Toglo gwelededd dewislen symudol

Trwydded caffi palmant

Mae Trwydded Caffi Palmant yn galluogi busnesau i ddarparu ardaloedd eistedd awyr agored dynodedig yn unig er mwyn i'w cwsmeriaid allu bwyta ac yfed.

Mesurau Covid-19

Yng ngolau llacio cyfyngiadau Covid-19, mae'r broses o gyflwyno cais am Drwydded Caffi Palmant wedi'i symleiddio er mwyn hwyluso ac annog busnesau i greu ardaloedd eistedd awyr agored.

Os hoffech osod byrddau, cadeiriau ac ymbarelau neu unrhyw eitemau eraill ar y palmentydd neu mewn ardaloedd i gerddwyr i fwyta bwyd neu yfed diodydd, rhaid i chi gyflwyno cais am Drwydded Caffi Palmant.

Rydym wedi cynhyrchu  arweiniad i'ch helpu i sefydlu caffi ar y palmant a gwneud cais am drwydded neu femorandwm caffi palmant (PDF) [404KB].

Yr hyn y mae angen i chi ei wybod

Er y gwnaed rhai newidiadau i'r broses o gael Trwydded Caffi Palmant, er mwyn cyflymu'r broses a'i gwneud yn fwy fforddiadwy, mae angen i bob Caffi Palmant fod yn ddiogel ac yn hygyrch, ac mae angen sicrhau nad ydynt yn rhwystro mynediad i gerddwyr, pobl sy'n defnyddio cadair olwyn a'r rheini â nam ar y golwg.

I gael rhagor o wybodaeth ynghylch rheoliadau a chanllawiau cyfredol Llywodraeth Cymru, defnyddiwch y dolenni canlynol: Welsh Government (health protection coronavirus restrictions) Wales regulations.

Ymgeiswyr newydd

I gael rhagor o wybodaeth ynghylch rheoliadau a chanllawiau cyfredol Llywodraeth Cymru, defnyddiwch y dolenni canlynol.

Bydd angen i chi wneud cais am hyn drwy ddefnyddio'n ffurflen gais isod.

Ar ôl derbyn eich cais, bydd yr Adran Priffyrdd yn cysylltu â chi i drafod eich ardal awyr agored. Peidiwch â rhoi unrhyw eitemau y tu allan nes bod eich cais wedi'i gymeradwyo.

Yn ôl y gyfraith, mae'n rhaid cynnal cyfnod ymgynghori 28 niwrnod ar gyfer unrhyw ardal eistedd awyr agored newydd ar y briffordd. Gallwch barhau i ddefnyddio'ch lle awyr agored yn ystod y cyfnod hwn, yn amodol ar amodau a thelerau.

Mae'r Memorandwm o Gytundeb yn destun unrhyw wrthwynebiadau a dderbyniwyd yn ystod y cyfnod ymgynghori a gall gael ei ganslo heb rybudd.

Bydd y Memorandwm o Gytundeb yn eich galluogi i osod byrddau a chadeiriau rhwng 7.30am a 11.00pm a bydd yn dod i ben ar 31 Mawrth 2023. Os ydych yn dymuno parhau i ddefnyddio'ch ardal eistedd awyr agored ar ôl y cyfnod hwn, bydd angen i chi gyflwyno cais am Drwydded Caffi Palmant a thalu'r ffi berthnasol.

Mae'r Memorandwm o Gytundeb yn amodol ar nifer o amodau a thelerau ac fe'ch cynghorir i'w darllen yn llawn, oherwydd gall peidio â'u cadw arwain at ddiddymu eich cais.

Trwyddedai caffi palmant presennol

Os oes gennych drwydded caffi palmant eisoes, bydd angen i chi wneud cais arall gan fod angen dogfennau yswiriant cyfredol, gwybodaeth gyswllt gyfredol a chynlluniau arnom. Mae angen i chi barhau i addasu a gwneud newidiadau i'ch ardal awyr agored i sicrhau eich bod yn dilyn arweiniad Covid-19 wrth gynnal mynediad.

Sylwer bod pob trwydded caffi palmant presennol yn dod i ben ar 31 Mawrth 2023.

 

Os oes gennych unrhyw ymholiadau pellach mewn perthynas â'r mater hwn, cysylltwch â'r Adran Priffyrdd drwy e-bostio: Priffyrdd.

 

Close Dewis iaith