Toglo gwelededd dewislen symudol

Cais i gasglu sbwriel fel rhan o ddigwyddiad casglu sbwriel yn wirfoddol

Os ydych yn grŵp mwy o 5 neu fwy o bobl, unwaith y byddwch wedi trefnu dyddiad i fenthyg offer o un o'r canolfannau casglu sbwriel, rhowch wybod i ni fel y gallwn gasglu'r sbwriel rydych wedi'i gasglu.

Nodwch eich manylion isod a byddwn yn cysylltu â chi i drefnu pryd a ble i gasglu'r sbwriel rydych chi wedi'i gasglu.

Sylwer bod angen o leiaf 5 niwrnod gwaith o rybudd arnom.

Casglu sbwriel yn wirfoddol

Close Dewis iaith