Chwilio'r wefan
English

Cais Rhyddid Gwybodaeth

Gwnewch gais am wybodaeth a gedwir gan Gyngor Dinas a Sir Aberatwe o dan Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth 2000.

Nid oes rhaid rhoi rheswm dros ofyn am yr wybodaeth dan sylw.

Nid oes rhaid i chi ddefnyddio'r ffurflen hon - mae unrhyw gais ysgrifenedig yn ddigonol, ond drwy gwblhau'r ffurflen hon byddwch yn ein helpu i sicrhau bod eich cais yn cael ei drin yn brydlon.

Sylwer bod cais am wybodaeth bersonol amdanoch chi'n cael ei reoleiddio yn unol â Deddf Diogelu Data 2018; ar gyfer hyn, bydd rhaid i chi gwblhau ffurflen cais am wybodaeth.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM