Chwilio'r wefan
English

Mae arddangosfa Dylan Thomas ar gau dros dro. Gallwn eich helpu ag unrhyw ymholiadau am y bardd a'i waith o hyd, e-bostiwch y tîm yn dylanthomas.lit@swansea.gov.uk.

Museum

Canolfan Dylan Thomas

Mae'r Ganolfan Dylan Thomas. Rheolir yr adeilad ei hun gan Brifysgol Cymru.

Canolfan Dylan Thomas

Mae Canolfan Dylan Thomas yn gartref i arddangosfa barhaol am ddim 'Dwlu ar y Geiriau', a agorodd ar 27 Hydref 2014, pen-blwydd Dylan yn 100 oed. Mae'r arddangosfeydd rhyngweithiol sy'n addas i deuluoedd yn adrodd stori gwaith, bywyd a chyd-destun diwylliannol un o ysgrifenwyr mwyaf arwyddocaol yr ugeinfed ganrif. Cefnogir yr arddangosfa gan fan dysgu aml-ddefnydd, gweithgareddau i blant ac ardal arddangos dros dro..

Mae Tîm Arddangosfa Dylan Thomas yn cynnal rhaglenni dysgu, allgymorth a digwyddiadau dynamig sy'n canolbwyntio ar weithgareddau y gall teuluoedd gymryd rhan ynddynt a sesiynau ysgrifennu creadigol i bobl ifanc ac oedolion.

Gellir trefnu teithiau tywys o gwmpas yr arddangosfa 'Dwlu ar y Geiriau' i grwpiau o bob oedran, ac rydym yn rhan o raglen ddysgu 4Site Cyngor Abertawe www.abertawe.gov.uk/4site.

Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant sy'n rheoli'r adeilad a'r mannau eraill y tu mewn iddo.

Gellir dod o hyd i wybodaeth fanwl am fywyd a gwaith Dylan, ac am ein rhaglen ddysgu a digwyddiadau yn www.dylanthomas.comYn agor mewn ffenest newydd

Contact

Cyfeiriad:  Somerset Place, Abertawe. SA1 1RR United Kingdom

e-Bost: llenyddiaethdylan.thomas@abertawe.gov.uk
Ffôn: 01792 463980

 

Digwyddiadau yng Nghanolfan Dylan Thomas

Digwyddiadau a gweithgareddau yng Nghanolfan Dylan Thomas.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM