
Darganfyddwyd yn Teilo Crescent, Mayhill, 22/02/1941 a dodwyd i farwdy St. Faith, Ffordd Sain Helen
Claddwyd yn Eglwys Sant Pedr, Y Cocyd, 02/03/1941.

Arthur LEWIS o Green Willows, Sketty Green, yn 37 oed.
Bu farw yn Ysbyty Cyffredinol Abertawe, 16/02/1943 a dodwyd i farwdy Neuadd Wycliffe, Clarence St.
Claddwyd yn Mynwent Ffrwd, 22/02/1943.

Herbert LEWIS o 19 Amman Rd., Brynaman, yn 37 oed.
Darganfyddwyd yn Prudential Chambers, Stryd y Castell, 01/03/1941 a dodwyd i farwdy Brynymor.
Claddwyd yng Nghapel Ebenezer, Brynaman Isaf.

Leslie LEWIS o 14 Evans Terrace, yn 17 oed.
Darganfyddwyd yn 14 Evans Terrace, 23/01/1941 a dodwyd i farwdy Neuadd Wycliffe, Clarence St.
Claddwyd yng Nghapel Bethel, Sgeti, 27/01/1941.

Daniel LODWIG o 13 Evans Terrace, yn 71 oed.
Darganfyddwyd yn 13 Evans Terrace, 19/01/1941 a dodwyd i farwdy Neuadd Wycliffe, Clarence St.
Claddwyd yn Mynwent Danygraig, 21/01/1941.

Elizabeth Ann LODWIG o 13 Evans Terrace, yn 67 oed.
Darganfyddwyd yn 13 Evans Terrace, 19/01/1941 a dodwyd i farwdy Neuadd Wycliffe, Clarence St.
Claddwyd yn Mynwent Danygraig, 21/01/1941.

Gladys May LODWIG o 13 Evans Terrace, yn 30 oed.
Darganfyddwyd yn 13 Evans Terrace, 19/01/1941 a dodwyd i farwdy Neuadd Wycliffe, Clarence St.
Claddwyd yn Mynwent Danygraig, 21/01/1941.

M

Emily MATHIAS o "Snowden House", Cefcanie, Llwynhendy, Llanelli, yn 33 oed.
Darganfyddwyd yn Bryn Road, 16/02/1943 a dodwyd i farwdy Neuadd Wycliffe, Clarence St.
Claddwyd yng Nghapel y Bryn, Llanelli, 21/02/1943.

George McWHA o R.A.S.C. Jersey Marine, yn 21 oed.
Darganfyddwyd yn Union St., 02/09/1940 a dodwyd i farwdy Neuadd Wycliffe, Clarence St.
Claddwyd yn Western Necropolis, Dundee, 06/09/1940.

Robert McCLELLAND o 1 Castle Terrace, Larne, Ulster, yn 18 oed.
Darganfyddwyd yn At sea, 30/01/1945 a dodwyd i farwdy ARP, Clarence St.
Claddwyd yn Mynwent Treforys, 07/02/1945.

Thomas Charles MILES o 46 Teilo Crescent, Mayhill, yn 37 oed.
Darganfyddwyd yn Teilo Crescent, Mayhill, 21/02/1941 a dodwyd i farwdy St. Faith, Ffordd Sain Helen
Claddwyd yn Mynwent Treforys, 26/02/1941.

William Arthur MILES o The Ragged School, Richards Place, yn 16 oed.
Darganfyddwyd yn Picture House, Stryd Uchel, 27/02/1941 a dodwyd i farwdy Brynymor.
Claddwyd yng Nghapel Bethel, Sgeti, 03/03/1941.

Thomas Hedges MINTY o 29 Rodney St., yn 57 oed.
Bu farw yn Ysbyty Cyffredinol Abertawe, 19/01/1941 a dodwyd i farwdy Neuadd Wycliffe, Clarence St.
Claddwyd yn Eglwys Sant Pedr, Y Cocyd, 23/01/1941.

Alice MITCHELL o 131 Oxford Street, yn 62 oed.
Darganfyddwyd yn Oxford Street, 16/02/1943 a dodwyd i farwdy Neuadd Wycliffe, Clarence St.
Claddwyd yn Mynwent Ystumllwynarth, 22/02/1943.

Christopher MITCHELL o 83 Townhill Rd., Mayhill, yn 50 oed.
Darganfyddwyd yn Townhill Rd., Mayhill, 16/02/1943 a dodwyd i farwdy .
Claddwyd yng Nghapel Bethel, Sgeti, 22/02/1943.

Alfred John MOGRIDGE o 10 Gors Gardens, Mayhill, yn 74 oed.
Bu farw yn Tawe Lodge, 23/02/1941 a dodwyd i farwdy Brynymor.
Claddwyd yng Nghapel Bethel, Sgeti, 26/02/1941.

Hilda MOGRIDGE o 24 Park Place, Brynmill, yn 26 oed.
Darganfyddwyd yn 24 Park Place, 27/02/1941 a dodwyd i farwdy Cefn Coed (Princess Royal Emergency Hospital) .
Claddwyd yng Nghapel Bethel, Sgeti, 01/03/1941.

Selina MOGRIDGE o 24 Park Place, Brynmill, yn 60 oed.
Darganfyddwyd yn Parc Place, Brynmill, 20/02/1941 a dodwyd i farwdy Neuadd Wycliffe, Clarence St.
Claddwyd yng Nghapel Bethel, Sgeti, 01/03/1941.

Beryl MORGAN o 140 Pentre Estyll, yn 1 oed.
Darganfyddwyd yn 141 Pentre Estyll, 23/02/1941 a dodwyd i farwdy Brynymor.
Claddwyd yn Mynwent Treforys, 28/02/1941.

Betty MORGAN o 317 Ffordd Castell-nedd, Plasmarl, yn 19 oed.
Bu farw yn Tawe Lodge, 22/02/1941 a dodwyd i farwdy Tawe Lodge ARP Mortuary.
Claddwyd yn Mynwent Treforys, 27/02/1941.

Clifford MORGAN o 317 Ffordd Castell-nedd, Plasmarl, yn 21 oed.
Darganfyddwyd yn 318 Ffordd Castell-nedd, 21/02/1941 a dodwyd i farwdy Neuadd Wycliffe, Clarence St.
Claddwyd yn Mynwent Treforys, 27/02/1941.

Denna MORGAN o 44 Eigen Crescent, Mayhill, yn 3 oed.
Darganfyddwyd yng Nghefn Coed (Princess Royal Emergency Hospital), 19/02/1941 a dodwyd i farwdy Cefn Coed (Princess Royal Emergency Hospital).
Claddwyd yn Eglwys Sant Pedr, Y Cocyd, 24/02/1941.

Eunice Elizabeth MORGAN o 44 Eigen Crescent, Mayhill, yn 30 oed.
Darganfyddwyd yn 23 Carig Crescent Mayhill, 19/02/1941 a dodwyd i farwdy Neuadd Wycliffe, Clarence St.
Claddwyd yn Eglwys Sant Pedr, Y Cocyd, 26/02/1941.

Gwenllian MORGAN o 140 Pentre Estyll, yn 44 oed.
Darganfyddwyd yn 141 Pentre Estyll, 23/01/1941 a dodwyd i farwdy Brynymor.
Claddwyd yn Mynwent Treforys, 28/02/1941.

