Chwilio'r wefan
English
Speech bubble

Manylion cyswllt rheoli adeiladu

Os oes angen cyngor neu arweiniad arnoch ar reoliadau adeiladu, cysylltwch ag un o'n swyddogion.

Mae ein swyddogion yn gweithio mewn ardaloedd gwahanol yn Abertawe.  Gallwch chwilio am eich ardal chi trwy ddefnyddio ein teclyn chwilio a chysylltu â'ch swyddog yn uniongyrchol.

Os nad ydych yn siŵr â phwy mae angen i chi siarad, ffoniwch ni ar ein prif rif ffôn, sef 01792 635636.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM