Toglo gwelededd dewislen symudol

Hoffech chi ofyn cwestiwn i Aelod y Cabinet

Mae'r tîm craffu'n cynnal sesiynau holi ac ateb rheolaidd ag Aelodau Cabinet.

Mae croeso i aelodau'r cyhoedd gyfrannu at y sesiynau hyn.

Os hoffech chi ofyn cwestiwn i unrhyw aelod o'r Cabinet, oherwydd pryder, llenwch y ffurflen isod. Sicrhewch eich bod yn clicio 'cyflwyno' ar waelod y dudalen pan fyddwch wedi'i chwblhau.