Chwilio'r wefan
English
Motorbike

Beicio Diogel

Menter beiciau modur genedlaethol a gynhelir gan yr heddlu yw BikeSafe sydd â'r nod o weithio gyda beicwyr modur mewn amgylchedd hamddenol i gynyddu ymwybyddiaeth o bwysigrwydd a gwerth mynd ymlaen i gyflawni hyfforddiant achrededig ar ôl y prawf.

Mae gweithdai BikeSafe yn cynnwys taith wedi'i harsylwi gan feiciwr modur o'r heddlu neu arsylwr cymeradwy BikeSafe.

Gydag ychydig o amrywiaeth lleol, bwriad gweithdai BikeSafe yw ymdrin â'r canlynol: agwedd y gyrrwr, dulliau systematig, achosiad gwrthdrawiadau, cornelu, lleoliad, goddiweddyd, arsylwi, brecio, sylwi ar beryglon a defnyddio gerau.

I ddarganfod y dyddiadau ar gyfer y gweithdai a gynhelir yn Abertawe, ac i gadw lle ar y cwrs, ewch i bikesafe.co.uk.

Mewnbynnwch y côd SWAN18 am le cymorthdaledig am ddim. Sylwer bod lleoedd yn gyfyngedig.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM