Toglo gwelededd dewislen symudol

Cau ffyrdd dros dro

Cau ffyrdd dros dro ar gyfer gwaith ffyrdd neu er mwyn osgoi perygl i'r cyhoedd.

Gall y rhain bara am 1 diwrnod a hyd at 18 mis, gydag estyniadau ar gael mewn rhai amgylchiadau.

Cau ffyrdd dros dro yn y tymor byr - cau am lai na 21 diwrnod

Cau ffyrdd dros dro yn y tymor byr - cau am fwy na 21 diwrnod

Cau ffyrdd ar gyfer digwyddiadau arbennig

Cau llwybrau troed dros dro

 

Cau ffyrdd dros dro yn y tymor byr
Dyddiad dechrauDisgrifiadY ffordd yr effeithir arniHysbysiad
Dydd Sadwrn 16 Mawrth 202412.30pm - 4.30pm

Hysbysiad - cau ffordd dros dro, Neath Road / A4067, Landore - Swansea City FC v Cardiff City FC

Bydd mynediad i gerbydau argyfwng a cherddwyr ar bob adeg.

Hysbysiad a chynllun - Swansea City FC v Cardiff City FC (PDF) [59KB]
Dydd Iau 14 Mawrth 2024Ar gyfer 5 niwrnod (neu nes y cwblheir y gwaith, p'un bynnag fydd gyntaf). Rhagwelir y bydd y gwaith yn cymryd 5 niwrnod i'w gwblhau.

Hysbysiad - cau ffordd dros dro, Y1505, Heol Y Mynydd, Garnswllt

Er mwyn i Morrisons Water Services ar ran Dŵr Cymru wneud gwaith i adnewyddu mesurydd dŵr gwastraff/carthffos fudr yr ardal.

Bydd mynediad i gerbydau argyfwng a cherddwyr ar bob adeg.

Hysbysiad a chynllun - Y1505, Heol Y Mynydd, Garnswllt (PDF) [131KB]
Dydd Llun 11 Mawrth 2024Ar gyfer 5 niwrnod (neu nes y cwblheir y gwaith, p'un bynnag fydd gyntaf). Rhagwelir y bydd y gwaith yn cymryd 2 niwrnod i'w gwblhau.

Hysbysiad - cau ffordd dros, Overland Road, Y Mwmbwls

Er mwyn i Dŵr Cymru wneud atgyweiriadau i waith adfer diffygiol.

Bydd mynediad i gerbydau argyfwng a cherddwyr ar bob adeg.

Hysbysiad a chynllun - Overland Road, Y Mwmblws (PDF) [151KB]
Dydd Llun 4 Mawrth 2024Ar gyfer 5 niwrnod (neu nes y cwblheir y gwaith, p'un bynnag fydd gyntaf). Rhagwelir y bydd y gwaith yn cymryd 5 niwrnod i'w gwblhau.

Hysbysiad - cau ffordd dros, Y2222 / B4295 (Penclawdd) / B4272 (North Gower Road)

Er mwyn i'r Grid Cenedlaethol osod ceblau trydan tanddaearol.

Bydd mynediad i gerbydau argyfwng a cherddwyr ar bob adeg.

Hysbysiad a chynllun - Y2222 / B4295 (Penclawdd) / B4271 (North Gower Road) (PDF) [145KB]
Dydd Sadwrn 3 Mawrth 20243.00pm - 7.00pm

Hysbysiad - cau ffordd dros, Neath Road / A4067, Landore - Swansea City FC v Blackburn Rovers FC

Bydd mynediad i gerbydau argyfwng a cherddwyr ar bob adeg.

Hysbysiad a chynllun - Swansea City FC v Blackburn Rovers RC (PDF) [59KB]
Dydd Sadwrn 2 Mawrth 2024Ar gyfer 16 niwrnod (neu nes y cwblheir y gwaith, p'un bynnag fydd gyntaf). Rhagwelir y bydd y gwaith yn cymryd 3 niwrnod i'w gwblhau.

Hysbysiad - cau ffordd dros, 1-51 Uplands Crescent, Uplands

Er mwyn i Wales and West Utilities wneud gwaith cysylltiadau cwsmeriaid brys.

Bydd mynediad i gerbydau argyfwng a cherddwyr ar bob adeg.

Hysbysiad a chynllun - 1-51 Uplands Crescent, Uplands (PDF) [706KB]
Dydd Llun 27 Chwefror 2024Ar gyfer 5 niwrnod (neu nes y cwblheir y gwaith, p'un bynnag fydd gyntaf). Rhagwelir y bydd y gwaith yn cymryd 1 niwrnod i'w gwblhau.

