Toglo gwelededd dewislen symudol

Casgliadau archifau

Archwiliwch ein casgliadau a pharatowch ar gyfer eich ymweliad.

Archive Collections
Croeso i gatalog arlein y Gwasanaeth Archifau Gorllewin Morgannwg. Mae'n cynnwys dros 230,000 o gofnodion yn disgrifio eitemau yn ein casgliadau, ac mae'n cynnwys dogfennau archifol, recordiadau yn ein archif sgrîn a sain, a llyfrau ac erthyglon yn llyfrgell ein hystafell chwilio.

Chwiliwch y catalog

Cyn i chi ddechrau, dyma rhai cysylltiadau i helpu chi i ddarganfod sut mae'r catalog yn gweithio a sut i gael y gorau ohono.

Ffynhonellau eraill ar ein gwefan

Ffynhonellau Allanol

  • Ai morwr Abertawe oedd eich cyndad? Profwch gwefan 'Swansea Mariners'. Fe allwch chi chwilio am longau a gofrestrwyd yn Abertawe a'r pobl oedd yn hwylio ynddyn nhw. Mae'r dogfennau gwreiddiol gyda ni.
  • Fe allwch chi ddarganfod pob math o bethau yn hen bapurau newydd. Profwch Bapurau Newydd Cymru arlein am yr holl papurau newydd Cymreig hyd at 1919.

Wedi darganfod beth roeddech yn chwilio amdano? Dyma ble allwch chi ei weld:

Eisiau gwybod mwy?

Dyma rhai taflenni a rhestri ffynhonellau rydym wedi creu i esbonio rhai cofnodion poblogaidd i helpu chi gyda'ch ymchwil:

1. Cofnodion deddf y tlodion (PDF) [293KB](Yn agor ffenestr newydd)
2. Y treth tir (PDF) [812KB](Yn agor ffenestr newydd)
3. Hen blwyfi yng Ngorllewin Morgannwg (PDF) [603KB](Yn agor ffenestr newydd)
4. Mapiau degwm (PDF) [450KB](Yn agor ffenestr newydd)
5. Darllen hen ddogfennau (PDF) [709KB](Yn agor ffenestr newydd)
6. Cofrestri etholwyr (PDF) [835KB](Yn agor ffenestr newydd)
7. Cofrestri plwyf a chofnodion capeli (PDF) [2MB](Yn agor ffenestr newydd)
8. Ysgolion a'u cofnodion (PDF) [2MB](Yn agor ffenestr newydd)
9. Mapiau allwedd ardaloedd gweinyddol (PDF) [9MB](Yn agor ffenestr newydd)
10. Cofnodion crwneriaid (PDF) [5MB](Yn agor ffenestr newydd)
11. Mynegai lleoliadau yn ardal Gorllewin Morgannwg (PDF) [5MB](Yn agor ffenestr newydd)
12. Arweiniad i'r Ail Ryfel Byd adnoddau ar-lein (PDF) [914KB](Yn agor ffenestr newydd)

Defnyddio'r catalog

Sut mae cael y gorau o chwilio'r catalogau.

Termau a ddefnyddir yn y catalog archifau

Esboniad o rai o'r termau a ddefnyddir yn ein catalog ar-lein.

Archif Sgrîn a Sain Gorllewin Morgannwg

Ein casgliadau ffilm a recordiadau sain wedi'u lleoli yn y Canolfan Ddinesig, Abertawe

Mynegai o enwau lleoedd yng Ngorllewin Morgannwg

Ydych chi wedi dod ar draws enw fferm neu ardal ac yn methu dod o hyd iddo fe ar fap modern? Cynlluniwyd y mynegai hwn i'ch helpu chi i ddod o hyd i ble'r oedd.

Cofrestri plwyf yng Ngwasanaeth Archifau Gorllewin Morgannwg

Ydych chi'n chwilio am ble gall eich cyndadau wedi cael eu bedyddio, priodi neu gladdu? Dyma rhestr o'r holl gofrestri plwyf sy gyda ni.
Close Dewis iaith