Toglo gwelededd dewislen symudol

Tir i ogledd-orllewin Ystad Ddiwydiannol Crofty, Pen-clawdd

AR WERTH: Mae'r fangre'n cynnwys ardal o dir agored oddeutu 3.63 erw mewn lleoliad masnach sefydledig.

Rhif Adnabod yr Eiddo: 12
Cyfeiriad: Tir i ogledd-orllewin Ystâd Ddiwydiannol Crofty, Pen-clawdd
Deiliadaeth: Ar werth
Asiant: Astleys: rhif ffôn cyswllt 01792 479850
Maint: 3.63 erw
Pris Gwerthu: £149,500

Sylwadau

Mae'r fangre dan sylw yn cynnwys ardal o dir agored oddeutu 3.63 erw mewn lleoliad masnach sefydledig, o'r enw Ystad Ddiwydiannol Crofft. Mae'r lleoliad uniongyrchol yn golygu mynediad rhwydd at Dre-gŵyr drwy'r B4295 a hefyd at yr M4 (cyffordd 47) drwy'r briffordd A484. Dyrennir datblygiad cyflogaeth i'r tir yn benodol yn y Cynllun Datblygu Unedol (Polisi EC1).