Toglo gwelededd dewislen symudol

Cyflwyno cais am gopi o dystysgrif priodas a thalu amdani ar-lein

Gallwch ddefnyddio'r ffurflen hon i ofyn am gopi o dystysgrif priodas.

Bydd ceisiadau am dystysgrifau yn cael eu prosesu o fewn 15 niwrnod gwaith.  Pris y dystysgrif yw £12.50 fesul dystysgrif.  Gallwn ei ddanfon atoch trwy post ail ddosbarth.  Am ein gwasanaeth flaenoriaeth, anelwn i gael y tystysgrif yn barod o fewn 24 awr.  Y ffi yw £38.50 fesul tystysgrif.  Gallwn ei ddanfon atoch drwy post dosbarth cyntaf neu gallwn rhoi gwybod i chi pan fydd yn barod i'w gasglu.

Sylwer os buoch yn briod mewn eglwys, capel neu adeilad grefyddol yn Abertawe bydd y cofnod priodas dim ond gyda ni os yw gofrestr yr eglwys wedi ei lenwi a'i dosbarthu i ni.  Os nad yw'r cofnod gennym, byddwn yn eich hysbysu ac yn trefnu ad-daliad o'r ffi. Dylech wedyn cysylltu â'r eglwys neu y Swyddfa Gofrestru Gyffredinol am gopi o'r dystysgrif.

I gael copi o dystysgrif priodas mae'n rhaid i chi ddweud wrthym

  • enwau'r ddau berson yn y briodas
  • dyddiad a lleoliad y briodas.

Rhannu'r dudalen hon

Eicon Facebook Eicon Twitter Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu
Addaswyd diwethaf ar 28 Mai 2024