Chwilio'r wefan
English

In light of the Government's announcement on 23 March, we are limiting inspections for all but essential or emergency matters with immediate effect, until further notice. You can find out more information about changes to our services on our Temporary changes to Building Control services page.

House

Rheoli adeiladau

Mae Rheoli Adeiladau Abertawe'n wasanaeth rydym yn ei gynnig i sicrhau bod adeiladau'n ddiogel, yn iach, yn gynaliadwy ac yn hygyrch i bob defnyddiwr, boed hynny at ddefnydd domestig, masnachol neu gyhoeddus.

Mae Rheoliadau Adeiladau ar wahân i gynllunio, felly os byddwch yn gwneud gwaith adeiladu, bydd angen rheoliadau adeiladu hyd yn oed os na fydd angen caniatâd cynllunio arnoch.

Gallwn drafod rhaglen archwilio ar gyfer eich cynllun os bydd hynny'n addas i chi. Y pris rydym yn ei ddyfynnu ar gyfer eich prosiect yw'r pris y byddwch yn ei dalu - mae'r gost yn cynnwys pob archwiliad, cyngor a chyflwyno tystysgrif cwblhau ar ôl archwiliad terfynol boddhaol, felly nid oes costau ychwanegol cudd ar gyfer ein gwasanaeth.

Gallwn gwblhau ffurflenni cais ar eich rhan a derbyn taliadau cerdyn dros y ffôn.

Rydym yn cynnig archwiliadau ar yr un diwrnod os ceir galwad cyn 10am a gallwn hefyd wneud archwiliadau cynnar neu hwyr lle bo'n bosib. Mae ein swyddogion yn meddu ar wybodaeth leol am yr ardaloedd maent yn gyfrifol amdanynt; yn ogystal â hynny, fel awdurdod rheoli adeiladau lleol, mae gennym fynediad i gofnodion hanesyddol ac rydym yn rhan o rwydwaith cenedlaethol sy'n gweithio'n agos iawn gyda swyddogion diogelwch tân Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru.

Os oes gennych unrhyw sylwadau neu awgrymiadau sy'n gysylltiedig â'n gwasanaeth, mae croeso i chi gysylltu â Peter Richards, y Rheolwr Rheoli Adeiladau.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM