Chwilio'r wefan
English

Trwydded Caffi Palmant

Mae Trwydded Caffi Palmant yn galluogi busnesau i ddarparu ardaloedd eistedd awyr agored dynodedig yn unig er mwyn i'w cwsmeriaid allu bwyta ac yfed.

In partnership with EUGO : This link opens in a new window

Mesurau COVID-19

Yng ngolau llacio cyfyngiadau COVID-19, mae'r broses o gyflwyno cais am Drwydded Caffi Palmant wedi'i symleiddio er mwyn hwyluso ac annog busnesau i greu ardaloedd eistedd awyr agored.

Os hoffech osod byrddau, cadeiriau ac ymbarelau neu unrhyw eitemau eraill ar y palmentydd neu mewn ardaloedd i gerddwyr i fwyta bwyd neu yfed diodydd, rhaid i chi gyflwyno cais am Drwydded Caffi Palmant.

Rydym wedi cynhyrchu PDF Document arweiniad i'ch helpu i sefydlu caffi (PDF, 404KB)Yn agor mewn ffenest newydd ar y palmant a gwneud cais am drwydded neu femorandwm caffi palmant.

Yr hyn y mae angen i chi ei wybod

Er y gwnaed rhai newidiadau i'r broses o gael Trwydded Caffi Palmant, er mwyn cyflymu'r broses a'i gwneud yn fwy fforddiadwy, mae angen i bob Caffi Palmant fod yn ddiogel ac yn hygyrch, ac mae angen sicrhau nad ydynt yn rhwystro mynediad i gerddwyr, pobl sy'n defnyddio cadair olwyn a'r rheini â nam ar y golwg.

I gael rhagor o wybodaeth ynghylch rheoliadau a chanllawiau cyfredol Llywodraeth Cymru, defnyddiwch y dolenni canlynol:

Rheoliadau Llywodraeth Cymru - https://gov.wales/sites/default/files/publications/2020-07/the-health-protection-coronavirus-restrictions-no-2-wales-regulations-2020.pdf

Canllawiau ar gyfer ailagor lletygarwch yng Nghymru - https://www.ukhospitality.org.uk/page/WalesGuidance

Ymgeiswyr newydd

Rydym wedi cyflwyno Memorandwm o Gytundeb newydd a fydd yn galluogi ymgeiswyr llwyddiannus newydd i greu ardal eistedd awyr agored yn gyflym i'w defnyddio hyd at 31 Mawrth 2021 - am ddim.

Bydd angen i chi wneud cais am hyn drwy ddefnyddio'n ffurflen gais isod.

Ar ôl derbyn eich cais, bydd yr Adran Priffyrdd yn cysylltu â chi i drafod eich ardal awyr agored. Peidiwch â rhoi unrhyw eitemau y tu allan nes bod eich cais wedi'i gymeradwyo.

Yn ôl y gyfraith, mae'n rhaid cynnal cyfnod ymgynghori 28 niwrnod ar gyfer unrhyw ardal eistedd awyr agored newydd ar y briffordd. Gallwch barhau i ddefnyddio'ch lle awyr agored yn ystod y cyfnod hwn, yn amodol ar amodau a thelerau.

Mae'r Memorandwm o Gytundeb yn destun unrhyw wrthwynebiadau a dderbyniwyd yn ystod y cyfnod ymgynghori a gall gael ei ganslo heb rybudd.

Bydd y Memorandwm o Gytundeb yn eich galluogi i osod byrddau a chadeiriau rhwng 7.30am a 9.30pm a bydd yn dod i ben ar 30 Medi 2020. Os ydych yn dymuno parhau i ddefnyddio'ch ardal eistedd awyr agored ar ôl y cyfnod hwn, bydd angen i chi gyflwyno cais am Drwydded Caffi Palmant a thalu'r ffi berthnasol.

Mae'r Memorandwm o Gytundeb yn amodol ar nifer o amodau a thelerau ac fe'ch cynghorir i'w darllen yn llawn, oherwydd gall peidio â'u cadw arwain at ddiddymu eich cais.

Trwyddedai Caffi Palmant Presennol

Os oes gennych Drwydded Caffi Palmant ar hyn o bryd, nid oes angen i chi ailgyflwyno cais, ond bydd angen i chi addasu a gwneud newidiadau i'ch ardal awyr agored i sicrhau eich bod yn cydymffurfio â chanllawiau COVID-19 wrth i chi gynnal mynediad.

 

Os oes gennych unrhyw ymholiadau pellach mewn perthynas â'r mater hwn, cysylltwch â'r Adran Priffyrdd drwy e-bostio Priffyrdd@abertawe.gov.uk.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM