Chwilio'r wefan
English

Bydd y swyddfa gofrestru ar gau 19 Ebrill (Gwener y Groglith) a 22 Ebrill (Llun y Pasg). Bydd oriau agor arferol yn ailddechrau ddydd Mawrth 23 Ebrill.

Scroll

Genedigaethau, marwolaethau, phriodasau a partneriaeth sifil

Mae Swyddfa Gofrestru Abertawe'n ymdrin â chofrestru genedigaethau, marwolaethau, priodasau a phartneriaethau sifil yn ardal Abertawe.

Rydym yn ceisio darparu gwasanaeth cyfeillgar a chroesawgar os ydych yn cofrestru genedigaeth neu farwolaeth neu'n cymryd rhan mewn seremoni sifil, dathlu neu ddinasyddiaeth.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM