Toglo gwelededd dewislen symudol

Canllaw rheoliadau adeiladu

Rheoliadau adeiladu yw'r safonau gofynnol o ran adeiladu. Maent yn cynnwys strwythur adeilad, diogelwch tân, cadwraeth ynni a mynediad a defnydd o adeiladau.

Yng Nghymru, cyfrifoldeb Llywodraeth Cymru yw'r rheoliadau adeiladu. 

Gallwn roi cyngor i chi ar sut i sicrhau eich bod yn bodloni'r rheoliadau adeiladu. Gallwch ein ffonio ar (01792 635636) neu e-bostio rheoliadeiladau@abertawe.gov.uk

Dogfennau cymeradwy ar gyfer rheoliadau adeiladu

Mae esboniad am sut y dylid defnyddio'r arweiniad rheoliadau adeiladu yn y dogfennau cymeradwy. Ceir arweiniad manwl a'r dogfennau gorffenedig ar wefan Llywodraeth Cymru. O'r wefan hon, gallwch lawrlwytho copi pdf neu archebu fersiwn wedi'i hargraffu.

Mae pob dogfen yn cynnwys:

 • arweiniad cyffredinol ar berfformiad disgwyliedig deunyddiau a gwaith adeiladu er mwyn cydymffurfio â phob gofyniad y rheoliadau adeiladu
 • enghreifftiau ac atebion ymarferol ar sut i gydymffurfio â rhai o'r sefyllfaoedd adeiladu mwyaf cyffredin.

Y dogfennau cymeradwy yw:

 • Rhan A: diogelwch strwythurol
 • Rhan B: diogelwch tân
 • Rhan C: ymwrthedd i halogyddion a lleithder
 • Rhan D: sylweddau gwenwynig
 • Rhan E: ymwrthedd i sŵn
 • Rhan F: awyru
 • Rhan G: glanweithdra, diogelwch dŵr poeth ac arbed dŵr
 • Rhan H: systemau draenio a gwaredu gwastraff
 • Rhan J: dyfeisiau sy'n cynhyrchu gwres
 • Rhan K: diogelu rhag syrthio, gwrthdaro a tharo
 • Rhan L: arbed tanwydd ac ynni
 • Rhan M: mynediad i adeiladau a defnydd ohonynt
 • Rhan N: diogelwch gwydr
 • Rhan P: diogelwch gyda thrydan
 • Rhan Q: diogelwch
 • Rhan R: seilwaith ffisegol ar gyfer rhwydweithiau cyfathrebu electronig cyflym.
Close Dewis iaith