Toglo gwelededd dewislen symudol

Casgliadau eglwysi a chapeli

Dyma rhestr o'r casgliadiau plwyfi eglwysig a chapeli anghydfurfiol a gedwir yn Archifau Gorllewin Morgannwg yn y Ganolfan Ddinesig, Abertawe.

Cliciwch ar un ohonynt i weld catalog cyfan o gynwys y casgliad. Mae'r dolenni'n dod â chi i wefan yr Archives Hub.

Gallwch chi hefyd chwilio dros ein holl gatalogau am air neu eiriau penodol.

Nodwch - mae'n angen i chi ymweld i ni i weld y dogfennau sydd gennym. Nid ydynt ar gael i'w gweld arlein.


Cofnodion eglwysi Anglicanaidd (Yr Eglwys Yng Nghymru)

Cofnodion Eglwysi'r Bedyddwyr Cymraeg a Saesneg

Cofnodion Eglwysi Methodistiaid Calfinaidd (Yr Eglwys Bresbyteraidd Cymru)

Cofnodion Eglwysi Cynulleidfaol Saesneg a Ddiwygiedig Unedig

Cofnodion Eglwysi Rhyddion (Neuaddau Efengyl)

Cofnodion Eglwysi'r Annibynwyr

Cofnodion Eglwysi a Chylchdeithiau Methodistiaid

Cofnodion Eglwysi Catholig Rhufeiniaid

Cofnodion eglwysi eraill

Cofnodion Cynulleidfa Hebreaidd Abertawe

Arolygon ffotograffeg o gapeli

Close Dewis iaith