Toglo gwelededd dewislen symudol

Cau llwybrau troed dros dro

Cau llwybrau troed dros dro ar gyfer gwaith ffordd neu er mwyn osgoi perygl i'r cyhoedd.

Cau ffyrdd dros dro

Cais i gau llwybr dros dro Cais i gau llwybr dros dro

Cau llwybrau troed dros dro
Dyddiad dechrau a hydLlwybr troed yr effeithir arniHysbysiad

Dydd Sul 25 Chwefror 2024

Am gyfnod o 6 mis neu nes bod y gwaith wedi'i gwblhau.

Cau llwybr troed dros dro - llwybr troed 40, Casllwchwr

Hysbysiad 1 
Glebe Road, gyferbyn â rhif 10, i gyfeiriad y de am oddeutu 531 metr i'r gyffordd â llwybr troed 38.

Hysbysiad 2
Llwybr troed ar gau o'r pwynt lle mae llwybr troed 40 yn gadael Glebe Road, gyferbyn â rhif 101 (cyfeirnod grid 576980) i gyfeiriad y de am oddeutu 531 metr i'r gyffordd â llwybr troed 38 (cyfeirnod grid 576976).
Ni fydd llwybr amgen ar gael.

Cau llwybr troed dros dro – llwybr troed 40, Casllwchwr - nysbysiad 1 (PDF) [18KB]

Cau llwybr troed dros dro – llwybr troed 40, Casllwchwr - nysbysiad 2 (PDF) [19KB]

Cau llwybr troed dros dro – llwybr troed 40, Casllwchwr - gorchymyn (PDF) [688KB]

Cau llwybr troed dros dro – llwybr troed 40, Casllwchwr - map (PDF) [2MB]

Dydd Llun 11 Medi 2023

Am gyfnod o 6 mis neu nes bod y gwaith wedi'i gwblhau.

Hysbysiad - cau llwybrau troed dros dro, PR23B, PR23C, PR23D, PR24, PR26, PR33, Cymuned Pen-rhys

Mae angen cau'r llwybrau am resymau iechyd a diogelwch er mwyn cymynu coed ar/ger yr hawl tramwy gyhoeddus sy'n rhedeg drwy'r coed.

Amserlen

Pen-rhys 23B

O'i gyffordd â Phen-rhys 23C i gyfeiriad y de-orllewin i'r man lle mae'n cwrdd â Phen-rhys 23A.

Pen-rhys 23C

O'i gyffordd â Phen-rhys 23D i gyfeiriad y de-orllewin i'r man lle mae'n cwrdd â Phen-rhys 23D.

Pen-rhys 23D

O'r man lle mae'n gadael yr AA4118 i gyfeiriad deheuol yn gyffredinol i'r man lle mae'n cwrdd â Phen-rhys 23C.

Pen-rhys 24

O'i gyffordd â Phen-rhys 23B a Phen-rhys 23C i gyfeiriad y de-orllewin i'r man lle mae'n gadael y coetir yn agos i'w gyffordd â Phen-rhys 25.

Pen-rhys 26

O'r man lle mae'n gadael Penrice Road i gyfeiriad y gorllewin i'w gyffordd â Phen-rhys 23C a Phen-rhys 23D.

Pen-rhys 33

O'r man lle mae'n gadael Penrice Road i gyfeiriad y gogledd-ddwyrain am oddeutu 150m.

2il hysbysiad a chynllun - Cymuned Pen-rhys (PDF) [1006KB]

Dydd Llun 3 Ebrill 2023

Bydd yn parhau mewn grym gyda chaniatâd Llywodraeth Cymru, tan ac yn cynnwys mis Hydref 2024, neu nes bydd y gwaith wedi'i orffen, p'un bynnag sydd gyntaf.

Hysbysiad - cau llwybrau troed dros dro, blaendraeth y Mwmbwls, Y Mwmbwls (llwybrau troed rhifau MU61, MU62, MU64, MU65, MU66, MU67, MU68 and MU69)


Mae angen cau'r llwybrau am resymau iechyd a diogelwch wrth i waith gael ei wneud i gwblhau gwaith hanfodol ar y morglawdd amddiffynnol.

Amserlen

Llwybr troed MU61 - I'r gogledd-ddwyrain o Oystermouth Road i'r sgwâr am 39 metr.

Llwybr troed MU62 - I'r dwyrain o Oystermouth Road i'r traeth am ryw 50 metr.

Llwybr troed MU64 - I'r gogledd-ddwyrain o Oystermouth Road i'r promenâd am 52 metr.

Llwybr troed MU65 - I'r gogledd-ddwyrain o Cornwall Place i'r traeth am 33 metr.

Llwybr troed MU66 - I'r gogledd gogledd-ddwyrain o Oystermouth Road i'r promenâd am 28 metr.

Llwybr troed MU67 - I'r gogledd gogledd-ddwyrain o Oystermouth Road.

Llwybr troed MU68 - I'r gogledd-ddwyrain o Oystermouth Road i'r traeth am 46 metr.

Llwybr troed MU69 - I'r gogledd-ddwyrain o Oystermouth Road i'r promenâd am 55 metr.

1st Notice and plan - Mumbles Foreshore, Mumbles (PDF) [1MB]

Hysbysiad o estyniad a chynllun -Blaendraeth y Mwmbwls (tan 2 Ebrill 2024) (PDF) [1MB]

Hysbysiad o estyniad - Blaendraeth y Mwmbwls (tan 2 Hydref 2024) (PDF) [65KB]

Dydd Llun 29 Awst 2022

Bydd yn parhau mewn grym gyda chaniatâd Llywodraeth Cymru, tan ac yn cynnwys 28 Chwefror 2024, neu nes bydd y gwaith wedi'i orffen, p'un bynnag sydd gyntaf.

Llwybr troed MU5 yng nghymuned y Mwmbwls

Mae angen cau'r llwybr am resymau iechyd a diogelwch i hwyluso gwaith i adeiladu 31 annedd a gwaith draenio a gwaith oddi ar y safle cysylltiedig.

Amserlen

O Higher Lane, cyfeirnod grid SS 613874SS 613874 i gyfeiriad y de-orllewin tuag at Beaufort Road, cyfeirnod grid SS 615873 am oddeutu 135 metr i gyfeiriad y de-orllewin tuag at y gyffordd â llwybr yr arfordir yng nghyfeirnod grid SS 613871 am oddeutu 250m.

Hefyd o gyfeirnod grid SS 613874 i gyfeiriad y gorllewin am oddeutu 50 metr i Beaufort Road yng nghyfeirnod grid SS 615873.

Ni ddarperir llwybr amgen, ond bydd y trefniadau cau yn rhai treigl i ganiatáu mynediad lle bo'n ddiogel ac yn ymarferol yn unol â'r gwaith adeiladu.

2il hysbysiad a chynllun - Llwybr troed MU5 cymuned y Mwmbwls (PDF) [1MB]

Hysbysiad o estyniad - Llwybr troed MU5 cymuned y Mwmbwls (tan 29 Chwefror 2024) (PDF) [18KB]

Hysbysiad o estyniad - Llwybr troed MU5 cymuned y Mwmbwls (tan 28 Awst 2024) (PDF) [10KB]

 

Cais i gau llwybr dros dro

Rhaid derbyn ceisiadau o leiaf 6 wythnos cyn y dyddiad y mae'n rhaid cau'r llwybr.
Close Dewis iaith