Hysbysiad - cau ffordd dros, The Lane, Church Row Llanmorlais / Wernffrwd

Er mwyn i Morrison Water Services ar ran Dŵr Cymru adnewyddu stop-tap.

Bydd mynediad i gerbydau argyfwng a cherddwyr ar bob adeg.

Hysbysiad a chynllun - The Lane / Church Row Llanmorlais / Wernffrwd (PDF) [94KB]
Dydd Llun 26 Chwefror 2024Ar gyfer 5 niwrnod (neu nes y cwblheir y gwaith, p'un bynnag fydd gyntaf). Rhagwelir y bydd y gwaith yn cymryd 1 noson i'w gwblhau (8.00pm - 6.00am).

Hysbysiad - cau ffordd dros, A48, A483, M4 (J47), Penllergaer

Gwneir hyn er mwyn I ls-adran Cynnal a Chadw Cynlluniedig Cyngor Abertawe wneud gwaith ailwynebu.

Bydd mynediad i gerbydau argyfwng ar bob adeg.

Notice and plan - A48, A483, M4 (J47), Penllergaer (PDF) [2MB]
Dydd Llun 26 Chwefror 2024Ar gyfer 5 niwrnod (neu nes y cwblheir y gwaith, p'un bynnag fydd gyntaf). Rhagwelir y bydd y gwaith yn cymryd 1 niwrnod i'w gwblhau.

Hysbysiad - cau ffordd dros, Brunel Way, Llansamlet

Er mwyn i is-adran Cynnal a Chadw Priffyrdd Cyngor Abertawe ymgymryd â gwaith cynnal a chadw.

Bydd mynediad i gerbydau argyfwng a cherddwyr ar bob adeg.

Hysbysiad a chynllun - Brunel Way, Llansamlet (PDF) [365KB]
Dydd Llun 26 Chwefror 2024Ar gyfer 5 niwrnod (neu nes y cwblheir y gwaith, p'un bynnag fydd gyntaf). Rhagwelir y bydd y gwaith yn cymryd 1 niwrnod i'w gwblhau.

Hysbysiad - cau ffordd dros, Berw Road, Mayhill

Er mwyn i Dŵr Cymru wneud gwaith atgyweirio.

Bydd mynediad i gerbydau argyfwng a cherddwyr ar bob adeg.

Hysbysiad a chynllun - Berw Road, Mayhill (PDF) [770KB]
Dydd Llun 26 Chwefror 2024Ar gyfer 5 niwrnod (neu nes y cwblheir y gwaith, p'un bynnag fydd gyntaf). Rhagwelir y bydd y gwaith yn cymryd 5 niwrnod i'w gwblhau.

Hysbysiad - cau ffordd dros dro, 1-51 Uplands Crescent, Uplands

Er mwyn i Wales and West Utilities wneud gwaith cysylltiadau.

Bydd mynediad i gerbydau argyfwng a cherddwyr ar bob adeg.

Hysbysiad a chynllun - 1-51 Uplands Crescent, Uplands (PDF) [725KB]
Dydd Sadwrn 24 Chwefror 2024Ar gyfer 5 niwrnod (neu nes y cwblheir y gwaith, p'un bynnag fydd gyntaf). Rhagwelir y bydd y gwaith yn cymryd 2 niwrnod i'w gwblhau.

Hysbysiad - cau ffordd dros dro, A4067 - Plasmarl

Er mwyn i Is-adran Cynnal a Chadw Priffyrdd Cyngor Abertawe godi sbwriel a gwneud gwaith cynnal a chadw cyffredinol.

Bydd mynediad i gerbydau argyfwng a cherddwyr ar bob adeg.

Hysbysiad a chynllun - A4067 - Plasmarl (PDF) [506KB]
Dydd Sadwrn 24 Chwefror 2024Ar gyfer 5 niwrnod (neu nes y cwblheir y gwaith, p'un bynnag fydd gyntaf). Rhagwelir y bydd y gwaith yn cymryd 3 niwrnod i'w gwblhau.

Hysbysiad - cau ffordd dros dro, Princess Way, Abertawe

Er mwyn i Morganstone Ltd wneud gwaith i ddadosod craen.

Bydd mynediad i gerbydau argyfwng a cherddwyr ar bob adeg.

Hysbysiad a chynllun - Princess Way, Abertawe (PDF) [1MB]
Dydd Gwener 16 Chwefror 2024Ar gyfer 21 niwrnod (neu nes y cwblheir y gwaith, p'un bynnag fydd gyntaf). Rhagwelir y bydd y gwaith yn cymryd 1 niwrnod i'w gwblhau (9.30am - 3.00pm).

Hysbysiad - cau ffordd dros dro, Heol Pantyffa, Felindre

Er mwyn i BT Openreach wneud gwaith telathrebu.

Bydd mynediad i gerbydau argyfwng ar bob adeg.

Hysbysiad a chynllun - Heol Pantyffa, Felindre (PDF) [312KB]
Dydd Gwener 9 Chwefror 2024Ar gyfer 21 niwrnod (neu nes y cwblheir y gwaith, p'un bynnag fydd gyntaf). Rhagwelir y bydd y gwaith yn cymryd 1 niwrnod i'w gwblhau.

Hysbysiad - cau ffordd dros dro, Rhydypandy Road, Treforys

Er mwyn i BT Openreach wneud gwaith telathrebu.

Bydd mynediad i gerbydau argyfwng a cherddwyr ar bob adeg.

Hysbysiad a chynllun - Rhydypandy Road, Treforys (PDF) [329KB]

 

 

 

Cau ffyrdd dros dro yn y tymor byr
Dyddiad dechrauDisgrifiadY ffordd yr effeithir arniHysbysiad
Dydd Gwener 16 Chwefror 2024Uchafswm hyd y gorchymyn yw 18 mis a rhagwelir y bydd y gwaith yn cymryd 4 wythnos i'w gwblahu. 

Hysbysiad - cau ffordd dros dro, Mayals Green, Swansea

Er mwyn i Balfour Beatty wneud gwaith ar ran y Grid Cenedlaethol i osod cebl trydan newydd wedi'i uwchraddio.

Bydd mynediad i gerbydau argyfwng a cherddwyr ar bob adeg.

2 Hysbysiad a chynllun - Mayals Green, Abertawe. (PDF) [279KB]

Dydd Llun 22 Ionawr 2024Uchafswm hyd y gorchymyn yw 18 mis a rhagwelir y bydd y gwaith yn cymryd 4 wythnos i'w gwblahu. 

Hysbysiad - cau ffordd dros dro, Dunns Lane, Y Mwmbwls

Gwneir hyn er mwyn I Wales and West Utilities wneud gwaith I ailososd prif bibellau nwy.

Bydd mynediad i gerbydau argyfwng a cherddwyr ar bob adeg.

Hysbysiad a chynllun - Dunns Lane, Y Mwmbwls (Word doc) [22KB]

Cynllun - Dunns Lane (PDF) [2MB]

Dydd Llun 20 Tachwedd 2023Uchafswm hyd y gorchymyn yw 18 mis a rhagwelir y bydd y gwaith yn cymryd 5 wythnos i'w gwblahu. 

Hysbysiad - cau ffordd I un gyfeiriad (i gyfeiriad y gorllewin) a gwaharddiadau parcio dros dro - A4118 Gower Road, Sgeti

Er mwyn i Wales and West Utilities ymgymryd â gwaith i adnewyddu prif bibell nwy fetelig.

Bydd mynediad i gerbydau argyfwng a cherddwyr ar bob adeg.

Hysbysiad a chynllun - A4118 Gower Road, Sgeti (PDF) [445KB]
Dydd Iau 19 Hydref 202318 mis.

Hysbysiad - Gwahardd / cyfyngu ar barcio dros dro - Maes parcio yng nghefn 277-278 Oxford Street, Abertawe

Er mwyn i Gyngor Abertawe wneud gwaith adeiladu.

Bydd mynediad i gerbydau argyfwng a cherddwyr ar bob adeg.

2nd Notice and plan - Car park rear of 277-278 Oxford Street (PDF) [366KB]

Notice of variation - off street car park charging, Park Street East car park (PDF) [139KB]

Dydd Llun 16 Hydref 2023Uchafswm hyd y gorchymyn yw 18 mis a rhagwelir y bydd y gwaith yn cymryd 4 wythnos i'w gwblahu. 

Hysbysiad - cau ffordd dros dro / cau ffordd i un gyfeiriad, A4216 Dillwyn Road, Sgeti

Gwneir hyn er mwyn i Wales & West Utilities wneud gwaith i ailosod prif bibellau nwy.

Bydd mynediad i gerbydau argyfwng a cherddwyr ar bob adeg.

