Toglo gwelededd dewislen symudol

Heol y Gors, Abertawe

AR WERTH: Hen safle diwydiannol sy'n cynnwys adeiladau gweinyddol, storfeydd, adeiladau technegol a man parcio wyneb caled.

Rhif Adnabod yr Eiddo: 4
Cyfeiriad: Heol y Gors, Abertawe SA5 8JY
Deiliadaeth: Ar werth
Asiant: Cooke & Arkwright: ffoniwch Robert Evans ar 02920 346336
Maint: 5.3 erw
Pris: Cysylltwch â'r asiant

Sylwadau

Mae'r hen safle diwydiannol yn cynnwys adeiladau gweinyddol, storfeydd, adeiladau technegol a man parcio wyneb caled. I'r gorllewin, mae datblygiad preswyl diweddar yn agos i'r safle. Ceir caniatâd cynllunio amlinellol am hyd at 73 annedd breswyl, yn amodol ar gytundeb Adran 106.