Chwilio'r wefan
English

BAME

Llinell gymorth newydd ar gyfer cymunedau BAME.

Darperir y llinell gymorth gan EYST, Women Connect First, Henna Foundation, ProMo Cymru a TUC Cymru a'i nod yw cynnig pwynt cyswllt cyntaf i unigolion o gefndiroedd BAME.

Caiff y llinell gymorth amlieithog ei hariannu gan Lywodraeth Cymru a rhyngddynt, mae'r tîm yn siarad 11 o ieithoedd a gellir trefnu gwasanaeth cyfieithu ar y pryd ar gyfer ieithoedd eraill yn ôl yr angen.

Mae'r meysydd arbenigol yn cynnwys iechyd, gwaith, lles, addysg, tai; a diogelwch personol.

  • Mae'r llinell gymorth ar gael o ddydd Llun i ddydd Gwener, 10.30am-2.30pm.
  • Rhif y llinell gymorth - 0300 2225720 (galwadau cyfradd leol).
  • Rhif testun SMS - 07537 432416.
Enw:
BAME
Ffôn:
0300 222 5720
Ffôn symudol:
07537 432416
Wedi'i bweru gan GOSS iCM