Toglo gwelededd dewislen symudol

Diogelwch ffyrdd

Mae nifer o gyrsiau ar gael i'ch helpu i wella'ch diogelwch ar y ffordd, p'un a ydych chi'n yrrwr, yn gerddwr neu'n feiciwr.

Pass Plus Cymru

Gweithredwch er mwyn bod yn yrrwr gwell byth ac elwa o yswiriant is - archebwch le nawr am £20 yn unig!

Cyrru am oes (65+ oed)

Cwrs gloywi i yrwyr hŷn (65+ oed) sydd am ddiweddaru eu sgiliau gyrru cyffredinol a gwella'u hyder yw Gyrru am Oes.

Dragon Rider Cymru

Cyrsiau i yrwyr beiciau modur sydd â thrwydded lawn. Bydd y cwrs yn gwella eich sgiliau a allai gael gostyngiad ar eich yswiriant.

Beicio Diogel

Menter beiciau modur genedlaethol a gynhelir gan yr heddlu yw BikeSafe sydd â'r nod o weithio gyda beicwyr modur mewn amgylchedd hamddenol i gynyddu ymwybyddiaeth o bwysigrwydd a gwerth mynd ymlaen i gyflawni hyfforddiant achrededig ar ôl y prawf.

RiderSafe

Hyfforddiant ar fopedau a beiciau modur pŵer isel i bobl 16-24 oed sy'n byw yn Abertawe a sydd â thrwydded dros dro yw Ridersafe.

Diogelwch ffyrdd i blant ysgol

Cadw plant ysgol yn ddiogel yn Abertawe.