Ivor MORGAN o 3 Saddler St., Glandŵr, yn 26 oed.
Darganfyddwyd yn 318 Ffordd Castell-nedd, 21/02/1941 a dodwyd i farwdy Neuadd Wycliffe, Clarence St.
Claddwyd yn Mynwent Treforys, 27/02/1941.

Lizzie MORGAN o 317 Ffordd Castell-nedd, Plasmarl, yn 53 oed.
Bu farw yn Tawe Lodge, 20/02/1941 a dodwyd i farwdy Tawe Lodge ARP Mortuary.
Claddwyd yn Mynwent Treforys, 27/01/1941.

Margaret May MORGAN o 3 Saddler St., yn 25 oed.
Bu farw yn Tawe Lodge, 22/02/1941 a dodwyd i farwdy Tawe Lodge ARP Mortuary.
Claddwyd yn Mynwent Treforys, 27/02/1941.

Nestor John MORGAN o 7 Kilvey Terrace, St. Thomas, yn 54 oed.
Darganfyddwyd yn Corrymore Mansions, Sketty Rd., 20/02/1941 a dodwyd i farwdy Neuadd Wycliffe, Clarence St.
Claddwyd yn Mynwent Danygraig, 25/02/1941.

Robert George MORGAN o 317 Ffordd Castell-nedd, Plasmarl, yn 54 oed.
Darganfyddwyd yn 318 Ffordd Castell-nedd, 21/02/1941 a dodwyd i farwdy Neuadd Wycliffe, Clarence St.
Claddwyd yn Mynwent Treforys, 27/02/1941.

Isabella MORGANS o The Laurels, Grove Place, yn 52 oed.
Darganfyddwyd yn Grove Place, 22/02/1941 a dodwyd i farwdy Brynymor.
Claddwyd yn Mynwent Ystumllwynarth, 27/02/1941.

Elizabeth MORRIS o 53 Robert St., Manselton, yn 48 oed.
Bu farw yn Ysbyty Abertawe (d), 18/01/1941 a dodwyd i farwdy St. Faith, Ffordd Sain Helen
Claddwyd yn Mynwent Ystumllwynarth, 21/01/1941.

Evelyn MORRIS o 17 Maliphant St., Hafod, yn 71 oed.
Darganfyddwyd yn Manor Rd., Manselton, 20/02/1941 a dodwyd i farwdy Neuadd Wycliffe, Clarence St.
Claddwyd yn Eglwys Llansamlet, 28/02/1941.

William George MORSE o 28 Sea View Terrace, yn 20 oed.
Darganfyddwyd yn Sea View Terrace, 20/02/1941 a dodwyd i farwdy Neuadd Wycliffe, Clarence St.
Claddwyd yn Mynwent Cwmgelli, 24/02/1941.

Thomas Alexander MUNFORD o No. 8 Bomb Disposal Co. R.E. Caerdydd, yn 33 oed.
Darganfyddwyd yn Stryd y Castell, a dodwyd i farwdy Wycliff Hall, Clarence St.
Claddwyd yn Mynwent Efford, Plymouth, 28/02/1941.

N

Ada NICHOLLS o 64 Windmill Terrace, yn 44 oed.
Darganfyddwyd yn 64 Windmill Terrace, 18/01/1941 a dodwyd i farwdy Neuadd Wycliffe, Clarence St.
Claddwyd yn Mynwent Ystumllwynarth, 23/01/1941.

Elizabeth Jane NICHOLLS o 14 Gomer Road, Townhill, yn 62 oed.
Darganfyddwyd yn Princess Royal Hospital, 17/02/1943 a dodwyd i farwdy Neuadd Wycliffe, Clarence St.

Eunice NICHOLLS o 64 Windmill Terrace, yn 19 oed.
Darganfyddwyd yn 64 Windmill Terrace, 18/01/1941 a dodwyd i farwdy Neuadd Wycliffe, Clarence St.
Claddwyd yn Mynwent Ystumllwynarth, 23/01/1941.

Harold Frederick NICHOLLS o 64 Windmill Terrace, yn 46 oed.
Darganfyddwyd yn 64 Windmill Terrace, 18/01/1941 a dodwyd i farwdy Neuadd Wycliffe, Clarence St.
Claddwyd yn Mynwent Ystumllwynarth, 23/01/1941.

Henry John NICHOLLS o 217 Ffordd Caerfyrddin, Waun Wen, yn 64 oed.
Darganfyddwyd yn Electric Power Station, Strand, 01/04/1941 a dodwyd i farwdy Neuadd Wycliffe, Clarence St.
Claddwyd yn Eglwys Sant Pedr, Y Cocyd, 05/04/1941.

Iris Christina NICHOLLS o 64 Windmill Terrace, yn 21 oed.
Darganfyddwyd yn 64 Windmill Terrace, 18/01/1941 a dodwyd i farwdy Neuadd Wycliffe, Clarence St.
Claddwyd yn Mynwent Ystumllwynarth, 23/01/1941.

Richard John NICHOLS, yn 23 oed.
Bu farw yn Ysbyty Abertawe, 10/07/1940 a dodwyd i farwdy Ysbyty Llygaid a Chyffredinol Abertawe.
Claddwyd yn Eglwys y Santes Fair, Abergwaun, Sir Benfro, 13/07/1940.

Ena NORMAN o 61 Lamb St., yn 31 oed.
Darganfyddwyd yn 61 Lamb St., 21/02/1941 a dodwyd i farwdy St. Faith, Ffordd Sain Helen
Claddwyd yn Mynwent Cwmgelli, 01/03/1941.

Leon NOYES o 6 Park St., Trowbridge, Wilts, yn 17 oed.
Darganfyddwyd yn SS Cressdene, Doc y Brenin, 24/05/1941 a dodwyd i farwdy Neuadd Wycliffe, Clarence St.
Claddwyd yn Mynwent Treforys, 29/05/1941.

O

Patrick O'CONNOR o 11 Waterloo St., yn 24 oed.
Darganfyddwyd yn Stryd Uchel, 22/02/1941 a dodwyd i farwdy Brynymor.
Claddwyd yn Mynwent Treforys, 04/03/1941.

Thomas O'CONNOR o 150A Stryd Uchel, yn 50 oed.
Darganfyddwyd yn Stryd Uchel, 11/03/1941 a dodwyd i farwdy Wycliff Hall, Clarence St.
Claddwyd yn Mynwent Treforys, 14/03/1941.

Sverre OLSEN o Lety Morwyr Sgandinafaidd, 217 Bute St., Caerdydd, yn 27 oed.
Darganfyddwyd yng Ngwesty Pembroke, Ffordd Sain Helen, 02/09/1940 a dodwyd i farwdy Neuadd Wycliffe, Clarence St.
Claddwyd yn Mynwent Danygraig, 06/09/1940.

Jan OOBURG, Burgemeester o Delfzijl, Groningen, Yr Iseldiroedd, yn 29 oed.
Darganfyddwyd ar y draeth, Tywyn Crymlyn, 23/11/1941 a dodwyd i'r Marwdy Cyhoeddus Strand.
Claddwyd yn Mynwent Treforys, 26/11/1941.

Minnie OWEN o 29 Teilo Crescent, yn 44 oed.
Darganfyddwyd yn 29 Teilo Crescent, 27/02/1941 a dodwyd i farwdy Brynymor.
Claddwyd yn Mynwent Danygraig, 03/03/1941.

Percival Richard OWEN o 29 Teilo Crescent, Mayhill, yn 44 oed.
Darganfyddwyd yn Teilo Rd., Mayhill, 21/02/1941 a dodwyd i farwdy St. Faith, Ffordd Sain Helen
Claddwyd yn Mynwent Ystumllwynarth, 05/03/1941.

P

Thomas George PARKER o 15 Evans Terrace, yn 9 oed.
Darganfyddwyd yn 15 Evans Terrace, 18/01/1941 a dodwyd i farwdy Neuadd Wycliffe, Clarence St.
Claddwyd yng Nghapel Bethel, Sgeti, 22/01/1941.

Mary Ann PARTRIDGE o 34 Shelley Crescent, Mayhill, yn 64 oed.
Darganfyddwyd yn 34 Shelley Crescent, 17/01/1941 a dodwyd i farwdy .
Claddwyd yng Nghapel Bethel, Sgeti, 22/01/1941.

Ethel Maud PATON o 23 Carreg Crescent, Mayhill, yn 51 oed.
Darganfyddwyd yng Nghefn Coed (Princess Royal Emergency Hospital), 19/02/1941 a dodwyd i farwdy Cefn Coed (Princess Royal Emergency Hospital).
Claddwyd yn Eglwys Sant Pedr, Y Cocyd, 24/02/1941.

Lynda Rose PATON o 23 Carreg Crescent Rd., Mayhill, yn 15 oed.
Darganfyddwyd yng Nghefn Coed (Princess Royal Emergency Hospital), 22/02/1941 a dodwyd i farwdy Cefn Coed (Princess Royal Emergency Hospital).
Claddwyd yn Eglwys Sant Pedr, Y Cocyd, 24/02/1941.

Colin PEARCE o 174 Cwm Rd., Hafod, yn 4 oed.
Darganfyddwyd yn 152 Cwm Rd., Hafod, 20/01/1941 a dodwyd i farwdy Neuadd Wycliffe, Clarence St.
Claddwyd yn Mynwent Treforys, 24/01/1941.

Francis PEARCE o 174 Cwm Rd., Hafod, yn 1 oed.
Darganfyddwyd yn 152 Cwm Rd., Hafod, 20/01/1941 a dodwyd i farwdy Neuadd Wycliffe, Clarence St.
Claddwyd yn Mynwent Treforys, 24/01/1941.

Joseph George PEARCE o 174 Cwm Rd., Hafod, yn 30 oed.
Darganfyddwyd yn 152 Cwm Rd., Hafod, 20/01/1941 a dodwyd i farwdy St. Faith, Ffordd Sain Helen
Claddwyd yn Mynwent Treforys, 24/01/1941.

Leah PEARCE o 174 Cwm Rd., Hafod, yn 25 oed.
Darganfyddwyd yn 152 Cwm Rd., Hafod, 19/01/1941 a dodwyd i farwdy Neuadd Wycliffe, Clarence St.
Claddwyd yn Mynwent Treforys, 24/01/1941.

Beryl PENNY o Prudential Chambers, Stryd y Castell, yn 3 oed.
Darganfyddwyd yn Prudential Chambers, Stryd y Castell, 22/02/1941 a dodwyd i farwdy Brynymor.
Claddwyd yn Mynwent Llanilltud Fach, Castell-nedd, 27/02/1941.

Elizabeth Mabel PENNY o Prudential Chambers, Stryd y Castell, yn 41 oed.
Darganfyddwyd yn Prudential Chambers, Stryd y Castell, 22/02/1941 a dodwyd i farwdy Brynymor.
Claddwyd yn Mynwent Llanilltud Fach, Castell-nedd, 27/02/1941.

William John PENNY o Prudential Chambers, Stryd y Castell, yn 45 oed.
Darganfyddwyd yn Prudential Chambers, Stryd y Castell, a dodwyd i farwdy Brynymor.
Claddwyd yn Mynwent Llanilltud Fach, Castell-nedd, 27/02/1941.

David J PHILLIPS o 28 Islwyn Road, Mayhill, yn 32 oed.
Darganfyddwyd yn Noc y Brenin, 10/07/1940 a dodwyd i farwdy Neuadd Wycliffe, Clarence Street.
Claddwyd yn Eglwys Sant Pedr, Y Cocyd, 13/07/1940.

John PHILLIPS o 67 Norfolk Street, yn 53 oed.
Darganfyddwyd yn Mole Shed, Doc y Brenin, 10/07/1940 a dodwyd i farwdy Neuadd Wycliffe, Clarence Street.
Claddwyd yn Eglwys Sant Pedr, Y Cocyd, 13/07/1940.

Lewis James PHILLIPS, yn 17 oed.
Darganfyddwyd yn Ffordd Castell-nedd, Glandŵr (o dan y draphont), 10/08/1940 a dodwyd i farwdy Clarence Street.
Claddwyd yn Eglwys Llansamlet, 15/08/1940.

Marion PHILLIPS o 41 Robert St., Manselton, yn 37 oed.
Darganfyddwyd yn 41 Robert St., 21/02/1941 a dodwyd i farwdy Neuadd Wycliffe, Clarence St.
Claddwyd yn Mynwent Cwmgelli, 25/02/1941.

Thomas PHILLIPS o 36 Wern Rd. Glandŵr, yn 33 oed.
Darganfyddwyd yn 36 Wern Rd., Glandŵr, 21/02/1941 a dodwyd i farwdy St. Faith, Ffordd Sain Helen
Claddwyd yn Mynwent Treforys, 26/02/1941.

William POOLE o 14 Longford Crescent, St. Thomas, yn 74 oed.
Darganfyddwyd yn Miers St., 16/02/1943 a dodwyd i farwdy Neuadd Wycliffe, Clarence St.
Claddwyd yn Mynwent Danygraig, 20/02/1943.

Graham POW o 13 Gwydyr Crescent, Uplands, yn 19 oed.
Darganfyddwyd yn Alexandra Rd., 24/02/1941 a dodwyd i farwdy Brynymor.
Claddwyd yn Mynwent Ystumllwynarth, 27/02/1941.

Morris PRANGLE o 38 Ffordd Caerfyrddin, yn 50 oed.
Darganfyddwyd yn 38 Ffordd Caerfyrddin, 02/09/1940 a dodwyd i farwdy Neuadd Wycliffe, Clarence Street.
Claddwyd yn Mynwent Cwmgelli, 06/09/1940.

Albert William PRICE o 6 Waun Wen Rd., yn 78 oed.
Bu farw yn Ysbyty Cyffredinol Abertawe, 20/02/1941 a dodwyd i farwdy Neuadd Wycliffe, Clarence St.
Claddwyd yng Nghapel Bethel, Sgeti, 25/02/1941.

George Edward PRICE o 56 Gwili Terrace, yn 23 oed.
Darganfyddwyd yn Gwili Terrace, 21/02/1941 a dodwyd i farwdy St. Faith, Ffordd Sain Helen
Claddwyd yn Eglwys Sant Pedr, Y Cocyd, 03/03/1941.

Henry James PRICE o 1264 Ffordd Castell-nedd, Glandŵr, yn 45 oed.
Darganfyddwyd yn 1264 Ffordd Castell-nedd, Glandŵr, 12/03/1941 a dodwyd i farwdy Neuadd Wycliffe, Clarence St.
Claddwyd yn Mynwent Treforys, 17/03/1941.

John Francis Raymond PRICE o 56 Gwili Terrace, Mayhill, yn 15 oed.
Darganfyddwyd yn Gwili Terrace, 21/02/1941 a dodwyd i farwdy Wycliff Hall, Clarence St.
Claddwyd yn Eglwys Sant Pedr, Y Cocyd, 03/03/1941.

Kate PRICE o 56 Gwili Terrace, Mayhill, yn 21 oed.
Darganfyddwyd yn Gwili Terrace, Mayhill, 21/02/1941 a dodwyd i farwdy Neuadd Wycliffe, Clarence St.
Claddwyd yn Eglwys Sant Pedr, Y Cocyd, 03/03/1941.

Maria PRICE o 56 Gwili Terrace, Mayhill, yn 56 oed.
Darganfyddwyd yn Gwili Terrace, 21/02/1941 a dodwyd i farwdy Wycliff Hall, Clarence St.
Claddwyd yn Eglwys Sant Pedr, Y Cocyd, 03/03/1941.

Mildred Elizabeth Josephine PRICE o 56 Gwili Ter., yn 19 oed.
Darganfyddwyd yn Gwili Rd., 21/02/1941 a dodwyd i farwdy Wycliff Hall, Clarence St.
Claddwyd yn Eglwys Sant Pedr, Y Cocyd, 03/03/1941.

Stanley Bernard PRICE o 56 Gwili Terrace, Mayhill, yn 13 oed.
Darganfyddwyd yn Gwili Terrace, 21/02/1941 a dodwyd i farwdy Neuadd Wycliffe, Clarence St.
Claddwyd yn Eglwys Sant Pedr, Y Cocyd, 03/03/1941.

Winifred Grace PRICE o 56 Gwili Terrace, Mayhill, yn 10 oed.
Darganfyddwyd yn Gwili Terrace, 21/02/1941 a dodwyd i farwdy Wycliff Hall, Clarence St.
Claddwyd yn Eglwys Sant Pedr, Y Cocyd, 03/03/1941.

Sarah Jane PRIESTLY o 61 Lamb St., yn 67 oed.
Darganfyddwyd yn 61 Lamb St., 21/02/1941 a dodwyd i farwdy St. Faith, Ffordd Sain Helen
Claddwyd yn Mynwent Cwmgelli, 01/03/1941.

Margaret Mary Symons PRITCHARD o 124 Walter Rd., yn 30 oed.
Darganfyddwyd yn Phillips Parade, 19/02/1941 a dodwyd i farwdy Neuadd Wycliffe, Clarence St.
Claddwyd yn Mynwent Danygraig, 24/02/1941.

Elizabeth Jane PUXLEY o 176 Cwm Rd., Hafod, yn 59 oed.
Darganfyddwyd yn Llangyfelach St., 17/01/1941 a dodwyd i farwdy Neuadd Wycliffe, Clarence St.
Claddwyd yn Mynwent Treforys, 22/01/1941.

William PUXLEY o 176 Cwm Rd., Hafod, yn 59 oed.
Darganfyddwyd yn Ffordd Llangyfelach, 17/01/1941 a dodwyd i farwdy Neuadd Wycliffe, Clarence St.
Claddwyd yn Mynwent Treforys, 22/01/1941.

Q

William John QUINN o 27 Wallace Road, St. Thomas, yn 40 oed.
Darganfyddwyd ar SS Solon, y Mole, Doc y Brenin, 10/07/1940 a dodwyd i farwdy Neuadd Wycliffe, Clarence Street.
Claddwyd yn Mynwent Danygraig, 13/07/1940.

R

Robert RASMUSSEN o Is-gennad Norwy, yn 42 oed.
Darganfyddwyd yng Ngwesty Pembroke, Ffordd Sain Helen, 02/09/1940 a dodwyd i farwdy Neuadd Wycliffe, Clarence St.
Claddwyd yn Mynwent Danygraig, 06/09/1940.

Eliza Ann RATCLIFFE o 5 Norfolk St., yn 72 oed.
Darganfyddwyd yn 14 Norfolk St., 22/02/1941 a dodwyd i farwdy Brynymor.
Claddwyd yn Eglwys Sant Pedr, Y Cocyd, 01/03/1941.

Rosina RATCLIFFE o 5 Norfolk St., yn 74 oed.
Darganfyddwyd yn 14 Norfolk St., 22/02/1941 a dodwyd i farwdy Brynymor.
Claddwyd yn Eglwys Sant Pedr, Y Cocyd, 01/03/1941.

William Arthur RAYSON o 253 Gorse Avenue, Townhill, yn 59 oed.
Darganfyddwyd yng Nghefn Coed (Princess Royal Emergency Hospital), 21/02/1941 a dodwyd i farwdy Cefn Coed (Princess Royal Emergency Hospital).
Claddwyd yn Eglwys Sant Pedr, Y Cocyd, 26/02/1941.

Louis REBOURS o SS Fort Medine, Port of registration, Caerdydd, yn 33 oed.
Bu farw yn Ysbyty Cyffredinol Abertawe, 21/02/1941 a dodwyd i farwdy St. Faith.
Claddwyd yn Mynwent Ystumllwynarth, 25/02/1941.

Henry James REES o 17 Margaret Street, Port Tennant, yn 63 oed.
Bu farw yn Ysbyty Llygaid a Chyffredinol Abertawe, 11/07/1940 a dodwyd i farwdy Ysbyty Llygaid a Chyffredinol Abertawe.
Claddwyd yn Eglwys Llansamlet, 15/07/1940.

John Phillip REES o 2 Lunny Terrace, Treboeth, yn 39 oed.
Darganfyddwyd yng Ngwaith I.C.I., Upper Bank, 20/02/1941 a dodwyd i farwdy Neuadd Wycliffe, Clarence St.
Claddwyd yng Nghapel Caersalem Newydd, Treboeth, 24/02/1941.

Rosa REES o 41 Ffordd Sain Helen, yn 63 oed.
Darganfyddwyd yn Ffordd Sain Helen, 26/02/1941 a dodwyd i farwdy St. Faith, Ffordd Sain Helen
Claddwyd yn Mynwent Ystumllwynarth, 01/03/1941.

William Daniel REES o 41 Ffordd Sain Helen, yn 64 oed.
Darganfyddwyd yn Ffordd Sain Helen, 26/02/1941 a dodwyd i farwdy St. Faith, Ffordd Sain Helen
Claddwyd yn Mynwent Ystumllwynarth, 01/03/1941.

William George RESTALL o 36 Hoskin's Terrace, Pentregethin Rd., Cwmbwrla, yn 33 oed.
Darganfyddwyd yn 36 Hoskin's Terrace, 23/02/1941 a dodwyd i farwdy Brynymor.
Claddwyd yn Eglwys Sant Pedr, Y Cocyd, 01/03/1941.

