Toglo gwelededd dewislen symudol

Diogelwch ffyrdd

Rydym yn gweithio gydag ysgolion a chymunedau i ddarparu rhaglen helaeth o addysg, hyfforddiant ac ymwybyddiaeth diogelwch ffyrdd i helpu i leihau anafiadau ar y ffyrdd.

I gael gwybodaeth am Pass Plus Cymru, y cwrs hyfforddiant ymarferol ar gyfer gyrwyr newydd (17-25 oed) i wella eu sgiliau ac i yrru'n fwy gofalus ar ôl llwyddo yn eu prawf, ewch i: www.gov.uk/pass-plus (Yn agor ffenestr newydd)

Hyfforddiant i yrwyr beiciau modur

Manylion cyrsiau diogelwch ffyrdd i feicwyr modur.

Diogelwch Ffyrdd mewn ysgolion

Rydym yn helpu i addysgu plant o oedran ifanc am ddiogelwch ar y ffyrdd drwy ein gwaith gydag ysgolion.

Hebryngwyr croesi ysgol

Mae ein hebryngwyr yn helpu plant ac oedolion i groesi'r ffyrdd yn fwy diogel ar eu ffordd i'r ysgol neu ar eu ffordd adref.

Cyflwyno'r terfyn cyflymder 20mya

Mae Llywodraeth Cymru wedi pasio deddf sy'n golygu, ar 17 Medi 2023, y bydd y terfyn cyflymder ar ffyrdd cyfyngedig yng Nghymru yn lleihau o 30mya i 20mya. Ffyrdd yw'r rhain sydd â system o oleuadau stryd a therfyn cyflymder o 30mya ar hyn o bryd.