Hysbysiad a chynllun - A4216 Dillwyn Road, Sketty (PDF) [1MB]

Dydd Llun 9 Hydref 2023Uchafswm hyd y gorchymyn yw 18 mis a rhagwelir y bydd y gwaith yn cymryd 4 wythnos i'w gwblahu.

Hysbysiad - cau ffordd dros dro, Midland Place, Llansamlet

Gwneir hyn er mwyn i Wales & West Utilities wneud gwaith i ailosod prif bibellau nwy.

Bydd mynediad i gerbydau argyfwng a cherddwyr ar bob adeg.

Hysbysiad a chynllun - Midland Place, Llansamlet (PDF) [509KB]

Dydd Llun 9 Hydref 2023Uchafswm hyd y gorchymyn yw 18 mis a rhagwelir y bydd y gwaith yn cymryd 4 wythnos i'w gwblahu.

Hysbysiad - cau ffordd dros dro, Station Road, Llansamlet

Gwneir hyn er mwyn i Wales & West Utilities wneud gwaith i ailosod prif bibellau nwy

Bydd mynediad i gerbydau argyfwng a cherddwyr ar bob adeg.

Hysbysiad a chynllun - Station Road, Llansamlet (PDF) [2MB]

Dydd Llun 9 Hydref 2023Uchafswm hyd y gorchymyn yw 18 mis a rhagwelir y bydd y gwaith yn cymryd 16 mis i'w gwblahu.

Hysbysiad - cau ffordd dros dro, Park Street, Abertawe

Er mwyn i Morganstone wneud gwaith adeiladu.

Bydd mynediad i gerbydau argyfwng a cherddwyr ar bob adeg.

Hysbysiad a chynllun - Park Street, City Centre (PDF) [338KB]

Dydd Llun 15 Mai 2023Uchafswm hyd y gorchymyn yw 18 mis a rhagwelir y bydd y gwaith yn cymryd 16 wythnos i'w gwblahu.

Hysbysiad - Cau llwybr beicio dros dro - llwybr beicio o Railway Terrace i Swansea Road, Gorseinon

Er mwyn i Dŵr Cymru osod llinell carthffos fudr newydd yn y lleoliad uchod.

Bydd mynediad i gerbydau argyfwng a cherddwyr ar bob adeg.

2nd Notice and plan - Cycle path from Railway Terrace to Swansea Road, Gorseinon (PDF) [5MB]

Dydd Iau 18 Mai 2023Uchafswm hyd y gorchymyn yw 18 mis a rhagwelir y bydd y gwaith yn cymryd 18 mis i'w gwblahu.

Hysbysiad - cau ffordd dros dro, Lôn fynediad, 277-278 Oxford Street

Er mwyn i Wasanaethau Eiddo Corfforaethol Cyngor Abertawe wneud gwaith adnewyddu yn (hen siop BHS) 277-278 Stryd Rhydychen, bydd angen cau'r lôn uchod dros dro i gerddwyr.

Bydd mynediad i gerbydau argyfwng a cherddwyr ar bob adeg.

1st Notice - Access Lane, 277-278 Oxford Street (PDF) [305KB]

2nd Notice - Access Lane, 277-278 Oxford Street (PDF) [305KB]

Dydd Llun 31 Hydref 2022

Uchafswm hyd y gorchymyn yw 18 mis a rhagwelir y bydd y gwaith yn cymryd 18 wythnos i'w gwblhau.

Hysbysiad - cau ffordd dros dro, Picton Lane, Abertawe

Er mwyn i Edenstone Homes Limited wneud gwaith a278 i fynedfa safle, bydd angen cau'r ffordd uchod yn rhannol, dros dro, i draffig cerbydau.

Bydd mynediad i gerbydau argyfwng a cherddwyr ar bob adeg.

2nd Hysbysiad a chynllun - Picton Lane, City Centre (PDF) [272KB]

Dydd Llun 31 Ionawr 2022

Uchafswm hyd y gorchymyn yw 18 mis a rhagwelir y bydd y gwaith yn cymryd 15 mis i'w gwblhau.

Hysbysiad - cau ffordd dros dro, Cradock Street (part), Abertawe

Er mwyn i RNF Property Group wneud gwaith adnewyddu ar adeilad Neuadd Albert.

Bydd mynediad i gerbydau argyfwng ar bob adeg.

2nd Hysbysiad a chynllun - Cradock Street (part) (PDF) [379KB]

 

Close Dewis iaith