Toglo gwelededd dewislen symudol

Cymorth gyda chostau tanwydd, ynni a biliau eraill y cartref

Mae cymorth a chefnogaeth ar gael i dalu biliau tanwydd, ynni a biliau eraill y cartref.

Cael cyngor ynni

Rydym yn cynnig cefnogaeth a gwybodaeth annibynnol, ddiduedd ac am ddim i bawb ynghylch sut i wella'u heffeithlonrwydd ynni, newid darparwyr ynni a darparu mynediad at gymorth taliadau tanwydd ar gyfer y rheini ar hawliau lles.

Cyngor ar Bopeth Abertawe Castell-nedd Port Talbot

 • Cyfeiriad
  • Ail lawr
  • City Gates
  • 50a Wind Street
  • Abertawe
  • SA1 1EE
 • Rhif ffôn0808 278 7926

Cyngor ar ddyledion

Cefnogaeth a chyngor am ddim ar reoli dyled i bobl â phryderon ariannol neu sy'n poeni am ddyled.

ECO Flex

Cynllun y llywodraeth yw ECO Flex sy'n darparu cyllid ar gyfer gwelliannau effeithlonrwydd ynni yn y cartref megis system gwres canolog newydd, gwella'r system wresogi bresennol a/neu inswleiddio.

Turn2us

 • Cyfeiriad
  • Turn2us
  • Hythe House
  • 200 Shepherds Bush Road
  • London
  • W6 7NL
 • Rhif ffôn0808 802 2000