Chwilio'r wefan
English

The Bereavement Services Admin office at civic centre is now closed to the public. If you have any enquiries for cemeteries and crematorium please email bereavementservices@swansea.gov.uk

flower

Claddedigaethau ac Amlosgiadau

Rydym yn gyfrifol am saith mynwent yn Abertawe a'r amlosgfa yn Nhreforys.

Mae lle ar gyfer beddau newydd ar gael mewn 6 lleoliad: Treforys, Ystumllwynarth, Pontybrenin, Rhydgoch, Danygraig a Choed Gwilym.

Gellir claddu aelodau o'r un teulu mewn beddau sydd eisoes yn bodoli ym mhob un o'r saith mynwent yn Abertawe, er bod lle'n mynd yn brin yng Nghwmgelli. Mae ardaloedd arbennig wedi cael eu neilltuo ym mhob mynwent i gladdu gweddillion a amlosgwyd, gyda phob plot wedi'i farcio gyda chofeb briodol.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM