Toglo gwelededd dewislen symudol

Felindre, Abertawe

AR WERTH/AR OSOD: 12 o safleoedd datblygu wedi'u gwasanaethu'n llawn ger yr M4 (oddi ar gyffordd 46).

Rhif Adnabod yr Eiddo: 2
Cyfeiriad: Felindre, Abertawe
Deiliadaeth: Ar werth/Ar osod
Asiant(iaid): Dinas a Sir Abertawe: ffoniwch Adrian Denning ar 01792 636404
Maint: 495 erw
Pris: Cysylltwch â'r asiant

Sylwadau

Gan gynnwys 12 o safleoedd datblygu wedi'u gwasanaethu'n llawn, ffordd fynediad a digon o fannau parcio. Mae'r lleoliad ger yr M4 (oddi ar gyffordd 46), 7 milltir o ganol y ddinas. Mae Parc Felindre'n darparu amgylchedd o safon ar gyfer datblygiad busnes gyda safleoedd sy'n amrywio mewn maint o 1.00 i 2.35 hectar sy'n cael eu gwasanaethu gan ffordd fynediad gylchol. Mae'r safle wedi'i dirweddu i safon uchel gyda darpariaeth parcio ceir eang yn gysylltiedig â safleoedd datblygu. Cynigir bod y safle tir glas cyfagos yn cael ei ddatblygu ar y cyd â'r Parc Busnes fel pentref trefol defnydd cymysg gydag amwynderau i gefnogi'r tir cyflogaeth. Mwy o wybodaeth yn Parc Felindre.