Chwilio'r wefan
English

Asiantau Gofal Cartref

Gall asiantau gofal cartref, ddarparu gofal personol a chefnogaeth ymarferol i bobl sydd angen ychydig mwy o gefnogaeth yn y cartref.

Gall gofal personol gynnwys help i godi a mynd i'r gwely, cael bath, gwisgo, prydau bwyd a meddyginiaeth. Mae rhai asiantaethau gofal hefyd yn rhoi help gyda'r gwaith ty a'r siopa, cefnogaeth i fynd i ddigwyddiadau cymdeithasol a 'gwasanaethau eistedd' sy'n galluogi gofalwyr i gael seibiant.

Mae nifer o asiantaethau gofal cartref yn gweithredu yn ardal Abertawe. Dylech wneud yn sicr bod unrhyw asiantaeth rydych yn ei dewis wedi'i chofrestru gydag AGC (Arolygiaeth Gofal Cymru)Yn agor mewn ffenest newydd  Dylai unrhyw asiant gofal yr ydych yn ei gyflogi rhoi gwybodaeth ysgrifenedig i chi am y gwasanaeth y byddant yn ei ddarparu a sut y bydd hyn yn cael ei weithredu.  Sicrhewch eich bod chi'n glir ynghylch y trefniadau talu cyn i chi gytuno ar gael gwasanaeth.

Mae ein Cyfeiriadur Gwasanaethau Gofal a Chefnogaeth yn cynnwys rhestr o ddarparwyr gofal cartref lleol, yn ogystal â gwybodaeth berthnasol arall. 

Mae ein ffeithlen PDF Document Gwybodaeth am Asiantaethau Gofal Cartref i Bobl sy'n Defnyddio Taliadau Uniongyrchol (Ffeithlen 046) (PDF, 48KB)Yn agor mewn ffenest newydd hefyd yn cynnwys gwybodaeth a all fod yn ddefnyddiol i bobl sy'n meddwl gwneud trefniadau preifat gydag asiant gofal. 

Gwybodaeth arall i helpu i ddewis asiantaeth gofal cartref

Mae gan Independent Age taflen wybodaethYn agor mewn ffenest newydd (yn Saesneg) am beth i chwilio amdano wrth ddewis asiantaeth gofal cartref. (Nodwch fod rhai o'r wybodaeth yn berthnasol i Loegr yn unig.)

Mae UK Home Care AssociationYn agor mewn ffenest newydd hefyd yn darparu gwybodaeth am asiantaethaugofal cartref.

Mae'r EHRC wedi cynhyrchu canllaw am hawliau dynol (yn Saesneg) ar gyfer bobl sy'n derbyn gofal cartref a'u teuluoedd. Your Home Care and Human RightsYn agor mewn ffenest newydd

 

Wedi'i bweru gan GOSS iCM