Chwilio'r wefan
English
Casgliadau archifau

Casgliadau archifau

Archwiliwch ein casgliadau a pharatowch ar gyfer eich ymweliad.

Ein casgliadau

Croeso i gatalog arlein y Gwasanaeth Archifau Gorllewin Morgannwg. Mae'n cynnwys dros 200,000 o gofnodion yn disgrifio eitemau yn ein casgliadau, ac mae'n cynnwys dogfennau archifol, recordiadau yn ein archif sgrîn a sain, a llyfrau ac erthyglon yn llyfrgell ein hystafell chwilio.

Chwiliwch y catalog : This link opens in a new window

Cyn i chi ddechrau, dyma rhai cysylltiadau i helpu chi i ddarganfod sut mae'r catalog yn gweithio a sut i gael y gorau ohono.


Wedi darganfod beth roeddech yn chwilio amdano? Dyma ble allwch chi ei weld:


Eisiau gwybod mwy?


Dyma rhai taflenni a rhestri ffynhonellau rydym wedi creu i esbonio rhai cofnodion poblogaidd i helpu chi gyda'ch ymchwil:

PDF Document 1. Cofnodion deddf y tlodion (PDF, 293KB)Yn agor mewn ffenest newydd
PDF Document 2. Y treth tir (PDF, 812KB)Yn agor mewn ffenest newydd
PDF Document 3. Hen blwyfi yng Ngorllewin Morgannwg (PDF, 603KB)Yn agor mewn ffenest newydd
PDF Document 4. Mapiau degwm (PDF, 450KB)Yn agor mewn ffenest newydd
PDF Document 5. Darllen hen ddogfennau (PDF, 709KB)Yn agor mewn ffenest newydd
PDF Document 6. Cofrestri etholwyr (PDF, 835KB)Yn agor mewn ffenest newydd
PDF Document 7. Cofrestri plwyf a chofnodion capeli (PDF, 2MB)Yn agor mewn ffenest newydd
PDF Document 8. Ysgolion a'u cofnodion (PDF, 2MB)Yn agor mewn ffenest newydd
PDF Document 9. Mapiau allwedd ardaloedd gweinyddol (PDF, 9MB)Yn agor mewn ffenest newydd
PDF Document 10. Cofnodion crwneriaid (PDF, 5MB)Yn agor mewn ffenest newydd
PDF Document 11. Mynegai lleoliadau yn ardal Gorllewin Morgannwg (PDF, 5MB)Yn agor mewn ffenest newydd

Defnyddio'r catalog.

Defnyddio'r catalog

Sut mae cael y gorau o chwilio'r catalogau.

Termau a ddefnyddir yn y catalog.

Termau a ddefnyddir yn y catalog archifau

Esboniad o rai o'r termau a ddefnyddir yn ein catalog ar-lein.

Archif Sgrin a Sain.

Archif Sgrîn a Sain Gorllewin Morgannwg

Ein casgliadau ffilm a recordiadau sain wedi'u lleoli yn y Canolfan Ddinesig, Abertawe

Mynegai enwi lleoedd.

Mynegai o enwau lleoedd yng Ngorllewin Morgannwg

Ydych chi wedi dod ar draws enw fferm neu ardal ac yn methu dod o hyd iddo fe ar fap modern? Cynlluniwyd y mynegai hwn i'ch helpu chi i ddod o hyd i ble'r oedd.

Cofrestrau plwyf.

Cofrestrau plwyf yng Ngwasanaeth Archifau Gorllewin Morgannwg

Ydych chi'n chwilio am ble gall eich cyndadau wedi cael eu bedyddio, priodi neu gladdu? Dyma rhestr o'r holl gofrestrau plwyf sy gyda ni.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM