Chwilio'r wefan
English

Ymweld ag Archifau Cymdeithas Hynafiaethwyr Castell-nedd

Ble rydym ni a phryd rydym ar agor.

Sefydliad y Mecanyddion Castell-nedd

Oriau agor
Dydd Llun 9.30am-12.30pm, 1.30pm-4.45pm
a
Dydd Iau 9.30am-12.30pm, 1.30pm-4.45pm
(Ar gau pob gŵyl y banc:)

Cyfeiriad
Archifau Hynafiaethwyr Castell-nedd
Sefydliad y Mecanyddion Castell-nedd
4 Church Place
Castell-nedd SA11 3LL
Ffôn: 01639 620139


View Larger Map
Cyrraedd yno
Mae Archifau Cymdeithas Hynafiaethwyr Castell-nedd yn Sefydliad Mecanyddol Castell-nedd yn Church Place, gyferbyn ag Eglwys St Thomas. Mae'r orsaf fysus yng Ngerddi Victoria ychydig funudau i ffwrdd ar droed, ac mae'r orsaf rheilffordd tua 10 munud i ffwrdd ar droed.

Hygyrchedd yr Adeilad
Mae Sefydliad Mecanyddion Castell-nedd yn adeilad hanesyddol, ac mae tri gris yn arwain i fyny at y drws. 
Gellir gwneud trefniadau eraill yng Nghanolfan Ddinesig Castell-nedd ar gyfer rhywun mewn cadair olwyn neu rhywun â phroblemau symudedd sy'n methu dod i mewn i'r adeilad. Mae'r gwasanaeth hwn ar gael trwy apwyntiad blaenllaw yn unig, yn ystod oriau agor arferol. 
Mae'r ffynonellau y gellir eu gweld yn y Ganolfan Ddinesig yn cynnwys dogfennau o gasgliadau Cymdeithas Hynafiaethwyr Castell-nedd, a'r ffynonellau hanes teuluol sydd ar gael yn y man gwasanaeth.

Parcio
Mae gan ganol tref Castell-nedd faes parcio aml-lawr a sawl maes parcio ar lefel stryd, y mae'r un agosaf ar Heol y Dwr. Ni ellir parcio y tu allan i'r adeilad.

Cyfleusterau
Mae toiledau ar gael i ymwelwyr. 
Mae canol tref Castell-nedd gerllaw, gydag amrywiaeth o gaffis, tafarndai a bwytai.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM