Toglo gwelededd dewislen symudol

Chwilio am gais cynllunio

Gallwch chwilio am geisiadau cynllunio yn Ninas a Sir Abertawe ar y dudalen hon.

Ewch i'r chwiliadur cynllunio i weld yr holl geisiadau cynllunio Ewch i'r chwiliadur cynllunio i weld yr holl geisiadau cynllunio

Argymhellwn eich bod yn cofrestru'ch manylion personol fel eich bod yn gallu derbyn diweddariadau rheolaidd am gynnydd y ceisiadau. Mae opsiwn uwch ar gael hefyd lle gallwch osod meini prawf gwahanol er mwyn i chi dderbyn gwybodaeth ychwanegol.

Cyflwyno sylwadau ar gais cynllunio

Defnyddiwch y botwm sylwadau i ymateb i geisiadau. NI fydd unrhyw sylwadau a gyflwynir yn ymddangos ar-lein.

Caiff unrhyw sylwadau a ystyrir yn ddifrifol, yn hiliol, yn enllibus neu fel arall eu dileu.

Darllen mwy: Cyflwyno sylwadau ar gais cynllunio

Os oes gennych unrhyw broblem, cysylltwch â ni.

Cyngor Abertawe yw'r rheolwr data ar gyfer yr wybodaeth bersonol rydych chi'n ei darparu ar y ffurflen hon. Bydd eich gwybodaeth yn cael ei defnyddio wrth i ni arfer ein hawdurdod swyddogol ac ni chaiff ei defnyddio at unrhyw ddibenion eraill. Ni fyddwn yn rhannu'ch data ag unrhyw drydydd parti oni bai fod y gyfraith yn gofyn neu'n caniatáu i ni wneud hynny.

Mae cyfraith diogelu data'n disgrifio'r sail gyfreithiol ar gyfer prosesu eich data yn ôl yr angen er mwyn cyflawni tasg gyhoeddus. Am fwy o wybodaeth am sut mae Cyngor Abertawe'n defnyddio'ch data personol, gan gynnwys eich hawliau fel testun data, gweler ein hysbysiad preifatrwydd corfforaethol.

Close Dewis iaith