Toglo gwelededd dewislen symudol

Cau llwybrau troed dros dro

Cau llwybrau troed dros dro ar gyfer gwaith ffordd neu er mwyn osgoi perygl i'r cyhoedd.

Cau ffyrdd dros dro

Cau llwybrau troed dros dro
Dyddiad dechrauDisgrifiadLlwybr troed yr effeithir arniHysbysiad
Dydd Llun 11 Medi 2023Am gyfnod o 6 mis neu nes bod y gwaith wedi'i gwblhau.

Hysbysiad - cau llwybrau troed dros dro, PR23B, PR23C, PR23D, PR24, PR26, PR33, Cymuned Pen-rhys

Mae angen cau'r llwybrau am resymau iechyd a diogelwch er mwyn cymynu coed ar/ger yr hawl tramwy gyhoeddus sy'n rhedeg drwy'r coed.

Amserlen

Pen-rhys 23B

O'i gyffordd â Phen-rhys 23C i gyfeiriad y de-orllewin i'r man lle mae'n cwrdd â Phen-rhys 23A.

Pen-rhys 23C

O'i gyffordd â Phen-rhys 23D i gyfeiriad y de-orllewin i'r man lle mae'n cwrdd â Phen-rhys 23D.

Pen-rhys 23D

O'r man lle mae'n gadael yr AA4118 i gyfeiriad deheuol yn gyffredinol i'r man lle mae'n cwrdd â Phen-rhys 23C.

Pen-rhys 24

O'i gyffordd â Phen-rhys 23B a Phen-rhys 23C i gyfeiriad y de-orllewin i'r man lle mae'n gadael y coetir yn agos i'w gyffordd â Phen-rhys 25.

Pen-rhys 26

O'r man lle mae'n gadael Penrice Road i gyfeiriad y gorllewin i'w gyffordd â Phen-rhys 23C a Phen-rhys 23D.

Pen-rhys 33

O'r man lle mae'n gadael Penrice Road i gyfeiriad y gogledd-ddwyrain am oddeutu 150m.

2il hysbysiad a chynllun - Cymuned Pen-rhys (PDF) [1006KB]

Dydd Llun 3 Ebrill 2023Bydd yn parhau mewn grym gyda chaniatâd Llywodraeth Cymru, tan ac yn cynnwys mis Ebrill 2024, neu nes bydd y gwaith wedi'i orffen, p'un bynnag sydd gyntaf.Hysbysiad - cau llwybrau troed dros dro, blaendraeth y Mwmbwls, Y Mwmbwls (llwybrau troed rhifau MU61, MU62, MU64, MU65, MU66, MU67, MU68 and MU69)


Mae angen cau'r llwybrau am resymau iechyd a diogelwch wrth i waith gael ei wneud i gwblhau gwaith hanfodol ar y morglawdd amddiffynnol.

Amserlen

Llwybr troed MU61 - I'r gogledd-ddwyrain o Oystermouth Road i'r sgwâr am 39 metr.

Llwybr troed MU62 - I'r dwyrain o Oystermouth Road i'r traeth am ryw 50 metr.

Llwybr troed MU64 - I'r gogledd-ddwyrain o Oystermouth Road i'r promenâd am 52 metr.

Llwybr troed MU65 - I'r gogledd-ddwyrain o Cornwall Place i'r traeth am 33 metr.

Llwybr troed MU66 - I'r gogledd gogledd-ddwyrain o Oystermouth Road i'r promenâd am 28 metr.

Llwybr troed MU67 - I'r gogledd gogledd-ddwyrain o Oystermouth Road.

Llwybr troed MU68 - I'r gogledd-ddwyrain o Oystermouth Road i'r traeth am 46 metr.

Llwybr troed MU69 - I'r gogledd-ddwyrain o Oystermouth Road i'r promenâd am 55 metr.

Hysbysiad o estyniad a chynllun -Blaendraeth y Mwmbwls (PDF) [1MB]

Dydd Llun 29 Awst 2022Bydd yn parhau mewn grym gyda chaniatâd Llywodraeth Cymru, tan ac yn cynnwys 28 Chwefror 2024, neu nes bydd y gwaith wedi'i orffen, p'un bynnag sydd gyntaf.

Llwybr troed MU5 yng nghymuned y Mwmbwls

Mae angen cau'r llwybr am resymau iechyd a diogelwch i hwyluso gwaith i adeiladu 31 annedd a gwaith draenio a gwaith oddi ar y safle cysylltiedig.

Amserlen

O Higher Lane, cyfeirnod grid SS 613874SS 613874 i gyfeiriad y de-orllewin tuag at Beaufort Road, cyfeirnod grid SS 615873 am oddeutu 135 metr i gyfeiriad y de-orllewin tuag at y gyffordd â llwybr yr arfordir yng nghyfeirnod grid SS 613871 am oddeutu 250m.

Hefyd o gyfeirnod grid SS 613874 i gyfeiriad y gorllewin am oddeutu 50 metr i Beaufort Road yng nghyfeirnod grid SS 615873.

Ni ddarperir llwybr amgen, ond bydd y trefniadau cau yn rhai treigl i ganiatáu mynediad lle bo'n ddiogel ac yn ymarferol yn unol â'r gwaith adeiladu.

2il hysbysiad a chynllun - Llwybr troed MU5 cymuned y Mwmbwls (PDF) [1MB]

Hysbysiad o estyniad - Llwybr troed MU5 cymuned y Mwmbwls (PDF) [1MB]

 

Close Dewis iaith