Toglo gwelededd dewislen symudol

Cyflwyno cais am benodiad fel llywodraethwr cymunedol

Os hoffech gyflwyno cais, llenwch y ffurflen gais ar-lein.

Penodir y llywodraethwyr hyn gan y corff llywodraethu. Fel arfer, mae llywodraethwyr cymunedol yn byw neu'n gweithio yng nghymuned neu ardal yr ysgol ac yn dod â'u harbenigedd eu hunain i'r corff llywodraethu.