Annie RICHARDS, yn 54 oed.
Darganfyddwyd yn 56 Bryn Street, Brynhyfryd, 10/08/1940 a dodwyd i farwdy Neuadd Wycliffe, Clarence Street.
Claddwyd yn Mynwent Treforys, 15/08/1940.

Charles RICHARDS, yn 55 oed.
Darganfyddwyd yn Bryn Street, Brynhyfryd, 10/08/1940 a dodwyd i farwdy Neuadd Wycliffe, Clarence Street.
Claddwyd yn Mynwent Treforys, 15/08/1940.

John Bernard RICHARDS o R. Corps of Signals Att 79 H.A.A. Reg: Ashleigh, Ffynone, yn 18 oed.
Darganfyddwyd yn Parc Wern School, Ashleigh, Ffynone, 20/02/1941 a dodwyd i farwdy Neuadd Wycliffe, Clarence St.

Thomas RICHARDS o Rhuddlan, Ffordd Caerfyrddin, Fforest-fach, yn 56 oed.
Darganfyddwyd yn Stryd y Castell, 23/02/1941 a dodwyd i farwdy Brynymor.
Claddwyd yng Nghapel Calfaria, Pentylle'r-brain, 26/02/1941.

Thomas RICHARDS o 29 Megan Street, Cwmdu, Abertawe, yn 30 oed.
Wedi'i anafu ar 20 Chwefror 1941 yn 29 Megan Street; bu farw yn Glanmor Terrace, Penclawdd, 23/02/1941.
Ni chynhwysir yn y gofrestr, oherwydd bu farw tu allan i Fwrdeistref Abertawe.
Gŵr Edith Richards.

Vera Elizabeth RICHARDS o 20 Hill St., yn 18 oed.
Darganfyddwyd yn 19 Brynsifi Terrace, 22/02/1941 a dodwyd i farwdy Brynymor.
Claddwyd yn Mynwent Ystumllwynarth, 27/02/1941.

Vivian Frederick RICHARDS o 11 Penygraig Rd., Mount Pleasant, yn 14½ oed.
Darganfyddwyd yn Penygraig Rd., 21/02/1941 a dodwyd i farwdy St. Faith, Ffordd Sain Helen
Claddwyd yn Mynwent Treforys, 04/03/1941.

Edward Thomas ROBERTS o Southleigh, Knoll Avenue, yn 49 oed.
Darganfyddwyd yn Knoll Avenue, 20/02/1941 a dodwyd i farwdy Neuadd Wycliffe, Clarence St.
Claddwyd yng Nghapel Bethel, Sgeti, 24/02/1941.

Dolly ROBINS o 180 Port Tennant Rd., yn 38 oed.
Darganfyddwyd yn 180 Port Tennant Rd., 22/02/1941 a dodwyd i farwdy Wycliff Hall, Clarence St.
Claddwyd yn Mynwent Danygraig, 26/02/1941.

Frederick George ROBINS o 10 Alexandra Ter., yn 36 oed.
Darganfyddwyd yn 180 Port Tennant Rd., 22/02/1941 a dodwyd i farwdy Wycliff Hall, Clarence St.
Claddwyd yn Mynwent Danygraig, 26/02/1941.

George John ROBINS o 180 Port Tennant Rd., yn 65 oed.
Darganfyddwyd yn 180 Port Tennant Rd., 22/02/1941 a dodwyd i farwdy Wycliff Hall, Clarence St.
Claddwyd yn Mynwent Danygraig, 26/02/1941.

Rose ROBINS o 180 Port Tennant Rd., yn 63 oed.
Darganfyddwyd yn 180 Port Tennant Rd., a dodwyd i farwdy Wycliff Hall, Clarence St.
Claddwyd yn Mynwent Danygraig, 26/02/1941.

Brian Shemus ROURKE o 12 Teilo Crescent, yn 19 oed.
Darganfyddwyd yn Teilo Crescent, 26/02/1941 a dodwyd i farwdy Brynymor.
Claddwyd yn Mynwent Treforys, 28/02/1941.

S

John George SALISBURY o No. 8 Bomb Disposal Co. R.E. Caerdydd, yn 27 oed.
Darganfyddwyd yn Stryd y Castell, a dodwyd i farwdy Wycliff Hall, Clarence St.
Claddwyd yn Mynwent Northern, Agecroft, Salford.

Brin SAMBROOK o 14 Tydraw Place, Bôn-y-maen, yn 43 oed.
Darganfyddwyd yn Llanerch Row, Bôn-y-maen, 21/02/1941 a dodwyd i farwdy Neuadd Wycliffe, Clarence St.
Claddwyd yng Nghapel Adulam, Bôn-y-maen, 26/02/1941.

Jack Wesson SANFORD o SS Zacapa, Doc y Brenin, yn 37 oed.
Bu farw yn Ysbyty Abertawe, 16/02/1943 a dodwyd i farwdy Neuadd Wycliffe, Clarence St.
Claddwyd yn Eglwys Sant Pedr, Y Cocyd, 22/02/1943.

Marion SEELEY o Westy Pembroke, Ffordd Sain Helen, yn 15 oed.
Darganfyddwyd yng Ngwesty Pembroke, Ffordd Sain Helen, 02/09/1940 a dodwyd i farwdy Neuadd Wycliffe, Clarence St.
Claddwyd yn Mynwent Ystumllwynarth, 05/09/1940.

Martha SHADDICK o 92 Port Tennant Rd., St. Thomas, yn 77 oed.
Darganfyddwyd yn 92 Port Tennant Rd., 18/01/1941 a dodwyd i farwdy Neuadd Wycliffe, Clarence St.
Claddwyd yn Mynwent Danygraig, 23/01/1941.

Betty SHEEPWASH o 14 Heathfield, yn 20 oed.
Darganfyddwyd yn Heathfield, 25/02/1941 a dodwyd i farwdy Brynymor.
Claddwyd yn Mynwent Danygraig, 27/02/1941.

William SHEPHERD o 18 Taliesyn Rd., Townhill, yn 59 oed.
Darganfyddwyd yn National Fur Co., Stryd y Castell, 01/03/1941 a dodwyd i farwdy Brynymor.
Claddwyd yng Nghapel Bethel, Sgeti, 06/03/1941.

Rowland Wm Guy SIMPSON o No. 8 Bomb Disposal Co. R.E. Caerdydd, yn 20 oed.
Darganfyddwyd yn Stryd y Castell, a dodwyd i farwdy Wycliff Hall, Clarence St.
Claddwyd yn Mynwent Cannock, Cannock, Sir Stafford.

Peggy SLATTERY o 41 Port Tennant Rd., yn 19 oed.
Bu farw yn Ysbyty Cyffredinol Abertawe, 21/02/1941 a dodwyd i farwdy St. Faith, Ffordd Sain Helen
Claddwyd yn Mynwent Danygraig, 27/02/1941.

James SMALE o 77 Emlyn Rd., Mayhill, yn 34 oed.
Darganfyddwyd yn 79 Emlyn Rd., 21/02/1941 a dodwyd i farwdy St. Faith, Ffordd Sain Helen
Claddwyd yn Mynwent Danygraig, 27/02/1941.

Rosa Evelyn SMITH o 14 Heathfield St., yn 69 oed.
Darganfyddwyd yn 14 Heathfield St., 25/02/1941 a dodwyd i farwdy Brynymor.
Claddwyd yn Mynwent Ystumllwynarth, 05/03/1941.

Reginald H. STERN o 13 AAZ Battery, 8th Regt: R.A., yn 33 oed.
Darganfyddwyd yn Noc y De, 21/02/1941 a dodwyd i farwdy Wycliff Hall, Clarence St.
Claddwyd yn Eglwys Henstridge, Gwlad yr Hâf, 28/02/1941.

Edith Minnie STEVENS o 46 Ysguborfach St., yn 54 oed.
Darganfyddwyd yn 46 Ysguborfach St., 21/02/1941 a dodwyd i farwdy Neuadd Wycliffe, Clarence St.
Claddwyd yn Eglwys Sant Pedr, Y Cocyd, 01/03/1941.

Michael STEWART o 99 Oak Terrace, Llangyfelach St., yn 50 oed.
Darganfyddwyd yn Stryd Uchel, 16/02/1943 a dodwyd i farwdy Neuadd Wycliffe, Clarence St.
Claddwyd yn Mynwent Danygraig.

Thomas Charles STIENS o 8 Wern Villas, Port Tennant, yn 49 oed.
Darganfyddwyd yn y Mole, Doc y Brenin, 10/07/1940 a dodwyd i farwdy Neuadd Wycliffe, Clarence Street.
Claddwyd yn Mynwent Danygraig, 13/07/1940.

Joseph Harold STIRRUP o 6 Teilo Crescent, Mayhill, yn 16 oed.
Darganfyddwyd yng Nghefn Coed (Princess Royal Emergency Hospital), 23/02/1941 a dodwyd i farwdy Cefn Coed (Princess Royal Emergency Hospital).
Claddwyd yn Mynwent Danygraig, 01/03/1941.

Aeron STOCK o 39 Graig Terrace, yn 50 oed.
Darganfyddwyd yn No 16 Hoist, Doc y Brenin, 10/07/1940 a dodwyd i farwdy Neuadd Wycliffe, Clarence Street.
Claddwyd yn Eglwys Sant Pedr, Y Cocyd, 13/07/1940.

James STUART o 20 Fabian St., yn 33 oed.
Darganfyddwyd yn Manselton Rd., 21/02/1941 a dodwyd i farwdy St. Faith, Ffordd Sain Helen
Claddwyd yn Mynwent Treforys, 29/02/1941.

T

Ada Jane TAYLOR o 14 Heathfield, yn 71 oed.
Darganfyddwyd yn Heathfield St., 25/02/1941 a dodwyd i farwdy Brynymor.
Claddwyd yn Mynwent Danygraig, 27/02/1941.

Benjamin THOMAS o 159 Cwm Rd., Bôn-y-maen, yn 56 oed.
Darganfyddwyd yn 159 Cwm Rd., Bôn-y-maen, 19/01/1941 a dodwyd i farwdy Neuadd Wycliffe, Clarence St.
Claddwyd yng Nghapel y Cwm, Bôn-y-maen, 25/01/1941.

David George Roderick THOMAS o 1 Pemberton Avenue, Porth Tywyn, yn 35 oed.
Darganfyddwyd yng Nghefn Coed (Princess Royal Emergency Hospital), 23/02/1941 a dodwyd i farwdy Cefn Coed (Princess Royal Emergency Hospital).
Claddwyd yn Eglwys Penbre, Sir Gâr.

David Maddock THOMAS, yn 34 oed.
Darganfyddwyd yn 10 Siloh Road, Glandŵr, 10/08/1940 a dodwyd i farwdy Neuadd Wycliffe, Clarence Street.
Claddwyd yn Mynwent Treforys, 15/08/1940.

Edith THOMAS, yn 30 oed.
Darganfyddwyd yn Bryn Street, Brynhyfryd, 10/08/1940 a dodwyd i farwdy Neuadd Wycliffe, Clarence Street Swansea.
Claddwyd yn Mynwent Treforys, 15/08/1940.

Elizabeth THOMAS o 159 Cwm Rd., Bôn-y-maen, yn 56 oed.
Darganfyddwyd yn 159 Cwm Rd., Bôn-y-maen, 19/01/1941 a dodwyd i farwdy Neuadd Wycliffe, Clarence St.
Claddwyd yng Nghapel y Cwm, Bôn-y-maen, 25/01/1941.

Gwyneth THOMAS o 159 Cwm Rd., Bôn-y-maen, yn 24 oed.
Darganfyddwyd yn 159 Cwm Rd., Bôn-y-maen, 19/01/1941 a dodwyd i farwdy Neuadd Wycliffe, Clarence St.
Claddwyd yng Nghapel y Cwm, Bôn-y-maen, 25/01/1941.

Irene THOMAS o 159 Cwm Rd., Bôn-y-maen, yn 26 oed.
Darganfyddwyd yn 159 Cwm Rd., Bôn-y-maen, 19/01/1941 a dodwyd i farwdy Neuadd Wycliffe, Clarence St.
Claddwyd yng Nghapel y Cwm, Bôn-y-maen, 25/01/1941.

John James THOMAS, yn 33 oed.
Darganfyddwyd yn Bryn Street, Brynhyfryd, 10/08/1940 a dodwyd i farwdy Neuadd Wycliffe, Clarence St.
Claddwyd yn Mynwent Treforys, 15/08/1940.

Margaret THOMAS o 159 Cwm Rd., Bôn-y-maen, yn 28 oed.
Darganfyddwyd yn 159 Cwm Rd., Bôn-y-maen, 19/01/1941 a dodwyd i farwdy Neuadd Wycliffe, Clarence St.
Claddwyd yng Nghapel y Cwm, Bôn-y-maen, 25/01/1941.

Mary THOMAS o 10 Stanley Terrace, yn 33 oed.
Darganfyddwyd yn 10 Stanley Terrace, 17/02/1043 a dodwyd i farwdy Neuadd Wycliffe, Clarence St.
Claddwyd yn Mynwent Ystumllwynarth, 20/02/1943.

Raymond John THOMAS, yn 7 oed.
Darganfyddwyd yn 50 Bryn Street, Brynhyfryd a bu farw yn Ysbyty Abertawe, 11/08/1940 a dodwyd i farwdy Neuadd Wycliffe, Clarence St.
Claddwyd yn Mynwent Treforys, 15/08/1940.

Stanley William THOMAS o Somerset House, Manselton Rd., Manselton, yn 28 oed.
Darganfyddwyd yn Manselton Rd., 21/02/1941 a dodwyd i farwdy St. Faith, Ffordd Sain Helen
Claddwyd yn Mynwent Cwmgelli, 25/02/1941.

George Gilbert THORNE o 2 Ffordd Llangyfelach, Brynhyfryd, yn 38 oed.
Darganfyddwyd yn Corrymore Mansions, Sketty Rd., 20/02/1941 a dodwyd i farwdy Neuadd Wycliffe, Clarence St.
Claddwyd yn Mynwent Cwmgelli, 28/02/1941.

Reginald Harold TURNER o "Montello", Pennard Rd., Parkmill, yn 46 oed.
Darganfyddwyd yn Back of Royal Hotel, Stryd Uchel, 23/02/1941 a dodwyd i farwdy Brynymor.
Claddwyd yn Eglwys Pennard, 28/02/1941.

U

'UNIDENTIFIED- dyn anhysbys.
Darganfyddwyd yn Teilo Crescent, Mayhill, 22/02/1941 a dodwyd i farwdy Brynymor.
Claddwyd yn Mynwent Ystumllwynarth, 05/03/1941.

'UNIDENTIFIED- menyw anhysbys.

'UNIDENTIFIED' - dyn anhysbys.
Claddwyd yn Mynwent Ystumllwynarth, 05/03/1941.

'UNIDENTIFIED' - dyn anhysbys, yn 24 oed.
Bu farw yn Tawe Lodge, 21/02/1941 a dodwyd i farwdy Brynymor.
Claddwyd yn Mynwent Ystumllwynarth, 05/03/1941.

'UNIDENTIFIED' - dyn anhysbys.
Darganfyddwyd yn Teilo Crescent, 21/02/1941 a dodwyd i farwdy Brynymor.
Claddwyd yn Mynwent Ystumllwynarth, 05/03/1941.

'UNIDENTIFIED- menyw anhysbys.
Darganfyddwyd yn Teilo Crescent, 22/02/1941 a dodwyd i farwdy Brynymor.
Claddwyd yn Mynwent Ystumllwynarth, 05/03/1941.

'UNIDENTIFIED- dyn anhysbys, yn 16 oed.
Darganfyddwyd yn 32 Teilo Crescent, 26/02/1941 a dodwyd i farwdy Brynymor.
Claddwyd yn Mynwent Ystumllwynarth, 05/03/1941.

'UNIDENTIFIED- menyw anhysbys.
Darganfyddwyd yn 32 Teilo Crescent, 26/02/1941 a dodwyd i farwdy Brynymor.
Claddwyd yn Mynwent Ystumllwynarth, 05/03/1941.

'UNIDENTIFIED' - enw a rhyw anhysbys, o Teilo Crescent, Townhill.
Darganfyddwyd yn Teilo Crescent, 09/03/1941 a dodwyd i farwdy St. Faith, Ffordd Sain Helen
Claddwyd yn Mynwent Ystumllwynarth, 27/03/1941.

'UNIDENTIFIED' - enw a rhyw anhysbys, o Heathfield.
Darganfyddwyd yn Heathfield, 15/03/1941 a dodwyd i farwdy St. Faith, Ffordd Sain Helen
Claddwyd yn Mynwent Ystumllwynarth, 27/03/1941.

'UNIDENTIFIED' - menyw anhysbys.
Darganfyddwyd yn Teilo Crescent, 02/03/1941 a dodwyd i farwdy Brynymor.
Claddwyd yn Mynwent Ystumllwynarth, 05/03/1941.

'UNKNOWN' - anhysbys, yn 25 oed.
Darganfyddwyd yn Stryd Uchel, 16/02/1943 a dodwyd i farwdy Neuadd Wycliffe, Clarence St.
Claddwyd yn Mynwent Treforys, 25/02/1943.

Francis Marie Joseph URVOY o SS Solon, Doc y Brenin, yn 25 oed.
Darganfyddwyd yn SS Solon, Doc y Brenin, 10/07/1940 a dodwyd i farwdy Neuadd Wycliffe, Clarence Street.
Claddwyd yn Mynwent Treforys, 13/07/1940.

V

Henry VAUGHAN o Trewen, Blanau, Llandybie, yn 54 oed.
Bu farw yn Ysbyty Cyffredinol Abertawe, 16/02/1043 a dodwyd i farwdy Neuadd Wycliffe, Clarence St.
Claddwyd yng Nghapel Mynydd Siloam, Penygroes, Sir Gâr.

Alfred James VOYZEY o 11 Teilo Crescent, Mayhill, yn 17 oed.
Darganfyddwyd yn CWD, a dodwyd i farwdy St. Faith, Ffordd Sain Helen
Claddwyd yn Eglwys Sant Pedr, Y Cocyd, 28/02/1941.

Harry VOYZEY o 11 Teilo Crescent, Mayhill, yn 19 oed.
Dodwyd i farwdy St. Faith, Ffordd Sain Helen
Claddwyd yn Eglwys Sant Pedr, Y Cocyd, 28/02/1941.

W

Harry WALKER, yn 53 oed.
Darganfyddwyd yn 10 Siloh Road, Glandŵr, 10/08/1940 a dodwyd i farwdy Neuadd Wycliffe, Clarence Street.
Claddwyd yn Mynwent Cwmgelli, 14/08/1940.

Martha Elizabeth WALSH o 26 Pentre Estyll, yn 66 oed.
Darganfyddwyd yn Pentre Estyll, 20/02/1941 a dodwyd i farwdy Wycliff Hall, Clarence St.
Claddwyd yn Mynwent Cwmgelli, 03/03/1941.

Matthew WALSH o 17 Crediol Rd., Mayhill, yn 40 oed.
Dodwyd i farwdy St. Faith, Ffordd Sain Helen
Claddwyd yn Eglwys Sant Pedr, Y Cocyd, 01/03/1941.

Mary WARREN o 9 Elved Rd., Mayhill, yn 19 oed.
Darganfyddwyd yn Teilo Crescent, 21/02/1941 a dodwyd i farwdy Wycliff Hall, Clarence St.
Claddwyd yn Mynwent Danygraig, 28/02/1941.

Sigurd WATHNE o 11 Grove Place SS Risoy o Arendal, Norwy, yn 44 oed.
Bu farw yn Ysbyty Cyffredinol Abertawe, 26/03/1942 a dodwyd i farwdy Neuadd Wycliffe, Clarence St.

George WHITE o 30 Fleet St., yn 58 oed.
Darganfyddwyd yn 30 Fleet St., 23/02/1941 a dodwyd i farwdy Brynymor.
Claddwyd yn Mynwent Danygraig, 01/03/1941.

Hilda Maud WHITE o 30 Fleet St., yn 56 oed.
Darganfyddwyd yn 30 Fleet St., 23/02/1941 a dodwyd i farwdy Brynymor.
Claddwyd yn Mynwent Danygraig, 01/03/1941.

Ivor WILLIAM o 53 Danygraig Rd., yn 45 oed.
Bu farw yn Ysbyty Cyffredinol Abertawe (d), 18/01/1941 a dodwyd i farwdy Neuadd Wycliffe, Clarence St.
Claddwyd yn Mynwent Danygraig, 23/01/1941.

Ann WILLIAMS o 159 Ffynon Fadog Rd., Bôn-y-maen, yn 62 oed.
Darganfyddwyd yn 159 Ffynon Fadog Rd., Bôn-y-maen, 18/01/1941 a dodwyd i farwdy St. Faith, Ffordd Sain Helen
Claddwyd yng Nghapel y Cwm, Bôn-y-maen, 25/01/1941.

Ann WILLIAMS o 21 Brynsifi Terrace, yn 5 oed.
Darganfyddwyd yn 19 Brynsifi Terrace, 22/02/1941 a dodwyd i farwdy Brynymor.
Claddwyd yn Mynwent Danygraig, 28/02/1941.

Betty WILLIAMS o 27 Teilo Crescent, yn 20 oed.
Darganfyddwyd yn 27 Teilo Crescent, 22/02/1941 a dodwyd i farwdy Brynymor.
Claddwyd yn Eglwys Sant Pedr, Y Cocyd, 01/03/1941.

Catherine Emma WILLIAMS o 27 Teilo Crescent, yn 57 oed.
Darganfyddwyd yn 27 Teilo Crescent, 22/02/1941 a dodwyd i farwdy Brynymor.
Claddwyd yn Eglwys Sant Pedr, Y Cocyd, 01/03/1941.

David WILLIAMS o 159 Ffynon Fadog Rd., Bôn-y-maen, yn 74 oed.
Darganfyddwyd yn 159 Ffynon Fadog Rd., Bôn-y-maen, 18/01/1941 a dodwyd i farwdy Neuadd Wycliffe, Clarence St.
Claddwyd yng Nghapel y Cwm, Bôn-y-maen, 25/01/1941.

Dorothy WILLIAMS o 33 Shelley Crescent, yn 18 oed.
Darganfyddwyd yn Shelley Crescent, 18/01/1941 a dodwyd i farwdy .
Claddwyd yn Mynwent Treforys, 24/01/1941.

Florence Evelyn WILLIAMS o 21 Brynsifi Terrace, yn 39 oed.
Darganfyddwyd yn Brynsifi Terrace, 22/02/1941 a dodwyd i farwdy Brynymor.
Claddwyd yn Mynwent Danygraig, 28/02/1941.

Gwynne Arthur WILLIAMS o 210 Kensington Terrace, yn 40 oed.
Darganfyddwyd yn Phillips Parade, 19/02/1941 a dodwyd i farwdy Neuadd Wycliffe, Clarence St.
Claddwyd yn Mynwent Treforys, 25/02/1941.

Iris WILLIAMS o 33 Shelley Crescent, yn 16 oed.
Darganfyddwyd yn Shelley Crescent, 18/01/1941 a dodwyd i farwdy Neuadd Wycliffe, Clarence St.
Claddwyd yn Mynwent Treforys, 24/01/1941.

James WILLIAMS o 3 Morfa Terrace, Glandŵr, yn 47 oed.
Bu farw yn Ysbyty Abertawe, 13/03/1941 a dodwyd i farwdy Neuadd Wycliffe, Clarence St.
Claddwyd yn Mynwent Treforys, 17/03/1941.

James Moses WILLIAMS o 78 Argyle St., yn 58 oed.
Darganfyddwyd yn College St., 21/02/1941 a dodwyd i farwdy Neuadd Wycliffe, Clarence St.
Claddwyd yng Nghapel Bethel, Sgeti, 28/02/1941.

John Ivor WILLIAMS, yn 46 oed.
Darganfyddwyd yn Siloh Road, Glandŵr, 10/08/1040 a dodwyd i farwdy Neuadd Wycliffe, Clarence Street.
Claddwyd yn Mynwent Treforys, 15/08/1940.

Mildred Elizabeth WILLIAMS o 37 Terrace Road, yn 35 oed.
Darganfyddwyd yn Mountain Dew, Terrace Road, 16/02/1943 a dodwyd i farwdy Neuadd Wycliffe, Clarence St.
Claddwyd yng Nghapel Bethel, Sgeti, 22/02/1943.

Percival William WILLIAMS o 23 Cromwell St., yn 47 oed.
Darganfyddwyd yn Electric Power Station, Strand, 01/04/1941 a dodwyd i farwdy Neuadd Wycliffe, Clarence St.
Claddwyd yn Mynwent Ystumllwynarth, 05/04/1941.

Sarah Ann WILLIAMS o 41 Robert St., Manselton, yn 63 oed.
Darganfyddwyd yn 43 Robert St., 21/02/1941 a dodwyd i farwdy Neuadd Wycliffe, Clarence St.
Claddwyd yn Mynwent Cwmgelli, 25/02/1941.

Thomas Percival WILLIAMS o 122 Robert St., Manselton, yn 17 oed.
Darganfyddwyd yn 8 Robert St., Manselton, 21/02/1941 a dodwyd i farwdy St. Faith, Ffordd Sain Helen
Claddwyd yng Nghapel Bethel, Sgeti, 24/02/1941.

William WILLIAMS o 159 Ffynon Fadog Rd., Bôn-y-maen, yn 35 oed.
Darganfyddwyd yn 159 Ffynon Fadog Rd., Bôn-y-maen, 18/01/1941 a dodwyd i farwdy Neuadd Wycliffe, Clarence St.
Claddwyd yng Nghapel y Cwm, Bôn-y-maen, 25/01/1941.

William John WILLIAMS, yn 49 oed.
Darganfyddwyd yn 10 Siloh Road, Glandŵr, 10/08/1940 a dodwyd i farwdy Neuadd Wycliffe, Clarence Street.
Claddwyd yng Nghapel Mynyddbach, 14/08/1940.

William John WILLIAMS o 33 Shelley Crescent, yn 49 oed.
Darganfyddwyd yn Shelley Crescent, 18/01/1941 a dodwyd i farwdy Neuadd Wycliffe, Clarence St.
Claddwyd yn Mynwent Treforys, 24/01/1941.

William Morgan WILLIAMS o 27 Teilo Crescent, Mayhill, yn 57 oed.
Darganfyddwyd yn Teilo Crescent, 20/02/1941 a dodwyd i farwdy St. Faith, Ffordd Sain Helen
Claddwyd yn Eglwys Sant Pedr, Y Cocyd, 01/03/1941.

Winifred WILLIAMS o 33 Shelley Crescent, yn 22 oed.
Darganfyddwyd yn Shelley Crescent, 18/01/1941 a dodwyd i farwdy Neuadd Wycliffe, Clarence St.
Claddwyd yn Mynwent Treforys, 24/01/1941.

J. WINNING o 83 Merton Drive, Hillington, Nr. Glasgow, yn 36 oed.
Darganfyddwyd yn MS Cafenda, 28/02/1941 a dodwyd i farwdy Brynymor.
Claddwyd yn Mynwent Treforys, 08/03/1941.

Samuel WOODROW o R.C.S. num. 2 Co: 9th A.A. Div: SIGNALS Ashleigh, Ffynone, yn 27 oed.
Darganfyddwyd yn Ysgol Parc Wern, Ashleigh, Ffynone, 19/02/1941 a dodwyd i farwdy Neuadd Wycliffe, Clarence St.
Claddwyd yn Leeds ("Army authorities made arrangements for removal of body to Leeds, parents' home for burial").

Mary WOODS o 59 Prince of Wales Road, yn 31 oed.
Darganfyddwyd yn Stryd Uchel, 16/02/1943 a dodwyd i farwdy Neuadd Wycliffe, Clarence St.
Claddwyd yn Eglwys Sant Pedr, Y Cocyd, 23/02/1943.

Ernest WOOLARD o 10 Watkin St., yn 48 oed.
Darganfyddwyd yn 10 Watkin St., a dodwyd i farwdy Wycliff Hall, Clarence St.
Claddwyd yn Eglwys Sant Pedr, Y Cocyd, 03/03/1941.

Olive May WROE o 2 New Houses, Evans Terrace, yn 34 oed.
Darganfyddwyd yn Evans Terrace, 02/09/1940 a dodwyd i farwdy Neuadd Wycliffe, Clarence St.
Claddwyd yn Mynwent Ystumllwynarth, 05/09/1940.

Close Dewis iaith